Havplan genopliver havvindmøllepark ud for Møn

af | 8. jun 2023 | Erhvervsnyheder, Grøn omstilling, Klintholm Havn

Kort over Kadet Banke hvor der i fremtiden kommer til at ligge endnu en havvindmøllepark

Starten af 2023 bød på et chok for det danske vindmølleselskab Wind Estate. Den havvindmøllepark selskabet længe havde haft i støbeskeen ved Kadetbanke ud for Møn blev sat i bero sammen med alle andre havvindmølleprojekter under den såkaldte åben dør-ordning.

‘Onsdag fik Wind Estate dog den glædelige besked, at deres projekt ved Kadetbanke kunne fortsætte. Regeringen har sammen med Folketingets partier vedtaget en ny havplan, der skaber plads til havvindmølleparken ud for Møn.

”Vi har ventet længe, så vi er meget positive over, at vi får mulighed for at gå videre med havvindmølleparken ved Kadetbanke,” siger Peter Dueholm Theilgaard Chief Development Officer i Wind Estate.

Ud af 27 projekter i åben dør-ordningen kan Kadetbanke fortsætte sammen med Vikinge Banke og Paludan Flak. De resterende ansøgninger under ordningen lukkes.

Åben dør-ordningen blev sat i bero, da myndighederne vurderede, at den kunne være i strid med EU-retten. Ordningen er et alternativ til de statslige udbud og er dermed statsstøttefri. Den har eksisteret siden 1999.

”Vi vil arbejde på at justere ordningen, så den kan bruges til de tre åben dør-projekter, der er med i havplanen. Alt i alt er det op mod 18 GW ny havvind,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard i en pressemeddelelse.

Genoplivningen af Kadetbanke-projektet skaber glæde hos borgmester i Vordingborg Kommune, Mikael Smed.

”Det er fantastisk at projektet er kommet gennem nåleøjet. Det er et stort projekt, der kan levere grøn strøm til vores nærområde. Det er nødvendigt, for Power to X-anlæggene, der er planlagt i vores område, har brug for store mængder grøn strøm. Derudover tilfalder der økonomi til kommunens grønne pulje gennem dette projekt, og det er også glædeligt,” siger borgmesteren om Kadetbanke.

“Vi skal afklare med Energinet, hvad der giver mest mening. Om havvindmølleparken skal tilsluttes det offentlige net eller eventuelt et Power to X-anlæg.”

Peter Dueholm Theilgaard | Chief Development Officer, Wind Estate

Peter Duehlm Theilgaard, Chief Development Officer hos Wind Estate er glad for, at man nu kan sætte gang i planerne om Kadetbanke

Stort potentiale

Kadetbanke-projektet er på 500 MW, men der er plads til at udvide kapaciteten i havvindmølleparken til op imod 1 GW. Til sammenligning er den nuværende havvindmøllepark på Kriegers Flak på 600 MW.

Aktuelt ved Wind Estate ikke hvor og hvad den grønne strøm skal bruges til.

”Vi skal afklare med Energinet, hvad der giver mest mening. Om havvindmølleparken skal tilsluttes det offentlige net eller eventuelt et Power to X-anlæg,” siger Peter Dueholm Theilgaard.

Et sådant anlæg kunne være på Vordingborg Havn, hvor der er planlagt to store produktionsanlæg af grønne brændstoffer. Det er Arcadia eFuels og Vordingborg Biofuel. Det er særligt Arcadia eFuels, der via et Power to X-anlæg skal lave CO2-neutral jetfuel til luftfartstrafik. De får brug for store mængder grøn strøm, og den kunne potentielt komme fra havvindmøllerne på Kadetbanke.

Nyheden om Kadetbanke bliver glædeligt modtaget hos Arcadia eFuels,

”Det er supergodt med mere vindkraft i DK2-området for nettet og priserne. Det giver en større sikkerhed for den rette mængde grønne strøm, som forhåbentlig er billig,” siger plantmanager for Arcadia eFuels i Vordingborg, Martin Nielsen.

“Nu skal vi finde ud af, hvordan vi kommer videre med projektet. De nye vilkår kender vi ikke endnu, og det bliver næste skridt at afklare det”

Peter Dueholm Theilgaard | Chief Development Officer, Wind Estate

Martin Nielsen, plantmanager for Arcadia eFuels Vordingborg taler om Kadetbanke

Næste skridt

Inden Kadetbanke-projektet blev sat i bero, havde Wind Estate søgt om at gå i gang med forundersøgelserne af området.

”Nu skal vi finde ud af, hvordan vi kommer videre med projektet. De nye vilkår kender vi ikke endnu, og det bliver næste skridt at afklare det,” siger Peter Dueholm Theilgaard.

Wind Estate ansøgte allerede i 2019 om lov til at gå i gang med forundersøgelser gennem åben dør-ordningen, og tilbage i foråret 2022 blev ansøgningen fornyet og opdateret. Det er den ansøgning, som Energistyrelsen formentlig skal i gang med at behandle og senere indstille til klima, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard til endelig godkendelse.

Hvis der gives grønt lys til at Wind Estate kan gå videre med det ambitiøse havvindmølle projekt, skal der i forundersøgelsen især fokuseres på undersøgelser af fuglelivet i området ved Kadetbanke.

Det vides endnu ikke, hvor havvindmølleparken skal serviceres fra. Wind Estate har tidligere udtalt til Business Vordingborg, at Klintholm Havn er en oplagt mulighed, men vindmølleselskabet har ikke lagt sig fast på noget endnu.

”Klintholm Havn ligger meget tæt på Kadetbanke, og derfor er det naturligvis oplagt. Derudover fungerer Klintholm Havn allerede som servicehavn for Vattenfall og EnBW. Dog vil det kræve investeringer i Klintholm Havn, for havnen skal udvides, så den kan rumme flere operatører som Wind Estate,” siger direktør i Business Vordingborg, Michael Engelbrechtsen.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev