Vordingborg Biofuel laver halm om til grønt brændstof

af | 8. dec 2021 | Erhvervsnyheder, Grøn omstilling, Teknologi

Peter Stabell fra Vordingborg Biofuel

Grøn biometanol produceret af halm skal være det næste store erhvervseventyr i Vordingborg Kommune. Ambitiøse udviklingsplaner fra den nye virksomhed Vordingborg Biofuel på Vordingborg Havn kan for alvor slå kommunens position som centrum for den grønne omstilling fast.

Det er Peter Stabell, der som direktør for Vordingborg Biofuel, står bag planerne, der kræver en investering på 1,5 milliarder kroner og vil give ca. 25 nye faste arbejdspladser på den grønne brændstoffabrik, der skal placeres på Vordingborg Havn.

”Vi er et udviklingsprojekt, der arbejder på at bygge en af verdens største grønne biobrændstof fabrikker på havnen i Vordingborg,” siger Peter Stabell.

Det er halm, der er den primære råvare til at lave biobrændstoffet metanol. Netop nærheden til store mængder overskudhalm fra kornmarkerne på Sydsjælland og Lolland-Falster og den strategisk gode beliggenhed og moderne faciliteter på Vordingborg Havn er baggrunden for at Peter Stabell har valgt at placere den kommende milliardinvestering i Vordingborg Kommune.

”Der er et erhvervsmiljø omkring havnen, der passer til den type virksomhed, som vi vil lave. Så for os handler det om logistik i forhold til at komme af med vores varer, være i nærheden af råvarerne og samtidigt være i en kommune – Vordingborg – der har en grøn profil,” siger Peter Stabell, der er direktør for Vordingborg Biofuel.

Biometanol fremstilles af halm, der gennem en gæringsproces omdannes til biogas. Derefter sættes der ”strøm” til biogassen, der omdannes til flydende bio-metanol. Bio metanol anvendes som tilsætningsstof til brændstof til skibe, lastbiler og fly.

Kommune med grøn profil

Ifølge Peter Stabell var valget af Vordingborg nemt.

”Vordingborg kommune har en grøn profil og de tænker langsigtet i forhold til implementering af grønne energikilder. Vi skal bruge halm som primær råstof og det sekundære råstof til vores produktion er strøm og der er mange vedvarende energianlæg på vej i Vordingborg Kommune. Der er generelt et positivt erhvervsklima for den grønne omstilling,” siger Peter Stabell.

Vordingborg Biofuel er en udviklingsvirksomhed, der skal etableres på Vordingborg Havn. Det kræver en lang række forundersøgelser og godkendelser. For Peter Stabell er det afgørende for den proces, at der er et godt erhvervsklima i kommunen for at det skal lykkes:

”Vi kommer som ny virksomhed til Vordingborg og skal i gang med at etablere en industriproduktion. Det kan kun lade sig gøre hvis der er et godt erhvervsklima og at vi har de rette underleverandører på service siden. Det kræver også at der et politisk klima der støtter op om det her, og at byen og kommunen ser fordele i det her,” siger Peter Stabell.

Heldigvis flugter Vordingborg Biofuels planer rigtig godt med ambitionerne i ideoplægget til Erhvervsmasterplan 2030, som Vordingborg Erhvervsforening og Vordingborg Kommune har udarbejdet i fællesskab.

Download Ideoplægget til Erhvervsmasterplan 2030 her

Download analysen fra IRIS her

Download præsentation af Ideoplægget til Erhvervsmasterplanen her 

Erhvervsmasterplan 2030 flugter godt med planer fra Vordingborg Biofuel

Vordingborg er første stop

Det er ambitionen at Vordingborg er første station for Vordingborg Biofuel. Hvis virksomheden opnår alle godkendelser, forventes anlægget at stå færdigt i første halvår af 2025. Anlægsinvesteringen forventes at blive ca. 1,5 mia. kr.

”Det er vores vision at vi vil være en biobrændstofproducent. Vi er her i Vordingborg fordi her er logistikken rigtig god, men vi kunne sådan set være over hele verden og det er også vores plan. Den teknologi vi laver kan sagtens eksporteres. Vi kan eksportere vores viden til andre lande baseret på den teknologi vi har her i Vordingborg,” siger Peter Stabell.

For Vordingborg Biofuel er det vigtigt med lokal opbakning i etableringsfasen.

”Vi kommer og vil gerne lave nye arbejdspladser. Vi har også et behov for at der nogle støttefunktioner omkring os. Det vil sige, at hvis man uddanner sig og gør sig klar til at hjælpe sådan nogen som os, så er der mulighed for at man kan øge væksten i Vordingborg erhvervsmæssigt. Både med flere uddannelsesmuligheder og flere borgere der flytter til byen,” siger Peter Stabell.

Fakta om Vordingborg Biofuel

Årlig produktion: 200.000 tons metanol+ 100.000 tons e-metanol

Årligt halm forbrug: 300.000 tons

Arbejdspladser: 25 faste stillinger samt op til 300 job i afledte erhverv

Anlægsinvesteringer: 1,5 milliarder kroner

Forventes i drift: 2024

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev