Klintholm havn køres i stilling

af | 18. nov 2021 | Baltic Sea Offshore Hub, Erhvervsnyheder, Grøn omstilling, Klintholm Havn

Klintholm Havn skal køres i stilling til at være servicehavn for flere havvindmølle operatører, og det har fået Borgmester Mikael Smed og resten af Vordingborg byråd til tasterne for at forfatte et brev til Klimaminister Dan Jørgensen.

Klimaminister Dan Jørgensen

Det er den store usikkerhed om den planlagte havvindmøllepark ved Hesselø nord for Sjælland, der er baggrund for brevet til Dan Jørgensen.

Energistyrelsen er gået i gang med at undersøge andre områder til nye havvindmøller, og her er Kriegers Flak Nord og Syd felterne sat i spil igen.

Derfor skriver byrådet nu til klimaministeren for at køre Klintholm Havn i stilling som kommende servicehavn for en ny havvindmøllepark på Kriegers Flak. I brevet anføres det, at der er en lang række fordele ved at vælge Kriegers Flak 2 som alternativ placering til Hesselø til at placere en ny havvindmøllepark.

  • Funderingen af havvindmøllerne er nemmere end ved de fleste andre tilsvarende lokationer i Danmark på grund af blandt andet vind– og bølgeforholdene.
  • Nabolandene (Sverige og Tyskland) befinder sig indenfor en 40 km radius, hvilket både åbner op for et væsentligt større marked, som havvindmølleparkerne kan levere strøm til og muligheder for at opnå stordriftsfordele.
  • Der er et stort potentiale for mere strømproduktion i Østersøen, og EU-Kommissionen forventer, at Østersøen vil have en kapacitet på 93 GW i 2050. Hvis det er tilfældet, vil Østersøen ikke blot blive en af de centrale drivkræfter i den grønne omstilling i Danmark, men også i resten af EU.
  • Kriegers Flak 2 er klar til udbygning. Området er udlagt til vindmøllepark, de nødvendige forundersøgelser af blandt andet vind- og bølgeforhold er gennemført. Hvis man igangsætter et udbud i morgen, vil anlægget forventeligt kunne stå klar inden 2025.
  • Valget af Kriegers Flak 2 vil således imødekomme den bekymring, som Klimarådet giver udtryk for i sin kommentering af klimaprogram 2021, hvor de peger på, at en forsinkelse af etableringen af havvindmølleparken Hesselø kan resultere i, at der ikke sker en tilstrækkelig udbygning af vind og sol til at forsyne det merforbrug af elektricitet, der skal bruges for at nå 70-procentsmålet i 2030.
  • Flere muligheder for nettilslutning på land. Kabler kan trækkes ind samme vej som eksisterende net, dvs. ved Rødvig på Stevns. Alternativt ind til Køge Bugt eller eventuelt direkte til Avedøreværket.
  • Servicehavn I Klintholm Havn er etableret. De kommende operatører af park 2 kan benytte sig af servicehavnen i Klintholm Havn. Her er der de seneste år opbygget en serviceorganisation med den nødvendige specialviden og erfaringer.

Hvis Kriegers Flak Nord/Syd rykkes frem foran Hesselø Havvindmøllepark er der ingen sikkerhed for, at Klintholm Havn bliver servicehavn

Borgmester Mikael Smed siger til Sjællandske at det er vigtigt at køre Klintholm havn i stilling nu:

“Der er rigtig store muligheder i det, og vi har tidligere fået skitseret, at en fuldt udbygget havvindmøllepark kan give 25-50 arbejdspladser plus de afledte effekter med Klintholm Havn som servicehavn, siger Mikael Smed.

Se video, der beskriver visionen for Klintholm Havn – Baltic Sea Offshore Hub

Denne artikel er skrevet af Søren Knudsen

Presse- og kommunikationsrådgiver

T: +45 20 40 95 92
E: sk@businessvordingborg.dk

Søren Knudsen

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Business Vordingborg

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev