Bliv medlem af en a-kasse og styrk din karriere

af | 10. apr 2019 | Iværksætteri

I tiltagende grad oplever vi danskere, at iværksætteri, og den arbejdsmoral det indebærer, bliver hyldet. Det betyder selvsagt, at flere forsøger sig med iværksætterdrømmen, omend succesen ikke altid er så simpel, som det til tider hypes til. Iværksætterdrømmen er en risikofyldt drøm, og du bør derfor være medlem af en a-kasse, der giver dig den sikkerhed, du har brug for i en dynamisk karriere.

Vi giver dig i denne guide hjælp til at forstå, hvordan a-kassen kan stille dig økonomisk sikker, samtidig med at den løfter dig i din karriere i form af kompetence- og personlig rådgivning. Har du lyst til at melde dig ind i en a-kasse eller måske skifte din nuværende, kan du gøre dette gratis og nemt via tjenesten https://www.samlino.dk/a-kasser af Samlino, hvis indsigt i de danske a-kasseforhold ligger til grund for denne artikel.

Derfor skal du betale kontingentkroner til en a-kasse

Der er en række fordele ved at betale et månedligt – eller kvartalsvist – kontingent til en a-kasse. Dem kommer vi ind på i de følgende afsnit – læs med!

Økonomisk sikkerhed

Som medlem af en a-kasse er du økonomisk sikker i form af muligheden for at modtage dagpenge. En a-kasse er nemlig en forkortelse for arbejdsløshedskasse, og dens primære opgave er faktisk at forsikre dig mod ledighed i form af førnævnte dagpenge.

Du kan maksimum blive kompenseret for 90% af din indkomst, og selvom 90% af din tidligere løn kan lyde af mange penge, bør du have in mente, at der er et loft på det endelige beløb, du kan modtage som dagpengemodtager.

Er du fuldtidsforsikret, dvs. du arbejder fuldtid, kan du modtage op til 18.866 kroner, mens du som deltidsforsikret, dvs. du arbejder deltid, kan modtage op mod 12.577 kroner. Dit endelige beløb udregnes ved at se på din seneste 24 måneders lønindtægter og tage udgangspunkt i de 12 måneder med højest indtægt.

Som selvstændig kan du også modtage supplerende dagpenge – primært ved enten at…

… drive din virksomhed som en bibeskæftigelse, eksempelvis ved siden af dit lønmodtagerjob,

eller

… ved at opbygge egen virksomhed, mens du er i gang med en dagpengeperiode.

Husk, at den tid, du bruger på at arbejde for dit firma, vil blive fratrukket dine dagpenge.

OBS:

Lad være med at blive “selvforskyldt ledig”, da du i denne henseende herved mister muligheden for at få dagpenge.

Du er selvforskyldt ledig, såfremt du selv er årsag til din opsigelse, fx. opsiger uden gyldig grund, eller hvis du arbejder afviser at arbejde uden gyldig grund.

Sikkerhed i dig selv

Som nævnt ovenfor kan du via en a-kasse modtage dagpenge, såfremt du – 7-9-13 – bliver ledig. Dog er en a-kasse meget mere end dagpenge.

Et medlemskab hos en a-kasse giver dig muligheden for at forbedre dig fagligt ved at forbedre dine kompetencer. Det sker ved at tilmelde dig diverse kurser, som din a-kasse kan sætte dig i forbindelse med.

Fremtidens arbejdsmarked er konkurrencepræget og evig dynamisk, hvorfor det er vigtigt, at du er stærkt fagligt funderet. Få hjælp til at være rustet til fremtiden hos din lokale a-kasse.

Hos din a-kasse kan du også deltage i sparring, samt kan du modtage rådgivning på et juridisk plan. Din a-kasse kan således hjælpe dig med at få styr på svære, juridiske problemstillinger, der kan forekomme trægt, tørt og tidstungt.

Yderligere kan du blive rådgivet på et mere personligt og/eller psykologisk plan. Her kan der for eksempel være tale om hjælp til jobsøgning, dvs. udarbejdelse af CV og LinkedIn-profil med videre. Der kan også være tale om motivationssamtaler, der får dig op af sengen, såfremt du har ramt en mur i din karriere, og du føler, du er gået i stå.

Som nævnt tidligere giver a-kasserne dig adgang til diverse kurser, der kan forbedre dig på et fagligt plan. Disse møder giver dig anledning til at netværke, og det skal du ikke tage for givet. At netværke er en vigtig del af karrieren, og en styrket social profil øger dine muligheder for at komme i forbindelse med de rette mennesker og det rette job.

Opfyld disse dagpengekrav for at få dagpenge

Vil du gerne have del i a-kassens fordele, som vi har beskrevet ovenfor? Det er meget simpelt at melde sig ind i en a-kasse, men for at modtage dagpenge er der alligevel nogle krav og regler, du skal overholde. Vi giver dig styr på dem her:

For det første skal du have været medlem af en a-kasse i mindst et år. For det andet skal du være registreret som jobsøgende i enten et jobcenter eller på Jobnet. For det tredje skal du mindst hver syvende dag gå igennem forskellige jobforslag, og du skal være klar til at tage imod eventuelle jobtilbud. Hertil skal du være klar til at træde til pr. dags varsel.

I midten af efteråret sidste år, 2018, trådte et lovforslag i kraft, som betød, at du i mindst 7 ud af de seneste 12 år skal have været i Grønland, Færøerne, Danmark, Schweiz og/eller andre EU/EØS-lande.

Der er også nogle krav til indtjening, som skal være bestemt i forbindelse med modtagelse af dagpenge. Det drejer sig om følgende:

– Som fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse skal du have haft en indtjening på 233.376 kroner inden for de seneste tre år, mens du maks må medregne en indtjening på 19.448 kroner månedligt.

– Som deltidsforsikret medlem af en a-kasse skal du have haft en indtjening på 155.580 kroner inden for de seneste tre år, mens du maks må medregne en indtjening på 12.965 kroner månedligt.

Opfylder du ikke ovenstående betingelser, kan du dog alligevel opnå dine dagpenge.

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du gennem din virksomhed optjene dagpenge, forudsat at virksomheden har haft et overskud på 233.376 kroner gennem de seneste 5 år. Det er altså en forskel på 2 år i forhold til lønmodtagerens betingelser.

Mere om lovændringen fra 2018, der gav iværksættere gunstige forhold

Lovændringen, der trådte i kraft i efteråret sidste år, skabte nogle utroligt gode forhold for iværksættere over hele landet.

Som iværksætter kan du nu blive kompenseret i form af dagpenge, mens du driver egen virksomhed. Det giver dig mulighed for i højere grad at satse innovativt og afprøve nye, spændende projekter af. Et krav er dog, at du skal have lukket din forrige virksomhed mindst 6 måneder forinden.

Yderligere er det nu din aktivitet og ikke din status, der bestemmer, hvorvidt du betegnes som værende iværksætter eller lønmodtagere. I højere grad er selve sagsbehandlingen af, hvorvidt der er tale om hoved- og bibeskæftigelse af det, du laver, gjort mere objektivt. Tidligere har der i høj grad været tale om en subjektiv vurdering.

Slutteligt optjenes dine dagpenge nu via både din A- og B-indkomst samt det overskud, der må være i dit firma. Det gælder også for dagpengesatsen.

God vind

Vi har nu været igennem de fordele, du som selvstændig – eller lønmodtager – kan få ved at melde dig ind i en a-kasse. En a-kasse er som nævnt meget mere end forsikring, og du bør gøre en indsats for at få så meget ud af dine kontingentkroner som overhovedet muligt.

Med sikkerheden i orden er du bedre beredt på det værste, og det kan give anledning til i højere grad at satse i din karriere. God vind.

Artikel af: Samlino.dk 

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev