Stor interesse for etablering af vedvarende energi i Vordingborg Kommune

af | 29. sep 2023 | Erhvervsnyheder, Grøn omstilling

Stor interesse for etablering af mere vedvarende energi i Vordingborg Kommune

Der produceres allerede store mængder vedvarende energi i Vordingborg Kommune, men der er flere store vedvarende energi-projekter på vej til området. Ved Kriegers Flak er en ny havvindmøllepark på vej i udbud, og Wind Estate fik før sommerferien grønt lys til at gå videre med deres projekt ved Kadetbanke.

Men der viser sig også stor interesse for at etablere grøn energi på land i Vordingborg Kommune.

I forbindelse med Vordingborg Kommunes DK2020 Klimaplan, inviterede kommunen til indsendelse af vedvarende energiprojekter i området, og her er der netop indkommet 12 projektforslag som omfatter 26 vindmøller og ca. 1000 hektar solceller. Projekterne fordeler sig over hele kommunen.

De indkomne projekter er både fra ejendomsbesiddere og større energivirksomheder. European Energy, Better Energy, Eurowind Energy og Copenhagen Energy har alle indsendt et eller flere projekter. Alle projekterne blev taget op på onsdagens Klima- og Teknikudvalgsmøde.

”Jeg synes det er nogle interessante projekter. De fleste af dem er gennemarbejdede, men det er en lang proces, der først lige er begyndt,” siger formand for Vordingborg Kommunes Klima- og Teknikudvalg, Anders J. Andersen.

Alle projekterne kommer nu i høring, hvor borgere og interessenter kan komme med idéer og forslag. Idéfasen forløber i perioden den 13. oktober til 6. november, og der afholdes borgerinformationsmøder i Lundby for projekterne vest for motorvejen den 26. oktober og i Mern for projekterne øst for motorvejen den 31. oktober.

Ud fra blandt andet borgernes tilbagemeldinger vil kommunalbestyrelsen udpege projekter, som går videre til næste runde.

“Herefter går det konkrete planlægningsarbejde i gang med miljøundersøgelser og meget andet. Inden der herefter kan træffes en endelig beslutning, skal forslagene igennem en lovfæstet høringsfase af offentligheden. Det kan let tage et par år, inden den endelige beslutning skal tages,” siger Anders J. Andersen.

Direktør og ejer hos Knudsen Extrusion Peter Rosenkrands

Fem lokationer

Copenhagen Energy har vist stor interesse i Vordingborg Kommune med indsendelse af fem vedvarende energi-projekter. Vindmøller ved Tolstrup solceller ved Store Røttinge og ved Svinø samt hybridparker ved Oremandsgaard Gods og Petersgaard.

”Med den kommende udpegningsrunde i efteråret har politikerne i Vordingborg Kommune fået muligheden for at vælge projekter, som har en stærk lokal forankring. Vi håber at politikerne vil gribe chancen og vælge projekter, som bidrager til at skabe grøn vækst og arbejdspladser i Vordingborg Kommune,” siger projektleder i Copenhagen Energy Andreas von Rosen.

Ved Oremandsgaard Gods, hvor projektet indbefatter både solceller og vindmøller, ser godsejer August Hage vedvarende energi som en mulighed for at tage landbrugsjord ud af drift.

”De i dag høje renter presser dog vores virksomhed – og vi imødeser også en fremtidige CO2-afgift på landbruget. En afgift som formentlig sætter sig i markant i jordpriser og dermed vores grundlag for belåning. En sådan dobbelteffekt kan virkelig udfordre levedygtigheden i virksomheder som vores, hvor udgift til finansiering er alfa og omega. Med vindmøller vil den nuværende positive udvikling med garanti fortsætte, mens vi uden vindmøller kigger ind i en mere usikker fremtid. Vindmøllerne vil dertil give en mere grøn profil til både tapperi og destilleri, hvilket bliver et afgørende konkurrenceparameter i fremtiden for begge virksomheder,” skriver August Hage i projektmaterialet.

Strømmen skal ifølge Andreas von Rosen gå til Green2X’ Vordingborg Biofuel-anlæg.

”Vi er glade for at have indgået en strømsalgsaftale med Green2X, om at sælge strøm fra vores vindmølle- og solcelleanlæg til Vordingborg Biofuel. Derved vil den grønne strøm fra vores anlæg i Vordingborg Kommune blive brugt lokalt,” siger projektleder i Copenhagen Energy Andreas von Rosen.

Ejer og direktør hos Knudsen Extrusion Peter Rosenkrands med gæster fra Vordingborg Erhvervsforening

“Vi vil understøtte udbygningen af vedvarende energi i Danmark via direkte køb hos kommende udbydere af vedvarende el og selvfølgelig understøtte lokal produktion af vedvarende el.”

Martin Nielsen | Plant Manager, Arcadia eFuels – Vordingborg

Strøm til PtX

Ved Lundby har energiselskabet Better Energy et projekt med ca. 149 hektar solceller, der kan producere 140.000 Mwh om året.

Better Energy har indgået en PPA med Arcadia eFuels og derved skal deres solcelleprojekt ved Lundby levere strøm til det kommende produktionsanlæg på Masnedø. Arcadia eFuels skal bruge grøn strøm fra vedvarende energikilder som vind og sol samt vand og CO2 til at producere netto CO2-neutralt flybrændstof.

”Vi vil understøtte udbygningen af vedvarende energi i Danmark via direkte køb hos kommende udbydere af vedvarende el og selvfølgelig understøtte lokal produktion af vedvarende el,” lyder det fra Arcadia eFuels Vordingborg plantmanager, Martin Nielsen.

For at sikre lokal forankring ønsker Better Energy at facilitere nye natur og rekreations muligheder, der kan understøtte Lundby med attraktive områder til et aktivt udendørsliv, hvor borgerne kan benytte naturen til socialt samvær.

Grøn pulje

I invitationsmaterialet fra Vordingborg Kommune var der lagt vægt på projekternes bidrag til lokalsamfundet.

Projekternes beskrivelse af potentialet for lokal udvikling er vidt forskelligt og rummer indsatser fra ejerandele til fjernvarmeforsyning af lokalområdet. Projekter indeholdende vindmøller rummer generelt en højere grad af økonomisk kompensation til lokalsamfundene. Den økonomiske kompensation går blandt andet gennem den grønne pulje, hvor borgere og organisationer i Vordingborg Kommune har mulighed for at søge om eksempelvis naturgenopretning, øget adgang til natur og arrangementer.

Den grønne pulje blev første gang behandlet på Klima- og Teknikudvalgsmødet den 7. juni 2023. Her blev uddelt for 3.36 millioner kroner. Pengene gik blandt andet til køb af landbrugsjord og naturgenopretning ved Nyråd og forskønnelse af Kostræde Banker.

Midlerne var indbetalt af virksomhederne BeGreen og Luxcara, som har etableret solceller i Barmosen.

 

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev