Intensiv indsats for iværksætteri i Vordingborg Kommune

af | 5. nov 2015 | Iværksætteri, Vordingborg Erhverv nyheder

Iværksætteri spiller en stor rolle for samfundets udvikling, og Vordingborg Erhverv har derfor igangsat en intensiv indsats for at bakke op om de lokale iværksættere og mikrovirksomheder. Og interessen er stor – det seneste initiativ MikroVirk har allerede opnået over 60 medlemmer.

Iværksætteri står højt på den politiske dagsorden, hvor der er bred enighed om, at iværksætterkulturen i Danmark skal styrkes for derigennem at skabe vækst og udvikling.

Også i Vordingborg Kommune er det et vigtigt indsatsområde, og Vordingborg Erhverv har derfor igangsat en række initiativer, der skal sikre, at iværksætterne og mikrovirksomhederne har de bedste betingelser for at udnytte deres potentiale.

Bl.a. er netværket MikroVirk startet op. Det er et netværk for de lokale mikrovirksomheder, der giver dem mulighed for at mødes regelmæssigt for at udveksle erfaringer og dele viden. Til det første netværksmøde d. 28. oktober 2015 var over 60 deltagere mødt op. Om MikroVirk siger Dan Holck-Hansen, erhvervsservicechef hos Vordingborg Erhverv:

”Et godt netværk har afgørende betydning for mikrovirksomhedernes vækst, for gennem netværket kan der skabes samarbejdsrelationer, og dermed opstår der nye forretningsområder og indtjeningsmuligheder. I sidste ende betyder det flere arbejdspladser. Derfor er den store interesse enestående, og vi er utroligt glade for den. Det viser, hvor stor iværksætterlysten og samarbejdsviljen blandt mikrovirksomhederne i kommunen er.”

Et andet initiativ er spirepladserne. Det er en gratis kontorplads, som man har i et seks måneders forløb, hvor man har mulighed for at afprøve sin ide og få sparring og vejledning undervejs. Vordingborg Erhverv har allerede flere ”spirer”, bl.a. Wrappers, som er ved at blive kendte i bybilledet i Vordingborg, hvor de sælger deres egen helt specielle pandekage til de forbipasserende.

Også fra erhvervsudvalgets side er der stor opbakning til en styrket indsats for iværksætteri.

”I erhvervsudvalget ønsker vi at styrke indsatsen for mikrovirksomheder og mikronetter. De helt små virksomheder har et stort potentiale for vækst og arbejdspladser”, udtaler Asger Diness Andersen, formand for erhvervsudvalget og næstformand i Vordingborg Erhverv.

 

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev