Havvindmøllepark ved Kriegers Flak nord og syd er tættere på

af | 6. sep 2022 | Baltic Sea Offshore Hub, Erhvervsnyheder, Klintholm Havn

Det er nu officielt godkendt at Energinet kan påbegynde forundersøgelser for en yderligere havvindmøllepark ved Kriegers Flak. Kriegers Flak var en del af de områder, der blev finscreenet før sommer. Områderne nord og syd for den nuværende havvindmøllepark er derfor nu kommet et skridt på at blive realiseret.

En ny havvindmøllepark ved Kriegers Flak Nord og Syd i Østersøen er kommet et skridt nærmere.

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima, – Energi- og Forsyningsministeriet. De ejer og udvikler el- og gasnettet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene.

“De politiske ambitioner om mere havvind inden 2030 er skyhøje. Med igangsættelsen af forundersøgelserne rykker vi flere skridt fremad, fordi forundersøgelserne er forudsætningen for overhovedet at kunne opstille en havvindmøllepark,” siger Stine Rabech Nielsen, der er programleder i Energinet i en pressemeddelelse.

Udover områderne nord og syd for Kriegers Flak går Energinet i gang med for havvindmølleparker i Nordsøen og Kattegat.

“Vi håber at få lov til at bygge mere.”

Public affairs-chef Mads Krogh | Vattenfall

Undersøgelser skal gøre selskaber klogere

Forundersøgelserne på havet, der blandt andet omfatter undersøgelser af havbunden, skal give opstillerne et godt indblik i, hvor det er hensigtsmæssigt at etablere de enkelte møller og kabler.

Forundersøgelsen indeholder også analyser af vind-, bølge- og miljøforhold, som kan have betydning for mulighederne for at etablere havvind i området.

Resultaterne af undersøgelserne vil blive offentliggjort, så de selskaber, som vil byde på at etablere havvindmølleparken, er bekendt med forholdene og de mulige risici.

Forundersøgelserne kommer i kølvandet på en finanslovsaftale og en klimaaftale. De politiske aftaler leverer 6 GW grøn energi fra havvindmølleparker.

Sample image

“Det er formentlig det sted, hvor vi kan sætte mest vind op hurtigst.”

Klar til at byde

Hvis områderne nord og syd for Kriegers Flak skulle komme i udbud, er det svenske energiselskab interesserede i at byde ind.

“Vi håber at få lov til at bygge mere,” siger Mads Krogh, der er public affairs-chef for Vattenfall i Danmark.

Det svenske energiselskab har allerede meget erfaring og mange ressourcer i området. Det fortæller Mads Krogh.

“Det fungerer rigtig godt at servicere fra Klintholm Havn. Vi har de kompetencer, vi skal bruge. Logistikken fungerer, og vi har et godt samarbejde med lokalområdet.”

Sample image

Klimaformand taler for Østersøen

I juni besøgte formanden for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg Rasmus Helveg Petersen Klintholm Havn sammen med sin partikollega det Vordingborg-valgte folketingsmedlem for Radikale Venstre Kathrine Olldag.

De var blevet inviteret af Business Vordingborg til at se og opleve den omtalte havvindmøllepark ved Kriegers Flak med egne øjne.

Østersøen giver ifølge Rasmus Helveg Petersen god mening, og derfor vil han forsøge at få en beslutning igennem om nye havvindmølleparker nord og syd for Kriegers Flak, når der inden sommerferien er forhandlinger i Folketinget.

“Det er formentlig det sted, hvor vi kan sætte mest vind op hurtigst. Og det vil jeg have,” siger den radikale klimaudvalgsformand.

Den havvindmøllepark, der allerede ligger på Kriegers Flak, er Skandinaviens største og kan producere 600 megawatt gennem 72 vindmøller.

Radikale politikere på Kriegers Flak
Kasper Buur - Presse- og kommunikationskonsulent

Skrevet af Kasper Buur

Presse- og kommunikationskonsulent

T: +45 51 93 58 29

E: kb@businessvordingborg.dk

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Business Vordingborg

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev