To nye solkraftværker på vej

af | 27. sep 2022 | Erhvervsnyheder, Grøn omstilling

Solkraftværk Ørslev

Grønt lys og ja tak til mere grøn strøm fra solens stråler. Et flertal i Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune siger ja tak til at der skal opføres to nye solkraftværker ved Ørslev. Lokalplanen blev onsdag endeligt godkendt for området, der ligger øst for Ørslev ud mod Sydmotorvejen.

Det er energiselskabet Better Energy, der nu har fået grønt lys til at etablere solceller på arealet på 40 hektar ved Ørslev. Solcelleanlægget forventes at give en årlig strømproduktion på 39.500 MWh. Det er svarer til strømforbruget for 10.000 husstande.

I forvejen skal Better Energy etablere en stor solcellepark i Køng Mose på et 156 hektar stort areal. Anlægget er på 170 MW og kan lave grøn strøm til at dække 42.000 husstandes årlige forbrug.

Samtidigt har et enigt Klima- og teknikudvalg sagt ja til at der i Barmosen skal sættes gang i lokalplanlægningen af et solkraftværk på de sidste 35 hektar af det område på 222 hektar i Barmosen, som skal dækkes med solceller.

“Samlet set vil de planlagte solcelleparker kunne levere grøn strøm til at dække mere end 100.000 husstandes årlige forbrug af strøm.”

To nye solkraftværker på vej til Barmosen

Det er Little Green Energy – et lokalt baseret energiselskab – der står bag ansøgningen om at sætte solceller op på det sidste ledige areal i Barmosen, der er udlagt til at kunne rumme energiproduktion fra solceller.

Anlægget forventes at få en effekt på 30 MW, og vil kunne producere cirka 30.000 MWh årligt svarende til 7.500 husstandes årlige forbrug.

Desuden har BeGreen anlagt et solkraftværk i Barmosen på 128 MW – og det kan producere grøn strøm til 32.000 husstandes årlige forbrug. Dette anlæg er stort set færdigbygget og forventes tilsluttet elnettet i løbet af efteråret.

European Energy har tilladelse til at anlægge et solkraftværk på 40 MW og det kan producere grøn strøm til at dække 10.000 husstandes forbrug om året.

Samlet set vil de nye solkraftværker kunne levere grøn strøm til at dække mere end 100.000 husstandes årlige forbrug af strøm.

Vordingborg Kommune har en målsætning om selvforsyning med vedvarende energi i 2030, som det er formuleret i DK2020-Klimaplanen.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev