Femern Link Conference 2022

af | 8. sep 2022 | Eksterne events

Nye milliard-opgaver på Femern-byggeriet kan også være interessante for små og mellemstore virksomheder. Når den milliardstore TEM-kontrakt sættes i spil på Femern-projektet i 2023, skaber det ikke kun muligheder for store og specialiserede virksomheder, men også for små og mellemstore virksomheder indenfor en række brancher.

Femern konference 2022

Hvor ligger mulighederne?

Det spørgsmål besvares på Fehmarn Link Business Conference 29. september i Rødbyhavn Hallen.

Her får deltagerne foruden en opdatering på Femern-projektets øjeblikkelige status også informationer om underleverandørmuligheder direkte fra Femern Systems Contractor, der skal udføre TEM-kontakten til en værdi af 4-5 mia. kr.

”Vi er glade for at være blevet inviteret til at præsentere os på Fehmarn Link Business Conference 22. Det giver os en fantastisk mulighed for at informere de deltagende virksomheder om omfanget af arbejder i TEM-kontrakten og vores behov for underleverandører og arbejdskraft. Vi glæder os til at møde de danske virksomheder, der forhåbentlig kan støtte os både i installationsfasen, og som også vil bidrage til gode og innovative løsninger allerede i designfasen,” siger José Manuel Olivares Villafranca, Femern Systems Contractor.

Virksomheder kan få en stand

Foruden den informative del, byder konferencen også på et stort udstillings – og B2B område, hvor optil 80 virksomheder udstiller og hvor der er rig mulighed for at møde nye potentielle samarbejds- eller netværkspartnere.

Direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development, der arrangerer konferencen i samarbejde med en række partnere, opfordrer virksomheder, der ønsker at komme i spil til de kommende milliardordrer, til at deltage i konferencen og også gerne til at synliggøre sig via en udstillingsstand.

“Femern Link Conference 2022”

Torsdag 29. september kl 09-16 i Rødbyhavn Hallen

Om konferencen

  • Den internationale erhvervs konference Fehmarn Link Business Conference 22 (FLBC) henvender sig til organisationer og virksomheder med interesse i deltagelse i anlæggelsen af Femern Bælt-forbindelsen samt effekterne heraf.
  • Konferencen byder på indlæg fra Bygherren Femern A/S samt fra de to udførende konsortier Femern Link Contractors og Fehmarn Belt Contractors.
  • Herudover er det en glæde at byde velkommen til de nyudnævnte vindere af milliard kontrakten vedr. elektriske og mekaniske installationer i Femern Bælt tunnelen, konsortiet Femern Systems Contractors, som også vil bidrage med indlæg på konferencen.
  • Udover det informative indhold, har konferencen stort fokus på netværk og B2B aktivitet. Der vil være udstilling i 1440 kvm store telte, placeret i umiddelbar relation til hallen, hvor der er plads til omkring 80 udstillende virksomheder.

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Business Vordingborg

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev