Energiproducent vil klimasikre Køng-Svinøområdet

af | 9. feb 2024 | Erhvervsnyheder

Energiproducent vil lave klimasikring af Køng-Svinøområdet

Hvordan kan grøn energiproduktion, klimasikring, samt udtagning af lavbundsjord spille positivt sammen? Det vil den danske energiproducent Better Energy udforske i samarbejde med Vordingborg Kommune igennem deres kommende energipark i Køng Mose. Parken er en del af det partnerskab, Better Energy og energi- og fibernetkoncernen Andel annoncerede i januar 2024.

”Skal vi have en rimelig chance for at nå vores nationale klimamål, kræver det, at vi øger udbygningen af solcelleparker. Hvis vi samtidig placerer solcelleparkerne på kulstofrige lavbundsjorder, der så kan udtages fra landbrugsdrift og vådgøres, kan vi slå to fluer med ét smæk,” siger Esben Billeskov, direktør for projektudvikling i Better Energy.

Solcelleparken bygges på et meget lavtliggende terræn, der har været drænet, men i fremtiden skal tilbageføres til oprindelig natur og vådgøres. Det stiller nogle helt særlige tekniske krav, og det er i den forbindelse, at Vordingborg Kommune og Better Energy har lavet en dybdegående og detaljeret projektgennemgang, hvor udfordringer med vandstandsniveau og potentiel oversvømmelsesrisiko er blevet analyseret.

Hvis byggehøjden sænkes betyder det færre ressourcer brugt på materialer, som fx stål, men det medfører dog en øget risiko for oversvømmelse ved ekstremt vejr.

”Det stiller nogle helt særlige tekniske krav, men det er vigtigt, at vi viser, at det teknisk kan lade sig gøre. Vores erfaringer skal gerne bane vejen for flere solcelleparker på lavbundsjorder,” siger Esben Billeskov.

Better Energy anslår at det vil koste 60 mio. kroner, hvis solcelleanlægget skal forhøjes til en højde, hvor oversvømmelser undgås. Derfor foreslår energiproducenten at pengene til forhøjning af anlægget i stedet anvendes til at skabe egentlige naturværdier og styrkelse af klimasikringen i Køng Mose og på andre arealer i lokalområdet.

Vordingborg Kommunes Klima- og teknikudvalg godkendte Better Energys ansøgning i november, og derfor arbejder kommunen og energiselskabet videre med hvilke klimatilpasningsløsninger, der skal udføres. Igangsættelse af klimasikringstiltagene blive truffet i samarbejde og diskuteret i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Vordingborg Kommune, Better Energy og eventuelle relevante rådgivere.

Lavere byggehøjde og bedre klimasikring

En klimasikring vil ikke sætte kommunens tegnebog på overarbejde, da Better Energy kan gennemføre de nødvendige klimatiltag i området ved at lade solcelleparken betale for tiltagene. De penge, der bliver sparet på blandt andet materialer ved at sænke installationshøjden bliver øremærket til at klimasikre hele Køng-Svinøområdet til gavn for alle, der bor der.

Arbejdsgruppen forventes ikke kun at fokusere på klimatilpasninger, men også at udforske konkrete projekter og initiativer, der kan fremme naturen, biodiversitet og rekreation i Vordingborg Kommune som helhed. I sidste ende er det denne arbejdsgruppe, der træffer beslutninger om, hvilke forslag der skal præsenteres til politisk behandling.

Energiparken forventes at producere ca. 170.000 MWh, svarende til 70 pct. af elforbruget i Vordingborg Kommune og forventes at stå klar til næste år.

Better Energy har desuden ansøgt om at etablere en yderligere solcellepark nord for Køng Mose og vest for Lundby, hvor mange af de samme tanker kan blive relevante.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev