Vordingborg Havn indvier ny kaj

af | 28. jun 2023 | Erhvervsnyheder

Indvielse af kaj 7 på Vordingborg Havn

I sidste uge kunne Vordingborg Havn indvie kaj 7, der er første del af havnens etape 4-udvidelse. Det er etape 4-udvidelsen, hvor Power to X-virksomhederne Arcadia eFuels og Vordingborg Biofuel planlægger at etablere sig.

Med til indvielsen var bestyrelsesformand i Vordingborg Havn, Daniel Irvold, direktør i Vordingborg Havn, Jan-Jaap Cramer, og repræsentanter fra MJ Eriksen samt inviterede interessenter og samarbejdspartnere.

MJ Eriksen er entreprenøren, som står for den nuværende udvidelse af Vordingborg Havn. Et samarbejde som Jan-Jaap Cramer er meget tilfreds med.

”Anlægsarbejdet med udvidelsen af havnen skrider planmæssigt frem, og vi er glade for at kunne begynde at tage kaj 7 i brug nu,” forklarer havnedirektøren.

Og der er brug for den nye kaj. Få dage efter afleveringen er kaj 7 allerede taget i brug af brobyggeren, SBJV, som har brug for yderligere kajareal i forbindelse med etableringen af den nye Storstrømsbro.

Derudover er det nødvendigt for de kommende Power to X-virksomheder, at etape 4 bliver klar, og at der også bliver etableret en ny multi pier.

”Med etableringen af en ny multipier kan havnen sikre at de nye virksomheder både kan importere råstoffer til produktion, samt facilitere moderne infrastruktur til udskibning af de færdige grønne brændstoffer” siger Jan-Jaap Cramer.

“Det er helt essentielt for vores forretningsmodel, at multipieren anlægges. Ellers bliver det vanskeligt for os at eksportere vores produkt.”

Martin Nielsen, Plant Manager | Arcadia eFuels

Produktion hos Viking Malt

Stor udvikling fortsætter

Siden 2016 er det kun gået én vej for udviklingen af Vordingborg Havn. Godsomsætningen satte i 2022 rekord med 1.238.000 tons bestående af korn, foderstoffer, gødning og import af råstoffer. Havnearealet er desuden udvidet og sejlrenden er blevet bredere, hvilket giver plads til større skibe og øgede forretningsmuligheder, blandt andet i forbindelse med Power to X-virksomhederne Arcadia eFuels og Vordingborg Biofuel.

Arcadia eFuels planlægger at etablere storskala power-to-X produktionsanlæg på Vordingborg Havn, hvor målet er at producere CO2 neutralt flybrændstof, der skal eksporteres til hele verden.

Derfor får de brug for infrastruktur på havnen, der muliggør påfyldning af deres brændstof, så det kan udskibes. De muligheder findes ikke på Vordingborg Havn nu, og det er det en multi pier skal løse.

”Det er helt essentielt for vores forretningsmodel, at multipieren anlægges. Ellers bliver det vanskeligt for os at eksportere vores produkt,” siger Martin Nielsen, plantmanager for Arcadia eFuels i Vordingborg

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev