Vordingborg Biofuel bag velbesøgt informationsmøde

af | 26. mar 2022 | Erhvervsnyheder, Grøn omstilling, Power-To-X, Vordingborg Havn

Glassalen I DGI-huset I Vordingborg var fyldt helt op torsdag aften, da Vordingborg Biofuel havde indbudt alle interesserede til informationsmøde om Vordingborgs kommende grønne brændstof producent.

People in front of screen on the wall

Det var Peter Stabell, administrerende direktør for Vordingborg Biofuel, der bød velkommen til alle fremmødte borgere.

”Det her er første af en række informations- og borgermøde, som vi vil holde. Vi vil være meget åbne i vores information og dialog med borgerne i Vordingborg om vores projekt, og alle de tanker, bekymringer, ideer og overvejelser der måtte være, vil vi lytte til og tage med ind i vores arbejde,” sagde Peter Stabell.

Han var flankeret af Jesper Ørnskov, der er bestyrelsesformand for Vordingborg Biofuel, teknisk direktør Torben Bonde og Christina Maria Jørgensen fra Rambøll.

Vordingborg Biofuel har gennem det seneste år arbejdet med planerne om at etablere et af verdens største bio-brændstof produktionsanlæg på Vordingborg Havn, og virksomheden er nu nået så langt at de er klar til at informere mere i detaljer om det kommende bio-metanol produktionsanlæg.

“Vi vil bygge og drive verdens største bio brændstof produktionsanlæg. Vi er en grøn brændstofproducent, og vi vil anvende halm til at lave biometanol til den tunge transport.”

Adm. Direktør Peter Stabell | Vordingborg Biofuel

Direktør for Vordingborg Biofuel Peter Stabell

“Vi skal lave avanceret biobrændstof af halm til den tunge trafik som lastbiler og skibe baseret på vedvarende energikilder. CO2 neutral transport kræver leverandører, og det vil vi være.”

Adm. Direktør Peter Stabell | Vordingborg Biofuel

Begrænsede miljøkonsekvenser

Den foreløbige miljørapport fra Rambøll konkluderer at miljøkonsekvenserne vurderes til at være begrænsede. Det oplyste Christina Maria Jørgensen fra Rambøll på informationsmødet.

Miljøkonsekvensrapporten (VVM-undersøgelsen) er ikke endelig færdig og rapporten skal belyse hvordan Vordingborg Biofuel mulige miljøpåvirkninger (kortsigtede, langsigtede og permanente påvirkninger).

Rambøll rådgiveren oplyste, at de væsentligste påvirkninger anses for at være minimale, da råmaterialet udelukkende består af halmbriketter, og alle reaktioner finder sted i lukkede tankreaktorer.

”Vordingborg Biofuel vil ikke støje, forurene eller lugte,” siger Peter Stabell med udgangspunkt i den foreløbige VVM-undersøgelse.

Truck driving into production plant

Pænt design

Selve designet og udseendet af produktionsanlægget, der skal placeres på den sydlige del af Masnedø på en del af det store areal, der er ved at blive etableret i forbindelse med den hidtil største udvidelse af Vordingborg Havn.

”Vores design af produktionsanlægget bliver så lidt larmende som muligt. Vi pakker alle rør væk i store haller, og vi lægger vægt på at bygningerne bliver så pæne som muligt, og får et layout og udseende svarende til havnens eksisterende bygninger,” siger Peter Stabell.

Lokal investor

Det kom også frem på informationsmødet, at virksomheden har fået en lokal investor med ombord. Det er Christian Petersen, der er ejer af Residens Møen.

Direktør for Vordingborg Biofuel Peter Stabell og den lokale investor Christian Petersen

Halmbriketteringsanlæg – ny erhvervsmulighed

Råvaren til methanolproduktion er halm fra kornmarkerne på Sydsjælland og Lolland-Falster. 50% af halmen bliver hvert år snittet og pløjet ned af landmændene. Det er den halm, som Vordingborg Biofuel vil købe og bruge til at lave grøn biometanol.

Halmen skal forarbejdes til halmbriketter inden de bruges i bio-fermenteringsanlægget, der skal producere den biogas som bruges til at lave metanolen af.

”Der skal etableres halmbriket produktionsanlæg tæt på markerne, så dels briketterne er klar når de ankommer til produktionsanlægget på havnen samt at vi ikke skal transportere halmbriketterne langt og dermed udlede CO2,” siger Peter Stabell.

Der skal bruges 300.000 tons halmbriketter om året – det svarer til 35 tons i timen. Det vil give trafik fra 3 lastbiler i timen mellem 8 og 16 på hverdage, der kører til og fra Vordingborg Biofuel på sydsiden af Vordingborg Havn.

Three logs laying on table

Den videre proces

Lokalplan, kommuneplan og strategisk miljørapport for Vordingborg Biofuel skal behandles politisk 4. og 17. maj i Vordingborg Kommune. Herefter kommer de i offentlig høring, og der planlægges med et borgermøde i juni måned.

VVM-rapporten forventes godkendt i Miljøstyrelsen efter sommerferien og den bliver sendt i offentlig høring i august/september. Her planlægger Vordingborg Biofuel at holde endnu et borgermøde for at orientere om planerne og gå i dialog med borgerne.

”Vi skal meget gerne være klar til at starte produktionen op i midten af 2025,” siger Peter Stabell.

Fakta om Vordingborg Biofuel:

 • Placeres på Vordingborg Havn på sydsiden af Masnedø
 • Produktion af 200.000 tons bio metanol
 • Forventes klar til produktion i løbet af 2025
 • Investering på cirka 3 milliarder kroner
 • 25-30 arbejdspladser
 • 100-200 arbejdspladser i afledte erhverv.

Fakta om metanol produktion:

 • Ingen støj
 • Ingen lugt
 • Ingen eksplosionsfare
 • Metanol er 99,9% ren alkohol
 • Det brænder meget stille uden røg
 • Metanol er en naturligt forekommende alkohol i naturen
 • 100 % nedbrydelig
 • Metanol er meget mere sikkert at opbevare og anvende end konventionel benzin
Søren Knudsen - Presse- og kommunikationsrådgiver

Skrevet af Søren Knudsen

Presse- og kommunikationsrådgiver

T: +45 20 40 95 92

E: sk@businessvordingborg.dk

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Business Vordingborg

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev