Syv lokale virksomheder med i Femernprojekt

af | 3. nov 2021 | Bygge og Anlæg, Erhvervsnyheder, Femern

Femernprojekt skal styrke små og mellemstore virksomheder i Vordingborg Kommune, så de har bedre muligheder i jagten på at blive underleverandør til tunnelbyggeriet. Projektet hedder Femern Change, og der er stadig ledige pladser.

Fehmernbelt plan

Danmarks største anlægsprojekt buldrer fremad. Den nye Femern Bælt-forbindelse har etableret en byggeplads øst for Rødbyhavn, der skal danne udgangspunkt for den danske del af det nye Femernprojekt.

Forbindelsen har allerede stor betydning for udviklingen i hele Region Sjælland. Den kommende tunnel vil bidrage med flere jobs, vækstmuligheder og erhvervsudvikling både lige nu i forbindelse med byggeriet og i fremtiden, hvor afstanden mellem Europa og Skandinavien bliver kortere.

Vordingborg Erhverv tilbyder, i samarbejde med Erhvervshus Sjælland, små og mellemstore virksomheder projektet Femern Change, der skal styrke deres muligheder for at byde ind på opgaver under Femern byggeriet.

Henrik Bolvig Nielsen er medindehaver af Delicate Coffee, der ligger i Stensved. Virksomheden leverer kaffeautomater til andre virksomheder, kantiner, skoler og restauranter. Henrik Bolvig Nielsen vil gerne tage næste skridt med Delicate Coffee, og han ser potentiale i det igangværende Femernprojekt.

Henrik Bolvig Nielsen – Direktør – Delicate Coffee

Henrik Bolvig Nielsen, direktør i Delicate Coffee, nyder godt af netværk og sparring gennem Fermern Change

Derfor deltager han i Femern Change.

“Jeg synes, det er interessant, for der kommer nye indgange til de store spillere ved Femern. Det er ikke fordi, jeg bare læner mig tilbage og forventer at kunderne kommer. Det ved jeg godt, de ikke gør. Men nogle gange ligger der måske en nøgle, som kan lirke porten op og gør, at du kommer videre i systemet,” siger Henrik Bolvig Nielsen.

Ledige pladser

Delicate Coffee er ikke alene. Seks andre små og mellemstore virksomheder i Vordingborg Kommune deltager også i Fermern Change, og det er ikke kun indenfor servicebranchen, for bygge- og anlægsbranchen er også repræsenteret.

Der mangler dog stadig stærke virksomheder til at medvirke i projektet.

“Vi kan løfte deres kompetencer, så de kan komme i spil til de her store opgaver. Også fremadrettet på andre store anlægningsprojekter end Femernforbindelsen, for det giver prestige at have været med på sådan et stort projekt. Desuden er den viden, de får, ikke kun relevant i forhold til Femern byggeriet,” siger Khady Tauber Koné der leder projektet hos Vordingborg Erhverv.

Projektleder hos Business Vordingborg Khady Kristensen

Der er tre pladser tilbage på Femern Change. Det koster 3000 kroner at deltage. Til gengæld får virksomhederne et skræddersyet forløb, en vækstplan, samt sparring med lokale forretningsudviklere. Deltagerne får også refunderet 50 procent at udgifterne til konsulentbistand og mulighed for at deltage i workshops i samarbejde med RUC, Sjællands Erhvervsakademi Zealand, Copenhagen Capacity og eksterne oplægsholdere.

Workshops og viden

Femern Change har med viden og netværk gjort en forskel for Delicate Coffee.

“Det er sådan noget du selv, som lille virksomhed, ikke kan sætte i værk. Alene ansøgningen om at blive underleverandør er en kæmpe mundfuld,” forklarer Henrik Bolvig Nielsen.

Kaffeleverandøren fra Stensved har allerede deltaget i forskellige workshops og strategimøder blandt andet med Vordingborg Erhverv.

“Det har været godt, og alle erhvervshusene har lagt en stor indsats i projektet. De har været gode til at udpege hvilke krav, de gerne vil have udfyldt nede ved Femern. Der har de været informative og gode til at hjælpe.”

Henrik Bolvig opfordrer desuden andre små og mellemstore virksomheder at deltage i Femern Change.

“Femern Change kan hjælpe, hvis du kan afsætte tiden til det og fordybe dig i det. Kunderne vælter ikke ind bare fordi du deltager i det her projekt. Du bliver bedre klædt på til at angribe markedet, men det er stadig dig og din organisation, der skal ud og i krig.”

Denne artikel er skrevet af Søren Knudsen

Presse- og kommunikationsrådgiver

T: +45 20 40 95 92
E: sk@businessvordingborg.dk

Søren Knudsen

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Business Vordingborg

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev