Erhvervsildsjæl er ny bestyrelsesformand for erhvervsforeningen

af | 11. apr 2024 | Erhvervsnyheder

Vordingborg Erhvervsforening har onsdag afholdt generalforsamling i flotte omgivelser på Stensbyhus i Stensved, hvor den erfarne erhvervsmand, ildsjæl og tidligere direktør i Vordingborg Køkkenet, Hjalmar Skovholm Hansen, blev indsat i erhvervsforeningens bestyrelse som ny bestyrelsesformand. En post han er meget glad for at påtage sig.

”Det er en glædelig, naturlig følge af det arbejde, jeg har deltaget i de sidste år, vedrørende først at være en del af Erhvervsmasterplanen og så bagefter at være en del af det udvalg, der kom med en indstilling til kommunalbestyrelsen vedrørende struktureringen af erhverv i Vordingborg. Altså at få Erhvervsmasterplanen, dén strategi, til at blive til noget, og det glæder jeg mig faktisk sindssygt meget til,” lyder fra Hjalmar.

Derudover blev to nye medlemmer valgt ind i Vordingborg Erhvervsforenings bestyrelse. De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er Matias Aabye fra Safe IT-Solutions og Tobias Ebbesen fra Ten Marketing. Efter Vordingborg Erhvervsforenings ønske om stor diversitet, er den nye bestyrelse endnu et skridt imod målet.

Ligeledes blev Dorthe Irvold, Henrik Plenge Jensen og Willi Becke genvalgt til bestyrelsen, og Per Starup Sennicksen blev valgt som suppleant. Bestyrelsen består derfor nu af 11 medlemmer og én suppleant.

Vordingborg Erhvervsforenings bestyrelse måtte desuden tage afsked med Jacob Møller, der har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.

Forhenværende bestyrelsesformand Jacob Møller har valgt at stoppe efter hans to år som formand, da han er gået på pension fra sin stilling som direktør i instrumentvirksomheden Insatech i Bårse.

”Det ville være unaturligt, at der sidder en formand eller et bestyrelsesmedlem, som ikke er aktiv i erhvervslivet i kommunen. Så det var naturligt at sige hertil og ikke længere. Men jeg er faktisk lidt ked af, at jeg ikke har deltaget i erhvervsforeningen i flere år. Fordi jeg synes faktisk, det har været spændende,” siger Jacob Møller.

Både Vordingborg Kommunes borgmester Mikael Smed og næstformand i Vordingborg Erhvervsforening, Willi Becke, benyttede lejligheden ved sidste punkt på dagsordenen at takke den afgående formand Jacob Møller for hans store engagement og arbejde som formand de seneste to år.

Spændende nye kandidater

De nye bestyrelsesmedlemmer bidrager med mange nye kompetencer til Vordingborg Erhvervsforenings bestyrelse. Den nye bestyrelsesformand Hjalmar Skovholm Hansen ser tydeligt bestyrelsens styrker, og han er ikke i tvivl, hvilken styrke der er den største:

”Det er bredden. Det er så dejligt, at der er kommet nogle nye, unge ansigter til, som måske har et helt andet syn på og et helt andet behov for erhvervsforeningen, end nogle af de gamle, lige så vel som at bredden på nogle af de virksomheder, der er med, er enorm.”

De nye bestyrelsesmedlemmer bidrager med erfaring og indsigter fra flere forskellige brancher. Hjalmar Skovholm Hansen har været administrerende direktør i Vordingborg Køkkenet i 29 år og er nu Senior Advicer i virksomheden, Matias Aabye er direktør og IT-konsulent i virksomheden Safe IT-Solutions, som han grundlagde i 2021, og sidst men ikke mindst er Tobias Ebbesen ejer af enkeltmandsvirksomheden Ten Marketing, der blev grundlagt i 2022.

“Når big things happen, så skal der helst være så mange forskellige mennesker som muligt, for vi har alle sammen noget, vi kan byde ind med​.”

Hjalmar Skovholm Hansen | Formand, Vordingborg Erhvervsforening

Direktør og ejer hos Knudsen Extrusion Peter Rosenkrands

Formandens mål for de næste to år

Hjalmar Skovholm Hansen har allerede planer om, hvad han ønsker at udrette som bestyrelsesformand i erhvervsforeningen i løbet af de næste to år.

Han udtaler, at hans hovedfokus som formand i erhvervsforeningen bliver at gøre en forskel, som både kommunens borgere, kommunen og erhvervsforeningen kan få øje på.

”Det er jo det helt rigtige tidspunkt at komme med til at gøre en forskel.” siger den nyvalgte erhvervsforeningsformand

Vordingborg Erhvervsforening består i dag af 185 medlemmer og har det sidste år fået 17 nye medlemmer. Foreningen arbejder fortsat mod et øget fokus og på markant flere medlemmer. Denne vision kobler den nye formand sig på med en klar plan for opnåelsen af målet. Hjalmar Skovholm

Hansen forklarer, at han først ønsker at snakke med erhvervsforeningens nuværende medlemmer og dernæst de virksomheder, der ikke er medlem af erhvervsforeningen.

”Når jeg har det overblik, så vil jeg sætte mig ned og finde ud af ’hvad gør vi så?’. Det er simpelthen for at få dén viden. Der er jo en grund til, at man ikke er med,” tilføjer han.

På generalforsamlingen blev både årsrapporten og bestyrelsens beretning godkendt, og kontingentet blev fastsat til at fortsætte uændret.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev