Julehilsen fra Business Vordingborg 2023

af | 19. dec 2023 | Erhvervsnyheder

Ejer og direktør hos Knudsen Extrusion Peter Rosenkrands med gæster fra Vordingborg Erhvervsforening

Det er nu tre måneder siden, jeg takkede ja til jobbet som direktør for Business Vordingborg, og derfor er det selvfølgelig også mit første juleskriv. Jeg vil benytte lejligheden til at dele nogle interessante oplevelser, jeg har haft gennem mit virke. Vi har i Vordingborg Kommune nogle klare, unikke fordele. For det første hersker en politisk vilje, som er klar til at støtte op om den grønne omstilling af erhvervslivet i kommunen og erhvervslivet helt generelt.

For første gang nogensinde er Vordingborg Kommune blevet direkte medejere af Business Vordingborg. Det er meget positivt for vores kommende arbejde, hvor vi er blevet enige om samarbejdsaftalen for de næste fire år med Vordingborg Kommune. Det betyder, at vi nu har en meget klar politisk strategi omkring vores arbejde i Business Vordingborg. Store træk i samarbejdsaftalen hviler på de anbefalinger kommunens opgaveudvalg for erhverv præsenterede tidligere i år.

Heri står blandt andet at Business Vordingborg skal prioritere 75 procent af arbejdet på at tiltrække grønne virksomheder til kommunen, og de sidste 25 procent skal bruges på at servicere etablerede, lokale virksomheder og iværksættere. Den nye samarbejdsaftale er naturligvis også en udløber af og bundet i Erhvervsmasterplan 2030, hvor vi blandt andet skal indfri ambitionen om at blive Østdanmarks kraftcenter for grøn energi.

Hvis vi skal lykkes med at blive Østdanmarks kraftcenter for grøn energi, har vi brug for kommunen som medspiller. Derfor er det positivt, at Vordingborg Kommune fra næste år indgår i et partnerskab med Vordingborg Erhvervsforening om at eje Business Vordingborg. Det betyder, at vi får en aktiv medspiller ind, og at vi kan arbejde tættere sammen med kommunen, end det har været muligt før.

“Stor ros til kommunen for at være på forkant og planlægge for store mængder vedvarende energi på land.”

Helene Urth | direktør, Business Vordingborg

Direktør og ejer hos Knudsen Extrusion Peter Rosenkrands

Østdanmarks kraftcenter for grøn energi

En anden kæmpefordel, vi har i Vordingborg Kommune, er erhvervshavnen på Masnedø, som er fyldt med muligheder og rummer stor bæreevne og et stort potentiale. Til næste år står den 200.000 kvm store havneudvidelse klar, så Arcadia eFuels og Green2x kan begynde anlægning. Flybrændstofproducenten har netop modtaget en trecifret millioninvestering og regner med at åbne deres såkaldte datarum i januar, hvor investorer kan indgive beslutning om endelig investering (FID). Arcadia eFuels skal bruge en investering på 7 milliarder kroner, hvor det primært er europæiske banker og investeringsfonde, virksomheden henvender sig til. Det bliver spændende at følge.

Pt. behandler Vordingborg Kommune 11 landbaserede VE-projekter. Stor ros til kommunen for at være på forkant og planlægge for store mængder vedvarende energi på land. Tidligere i år vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen den strategiske energiplan 2030 for el, som fastslår at ambitionsniveauet for VE på land i kommunen skal 1 million kwh om året. Det er en 12-dobling i forhold til 2021-niveauet. Det er fremsynet og ambitiøst fra kommunalbestyrelsen, og det er netop disse politiske beslutninger, som giver ballast til ambitionen om at være Østdanmarks kraftcenter for grøn energi.

Jeg har allerede besøgt flere inspirerende virksomheder i kommunen. Tidligere i år var jeg på besøg hos Amphenol Cabelcon en gammel Ørslev-virksomhed, som producerer konnektorer til blandt andet bredbåndsnet, kabel-tv og mobilnet. Det var spændende at opleve, hvordan det er at være SMV-virksomhed i Vordingborg og storset udelukkende leve af eksport. Jeg glæder mig til i det kommende år sammen med borgmester Mikael Smed og kommunaldirektør Kristina Koch Sloth at besøge flere inspirerende virksomheder i Vordingborg Kommune.

Mest af alt vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Jeg glæder mig til det kommende år, hvor vi for alvor skal tiltrække nye grønne virksomheder til Vordingborg Kommune og sørge for de bedste vilkår for eksisterende virksomheder og iværksættere.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev