9 VE-projekter er fortsat i spil

af | 26. apr 2024 | Erhvervsnyheder

Snertingegaard (ejet af European Energy) er en af de 9 VE-projekter

En næsten enig kommunalbestyrelse i Vordingborg Kommune kunne på det seneste kommunalbestyrelsesmøde sende ni VE-projekter (vedvarende energi-projekter) videre til yderligere politisk behandling.

I forbindelse med Vordingborg Kommunes DK2020 Klimaplan, inviterede kommunen til indsendelse af vedvarende energiprojekter i området, og her indkom 12 projektforslag som omfatter 26 vindmøller og ca. 1000 hektar solceller. Projekterne fordeler sig over hele kommunen med undtagelse af Møn.

Og her er der altså ni projekter tilbage.

”Det er vigtigt at realisere så mange projekter som muligt, hvis vi skal holde fast i ambitionen om at blive Østdanmarks kraftcenter for grøn energi. Stor produktion af vedvarende energi er helt afgørende for at kunne tiltrække energiforbrugende virksomheder. Så det er meget positivt at kommunalbestyrelsen vælger at gå videre med ni projekter,” lyder det fra direktør i Business Vordingborg, Helene Urth.

Projekterne ved Svinø og Landsled på Møn blev valgt fra, og European Energy valgte at trække deres projekt tilbage ved Lundbro. Hermed er der ni VE-projekter tilbage, hvor European Energys testcenter for Agri-PV er iblandt. Det kan du læse mere om her.

Direktør og ejer hos Knudsen Extrusion Peter Rosenkrands

Lokalplan og borgerhøring

Dog er det for flere projekterne ikke helt ligetil at anlægge solceller på de ansøgte områder.

Blandt andet rummer projektet ved Oremandsgaard planlægningsmæssige udfordringer, som kan stoppe projektet. Dette omfatter blandt andet placeringen inden for kirkeomgivelsen for Allerslev Kirke, samt forekomster af beskyttede dyrearter, som vil skulle analyseres nærmere, skriver kommunens administration i sagsfremstillingen til kommunalbestyrelsesmødet sidst i marts.

Men administrationen mener også, at man vil være i stand til at fremme større projekter som ved Oremandsgaard og Petersgaard gennem ansøgning til staten om energiparker. Det vil kunne tilsidesætte visse begrænsninger (eksempelvis landskabelige udpegninger o.lign.)

Grøn pulje

I invitationsmaterialet fra Vordingborg Kommune var der lagt vægt på projekternes bidrag til lokalsamfundet.

Projekternes beskrivelse af potentialet for lokal udvikling er vidt forskelligt og rummer indsatser fra ejerandele til fjernvarmeforsyning af lokalområdet. Projekter indeholdende vindmøller rummer generelt en højere grad af økonomisk kompensation til lokalsamfundene.

Den økonomiske kompensation går blandt andet gennem den grønne pulje, hvor borgere og organisationer i Vordingborg Kommune har mulighed for at søge om eksempelvis naturgenopretning, øget adgang til natur og arrangementer.

Den grønne pulje blev første gang behandlet på Klima- og Teknikudvalgsmødet den 7. juni 2023. Her blev uddelt for 3.36 millioner kroner. Pengene gik blandt andet til køb af landbrugsjord og naturgenopretning ved Nyråd og forskønnelse af Kostræde Banker.

Midlerne var indbetalt af virksomhederne BeGreen og Luxcara, som har etableret solceller i Barmosen.

Hvis Vordingborg Kommune realiserer alle resterende ni VE-projekter, skal der fordeles midler for over 80 millioner kroner gennem Grøn pulje.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev