Verdens største testcenter for AgriPV til Vordingborg

af | 16. dec 2022 | Erhvervsnyheder, Grøn omstilling, Power-To-X

AgriPV testcenter på Snertingegaard Gods

Vordingborg kommune er godt på vej til at blive en af Danmarks førende områder for såvel produktion af vedvarende energi som forskning i nye måder at udvikle vedvarende energikilder. Seneste skud på stammen bliver verdens største testcenter for AgriPV – kombinationen af solenergi- og landbrugsproduktion.

Energiselskabet European Energy har ansøgt Vordingborg Kommune om at etablere et såkaldt AgriPV anlæg på 100 hektar. Det skal opføres på markerne ved Snertingegård Gods nord for Vordingborg.

Der findes allerede mindre AgriPV projekter rundt i verden, men anlægget nord for Vordingborg bliver verdens største anlæg af sin art.

”Det er ret godt det her. Det sætter i den grad Vordingborg på verdenskortet indenfor den grønne omstilling og udvikling af fødevareproduktion, ” siger klimaudvalgsformand Anders J. Andersen Vordingborg Kommune.

European Energy ejer Snertingegaard Gods og har allerede fået tilladelse til via lokalplanen at etablere en solcellepark på 55 hektar. Dog ønsker virksomheden at udvide det samlede areal, hvor der skal etableres en kombination af solceller, vindmøller og landbrugsproduktion.

“Vi vil den grønne omstilling i Vordingborg Kommune og det her projekt passer perfekt ind i vores planer.”

Anders J. Andersen | Klimaudvalgsformand, Vordingborg Kommune

Konkret søger European Energy om tilladelse til at udvide et allerede godkendt solcelleanlæg ved Barmosen på 50 hektar. Det skal udvides til et samlet areal på 100 hektar med solceller samt fem vindmøller. Kombinationen af vindmøller og solceller skal give en mere jævn energiproduktion over året.

Projektchef i European Energy Søren Hartz oplyser til Landbrugsavisen, at European Energy forventer at investere 500 millioner kroner i testcentret ved Vordingborg.

”Vi er meget positive overfor European Energys planer. Vi vil den grønne omstilling i Vordingborg Kommune og det her projekt passer perfekt ind i vores planer,”, siger Anders J. Andersen formand for Klima- og teknikudvalget i Vordingborg Kommune.

Anders J. Andersen Vordingborg Kommune

Solpaneler følger solen

Der vil være tale om en særlig type høje solcellepaneler på op til 5,5 meter placeret på stolper med trackere, der får panelerne til at følge solen hele dagen. Solpanelerne bliver placeret med op til 13 meters afstand afhængig af landbrugsmaskiners størrelse.

Projektet skal teste, hvordan danske landbrugsafgrøder trives i den delvise skygge fra solpanelerne. Det skal også undersøges, hvordan støvende landbrugsproduktion påvirker de tekniske installationer.

European Energi vil også udlægge to hektar med drivhuse med solceller integreret i taget efter hollandsk forbillede for at teste mulighederne for kombinere solceller og drivhusgartneri.

Kan komme i gang hurtigt

European Energy behøver ikke vente på en kommunal proces for at realisere store dele af deres planer om et testcenter for AgriPV. Det er vurderingen fra Vordingborg Kommune.

Der er allerede lokalplanlagt for 50 hektar solceller på Snertingegaard Gods, og hele landbrugsdelen behøver ikke afvente en kommunal planlægning, da det burde kunne ske inden for de nuværende muligheder for omdannelse af landbrug.

Det er kun udvidelsen af arealet og ønsket om vindmøller, der må vente på en ny lokalplan, oplyser Vordingborg Kommune.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev