BeGreens solkraftværk i Barmosen ser dagens lys

af | 12. maj 2022 | Erhvervsnyheder, Grøn omstilling

Forårssolen står højt på en næsten skyfri himmel denne tirsdag i begyndelsen af maj. Vi er langt ude på landet – der hvor asfaltvej er blevet til grusvej. Der hvor den grønne omstilling af energiproduktionen med et bliver meget synlig. Vi er 6 km nordvest for Vordingborg, ved energiselskabet BeGreens solkraftværk i Barmosen, der kan producere bæredygtig og emissionsfri grøn strøm til 38.000 danske husstande.

123 hektar eller det der svarer til 250 fodboldbaner tidligere søbund er i disse uger ved at blive omdannet til et af fremtidens kraftværker, hvor råstoffet er solens stråler. Meter efter meter i endeløse lange række står der solcellepaneler, der når hele anlægget er færdigt til efteråret bliver Danmarks største af sin art.

Det er det Haslev baserede energiselskab BeGreen, der står bag byggeriet.

“Vi bygger et bæredygtigt kraftværk, hvor vi ikke belaster klimaet, når vi producerer strøm. Vores anlæg kommer til at lave 128 millioner KwH om året og det svarer til 38.000 husstandes årlige strømforbrug,” siger Anders Dolmer, managing partner i BeGreen.

“Der følger meget mere med når vi stiller solceller op.”

Managing Partner Anders Dolmer | BeGreen A/S

Anders Dolmer BeGreen

En ny grøn energisektor

Perspektivet er kæmpestort for solenergi. Det er en hel ny grøn energisektor med store kraftværker, der vokser frem med stor hast. BeGreens kommende solkraftværk i Barmosen bliver det de selv kalder for et mellemstort anlæg sammenlignet med andre solcelleanlæg. Forskellen er bare at der er tale om et såkaldt øst-vestanlæg, og der er det Danmarks største og eneste solproduktionsanlæg, der vender øst-vest. Normalt er solceller placeret i nord-sydlig retning.

“Solen står jo nærmest op i nord om sommeren her på disse breddegrader, og derfor giver øst-vest placeringen elproduktion fra tidlig morgen til sen aften. Det gør at når danskerne har allermest brug for strøm om morgenen og aftenen, der får vi maksimal produktion i vores anlæg her,” siger Anders Dolmer.

Den grønne strøm bliver leveret til det offentlige elnet, og det er en kombination af danske forbrugere plus Facebooks datacenter i Odense, der skal have strømmen.

Bæredygtigt hele vejen rundt

Når BeGreen starter et nyt solcelleprojekt starter de med at omlægge landbrugsjorden til økologisk landbrug. I Barmosen er det sket ved at så økologisk græs, der blevet sået i efteråret 2021.

Når solcelleanlægget er i drift, skal græsset høstes 3 til 4 gange om året. Græsset bliver presset og fra saften udvindes et grønt protein, der kan bruges til såvel human som dyrefoder.

“Økologisk proteinfoder er en mangelvare og det er en del af vores 360 graders bæredygtighedskoncept at producere det på vores solcellemarker. Restmængden fra det pressede græs bliver anvendt til biogas og bliver en del af den cirkulære økonomi,” siger Anders Dolmer fra BeGreen.

BeGreen arbejder med det de kalder et ”360 graders bæredygtighedskoncept”, hvor det ikke kun handler om at producere bæredygtig strøm, men også at de sikrer at miljøet bliver tilført gevinster.

“Der følger meget mere med når vi stiller solceller op. Allerede efter et år ser vi en 80 % stigning i biodiversiteten ved vores solcelleanlæg. Vi sikrer, at grundvandet ikke bliver forurenet fordi vi bruger ikke sprøjtegifte og vi sikrer en bæredygtig produktion af fødevarer,” siger Anders Dolmer.

Ifølge BeGreen er det den billigste energiform der kan produceres, da materialeforbruget og omkostningerne på et solcelleanlæg er ekstremt lavt sammenlignet med anden teknologi.

“Det blæser meget i Danmark, men vind har en anden produktionsprofil med høj produktion om vinteren og om natten. Der er et perfekt match mellem sol og vind, og det tidspunkt hvor vinden ikke producerer så meget – så vil solen producere meget strøm. Derfor er den perfekte kombination i et bæredygtigt energisystem halv sol og halv vind. Så kan vi få meget grøn strøm året rundt – døgnet rundt,” siger Anders Dolmer.

BeGreen Solcelleanlæg

“Det kan ikke gå hurtigt nok at få øget net kapaciteten.”

Managing Partner Anders Dolmer | BeGreen A/S

Væsentlig reduktion i samlet klimabelastning

Det kan godt være at solcelleanlægget fylder meget i landskabet. Det er prisen for den grønne omstilling med produktion af bæredygtig og emissionsfri strøm.

For BeGreen handler det om at hele energiproduktionen skal ske i god balance mellem økonomi, natur og klima.

“Solcelleanlægget er ikke etableret med nogen former for offentlige tilskud. Skatteborgerne har ikke betalt noget for at vi kan anlægge solcelleanlægget,” siger Anders Dolmer.

Samtidigt er klimagevinsten ved solkraftværket i Barmosen kolossal. Produktionen af grøn strøm i Barmosen sparer 760 tons C02 per hektar, der er lagt om fra landbrug til strømproduktion.

“Solkraftværket i Barmosen sparer 106.000 tons CO2e per år og det er cirka 25 % af Vordingborg kommunes samlede CO2 udledning,” siger Anders Dolmer.

BeGreen Solcelleanlæg

El infrastruktur bremser omstillingen

Den største udfordring for den grønne omstilling af energiproduktionen er el nettet kapacitet. Der er ikke plads til at transportere mere strøm på nettet og det bremser mange solcelleanlæg.

Den overordnede el-infrastruktur skal være i orden, så elnettet kan klare en tredobling af elproduktionen inden 2030.

Det kræver kæmpestore samfundsmæssige investeringer i at få bygget den overordnede infrastruktur op til at klare den store produktion og efterspørgsel på grøn strøm.

“Vi har masser af projekter klar – især på sol – og vi kan bygge meget kapacitet på kort tid så vi kan levere på den grønne dagsorden. Men det kræver at vi får den overordnede infrastruktur på plads og det betyder store investeringer i elnettet,” siger Anders Dolmer.

Det er Energinet, der populært sagt tager sig af motorvejen for strøm. Dernæst er det de lokale net selskaber, der skal sørge for at distribuere strømmen ud til resten af landet.

Strøm skal ideelt set produceres, der hvor der er brug for strømmen, men det er ofte bare ikke muligt og derfor skal forbrug og produktion bindes sammen via elnettet.

Lokale udfordringer

Lige nu er net kapaciteten i Vordingborg kommune stort set fyldt op og det betyder at selv om der er andre solcelleprojekter klar til at blive bygget og sat i drift må de afvente at der sker en udbygning af elnet kapaciteten i området.

Better Energy har måttet udskyde deres solcelleanlæg på 156 hektar lavbundsjord ved Køng Mose, hvor de planlægger et anlæg, der kan forsyne 42.000 husstande med grøn strøm svarende til 70 % af det samlede strømforbrug i kommunen. Udskydelsen skyldes, at solcelleanlægget ikke kan blive tilsluttet elnettet.

European Energy arbejder også med et stort solcelleprojekt i Vordingborg kommune.

“Det er åbenlyst skidt for den grønne omstilling, fordi hvis vi hurtigt skal levere på den grønne dagsorden, så er det rigtigt ærgerligt at vi som samfund ikke har investeret i den kapacitet, der skal til. Det kan ikke gå hurtigt nok at få øget net kapaciteten,” siger Anders Dolmer, der også er medlem af bestyrelsen i interesseorganisationen Green Power Danmark.

Solpanel fra BeGreens solkraftværk i Barmosen

Øget udlæg af arealer til solenergi

Vordingborg Kommune har ifølge Anders Dolmer været gode til i samarbejde med sol energiselskaber som BeGreen, Better Energy og European Energy at finde velegnede arealer og få dem lagt ud i lokalplanen, hvor der kan bygges solcelle anlæg.

“Det er en forudsætning, at vi har nogle gode steder at bygge anlæggene. Selvom vi bygger det her anlæg nu i Barmosen er det med den tredobling af strømforbruget vi har i udsigt slet ikke nok. Vi skal blive ved med at finde nye muligheder og nye steder, hvor vi kan bygge masser af bæredygtig grøn strøm,” siger Anders Dolmer.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev