I front med den grønne omstilling

af | 17. mar 2022 | Grøn omstilling, Power-To-X, Vordingborg Erhverv nyheder

Her er grøn omstilling en gave – for det er en vækstmotor uden sidestykke, og vi SKAL være i front med den grønne omstilling.

Grøn omstilling Bolette

Vi fik i denne uge et bredt politisk forlig, der giver en klar retning og en tydelig ambition på PTX – eller sagt på dansk: En vej der viser hvordan vi får produceret netto CO2 neutrale brændstoffer der kan erstatte benzin, diesel, bunkerolie til skibe og jetfuel til fly – i løbet af få år.

Ikke bare til os selv – men også med en ambition om at vi bliver NETTO eksportør af grøn energi.

EU-politikeren – den radikale Morten Helveg – har intensivt arbejdet for at skabe bedre rammer for den grønne omstilling gennem EU – og han sagde for nylig i et interview at …

“Målet har hele tiden været, at vi skal være verdens vindsheiker.”

MEP Morte Helveg Petersen | Radikale Venstre

– og det skal jeg da lige love for at der nu er dækket op til et kæmpe erhvervseventyr i Danmark med kolossalt vækstpotentiale.

Så er spørgsmålet om vi skal tilføje, at vi også vil være verdens brintkonger.

Det brede politisk forlig rummer stærke beslutninger, der vil skabe en helt ny industri i Danmark – PTX-industrien – og en industri, som vi her i Vordingborg kommune satser stort på.

Allerede i 2021 kom Vordingborg Biofuel til Vordingborg Havn med storstilet projekt, hvor de skal producere grøn bio-metanol og for nylig var det Arcadia eFuels, der kunne offentliggøre at de placerer verdens første storskala produktionsanlæg til eJetfuel til fly på havnen.

Et stort produktionsanlæg der producerer brint via elektrolyse med grøn strøm fra havvindmøller og solcelleparker – og ud i den anden ende kommer der klima neutralt flybrændstof i en mængde, der gør det muligt at flyve grønt i Danmark.

To virksomheder der tilsammen vil investere op imod 5 til 7 milliarder kroner i at skabe kommerciel produktion af grønne brændstoffer.

Havvind giver mulighed for PTX

Det kræver meget grøn strøm fra havvindmøller at realisere planen om produktion af grønne brændstoffer – og her siger aftalen, at – ja uden at love det direkte – at der vil blive etableret flere havvindmølleparker end allerede besluttet.

Det er igen godt nyt for vores område, hvor Klintholm Havn allerede i dag er servicehavn for to store havvindmølle parker. Der er plads til flere, og det er oplagt at Kriegers Flak Nord og Syd hurtigst muligt udpeges som nyt område. Området er klar til at blive taget i brug.

Masser af grøn strøm produceret af havvindmøller  i Østersøen – serviceret fra Klintholm Havn.

I den anden ende af vores område på Vordingborg Havn er der indtil videre planlagt TO storskala produktionsanlæg til grønne brændstoffer til skibe og fly.

Oveni har Vordingborg Kommune udpeget fem større arealer, der samlet kan give mulighed for at etablere knapt 400 hektar solceller – hvoraf en god del af det allerede er ved at blive etableret. Grøn omstilling er i Vordingborg Kommune allerede realitet.

“Vores opgave er at tiltrække nye virksomheder til Vordingborg Kommune. Vi skal udvikle nye virksomheder i samarbejde med iværksættere – og vi skal vækste eksisterende virksomheder.”

Administrerende direktør Bolette Christensen | Business Vordingborg

Bør kigge på gamle planer

Derfor får vi endnu mere grøn strøm made in Vordingborg kommune. Vi kommer altså til, at være helt i front med den grønne omstilling.

Sydøst for Møn – 15 km ude i Østersøen – ligger Kadetbanke, der er et såkaldt Åben Dør projekt.

Det er også interessant – nu hvor det bliver muligt at lave et direkte elkabel mellem havvindmølle parken og PTX-anlæg – og der er oplagt at der igen bliver sat gang i udviklingen af Kadetbanke projektet.

Derfor kan vi i dag kun være yderst tilfredse med aftalen, der også indeholder en beslutning om at sende PTX projekter i udbud for knapt 1,3 milliarder kroner.

For at få sat skub i brint produktionen på samme måde som man i sin tid kickstartede vind-industrien.

Et spændende udbud, hvor den producerede brint skal kunne anvendes til produktion af andre PtX-produkter som fx ammoniak, metanol og e-jetfuel.

Ifølge aftalen vil PtX-anlæg placeret i områder med produktionsoverskud af grøn strøm – som det er tilfældet i Vordingborg kommune – blive prioriteret på grund af den gode adgang til grøn strøm.

Forudsætninger tilstede

Så hvem ved – måske resulterer udbuddet i at der placeres et brintproduktionsanlæg her i kommunen udover dem, der allerede er planlagt på Vordingborg havn???

Og så har vi en motorvej lige gennem hele kommunen, der via en Femern forbindelsen giver området en super god placering. Lige midt i det hele og derfor et oplagt sted at placere såvel brintproduktion som brinttankstationer til biler og lastbiler – for eksempel på afkørsel 41.

Det er grøn omstilling på den store klinge – og her kommer Vordingborg kommune – hele vores område – til at være med helt i front.

Søren Knudsen - Presse- og kommunikationsrådgiver

Skrevet af Søren Knudsen

Presse- og kommunikationsrådgiver

T: +45 20 40 95 92
E: sk@businessvordingborg.dk

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Business Vordingborg

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev