Business Vordingborg er et partnerskab mellem kommunen og erhvervslivet

af | 9. feb 2024 | Erhvervsnyheder

Ejerstrukturen i Business Vordingborg er i år per første januar blevet ændret. Førhen var erhvervsfremmeselskabet ejet af Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme (VUET), men det ændres nu. De nye ejere i Business Vordingborg er Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhvervsforening, der indtræder som lige parter og ejer derved hver 50 procent.

”Nu bliver Business Vordingborg et fælles selskab, og dermed også et partnerskab mellem erhvervslivet og kommunen, hvor man skal tage hensyn til hinandens ønsker. Og have løbende dialog om, vi går den rigtige vej, og får vi det rigtige ud af selskabet. Hvis vi lykkes med den øvelse, så bliver der ro omkring selskabet, som er nødvendigt for at løfte den store opgave om at gøre kommunen til Østdanmarks kraftcenter for grøn energi” siger borgmester i Vordingborg Kommune, Mikael Smed.

Med den nye ejerstruktur følger en ny samarbejdsaftale. Fremover skal Business Vordingborg varetage kommunens erhvervsservice, tiltrækning af nye virksomheder, samt kommunikation om alle Vordingborg Kommunes erhvervstiltag og indsatser.

Den nye samarbejdsaftale bygger dels på 17.4 Opgaveudvalg for erhverv og dels den vedtagne Erhvervsmasterplan 2030. Opgaveudvalg for erhverv præsenterede sidste år deres anbefalinger for kommunens fremtidige struktur og rammer for erhvervsfremmeselskabet.

I samarbejdsaftalen fremgår det blandt andet, at Business Vordingborg skal fokusere 75 procent af resurserne på tiltrækning af nye virksomheder inden for den grønne omstilling, og 25 procent skal gå til at servicere de nuværende og etablerede virksomheder i kommunen.

”Erhvervsforeningen og kommunalbestyrelsen har fuldstændig samme dagsorden. Hvert job der skabes i kommunen og hver virksomhed som etablerer sig, skaber et bedre grundlag for kommunens fremtid. Samarbejdet fungerer, og der er god kommunikation, også i de tilfælde hvor vi kan være uenige. Der er kun én linje. Det er tiltrækning og vækst, og det er vi enige om,” forklarer formand for Vordingborg Erhvervsforening, Jacob Møller.

Erhvervsmasterplan 2030 indebærer blandt andet, at Vordingborg Kommunen inden 2030 skal være Østdanmarks kraftcenter for grøn energi, og i samarbejdsaftalen defineres Business Vordingborg som hovedansvarlig for at udmønte den strategi.

”Jeg er meget fortrøstningsfuld og sikker på, at det nok skal blive godt,” lyder det fra Mikael Smed.

Direktør og ejer hos Knudsen Extrusion Peter Rosenkrands

Handleplan

Lige inden jul kunne Business Vordingborg aflevere den indledende handleplan for, hvordan Vordingborg Kommune bliver Østdanmarks kraftcenter for grøn energi. Handleplanen blev vedtaget af et enigt økonomiudvalg i slutningen af januar.

Dermed kan arbejdet mod at blive Østdanmarks kraftcenter for grøn energi for alvor begynde.

Handleplanen baserer sig på en SWOT-analyse lavet på baggrund af interviews med 24 interessenter, virksomhedsejere, medlemmer af kommunalbestyrelsen, kommunale medarbejdere og nye potentielle virksomheder. På baggrund af disse interviews blev en kernefortælling formuleret.

”Vordingborg Kommune bliver Østdanmarks kraftcenter for grøn energi, når vi er Østdanmarks knudepunkt for grøn energiproduktion og førende inden for udvikling af grønne energiprojekter og Power to X. Det vil tiltrække grønne energiforbrugende virksomheder til kommunen, som skaber bæredygtig vækst, arbejdspladser og nye medborgere.”

På baggrund af SWOT-analysen og med afsæt i tre arbejdsspor, beskriver handleplanen en række udfordringer og nogle mål samt konkrete indsatser, der kan føre til indfrielse af målene.

Derudover beskrives vigtigheden af, at Vordingborg Kommune står øverst på listen, når nye udviklere skal investere i VE-projekter i Danmark, at Sydsjælland opnår større status og politisk prioritering på den nationale energidagsorden, og at borgere i kommunen forstår fordele og potentialer ved etablering af grønne energiprojekter.

Hele handleplanen kan læses her.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev