Maltproducent stræber efter bæredygtighed

af | 13. mar 2024 | Erhvervsnyheder

Det var en af Vordingborg Kommunes spirende virksomheder som borgmester Mikael Smed sammen med kommunaldirektør Kristina Koch Sloth og Business Vordingborg-direktør, Helene Urth, kunne besøge på deres seneste virksomhedsbesøg.

Ordet spirende skal opfattes helt bogstaveligt for besøget var hos Viking Malt i Ørslev. Her producerer de malt til ølbrygning, hvor hovedprocessen sker gennem spiring af byg til et helt særligt stadie, inden det sendes ud til Viking Malts kunder.

Alle processerne, der er involveret i at lave byg til malt, kræver store mængder energi og resurser. Derfor fokuserer Viking Malt i Ørslev på at være så bæredygtige som de overhovedet kan. Det gælder både malteriets forbrug af vand, strøm og varme, samt strategien om kun at benytte lokalt dyrket byg.

Det kunne direktør Karen Mette Krieger Lassen fortælle under besøget.

”Vi prioriterer bæredygtighed i Viking Malt, fordi det er vigtigt for miljøet. Men også fordi det efterspørges hos vores kunder. Hvis vi ikke er med på den grønne bølge, så har vi slet ikke nogen forretning om nogle år. Det er helt nødvendigt,” siger malteri-direktøren.

Viking Malt sælger malt til store bryggerier og mikrobryggerier i hele verden. For borgmester Mikael Smed var det glædeligt at opleve malteriets mange grønne prioriteter.

”I Vordingborg Kommune har kommunen og erhvervslivet lavet en erhvervsmasterplan, som blandt andet fokuserer på, at vi skal være i front på jobskabelse inden for den grønne omstilling og inden 2030 skal vi være Østdanmarks Kraftcenter for grøn energi. Derfor gør det mig glad for, når der er virksomheder i kommunen, der bakker op om vores grønne ambitioner i deres daglige virke. Og det må man sige de gør hos Viking Malt,” sagde Mikael Smed efter besøget.

Viking Malt i Ørslev er en del af en finsk privatejet koncern, som har seks malterier i Europa. Malteriet er en af Vordingborg Kommunes store eksportvirksomheder og 50 procent af den malt, der produceres, bliver solgt på eksportmarkedet.

Og der er god efterspørgsel på de produkter som malteriet sælger. De seneste år har malteriet udvidet med silokapaciteten og efter indlemmelsen i den finske organisation, er medarbejderstaben i Ørslev vokset. Derudover dyrker Viking Malt i Ørslev bæredygtighed i hele maltproduktionen. Det gælder hele kæden lige fra at genanvende vand til at passe på deres medarbejdere.

“Især unge mennesker søger virksomheder som prioriterer bæredygtighed både i Danmark og udlandet.”

Mette Krieger Lassen | Direktør, Viking Malt i Ørslev

Direktør Karen Mette Krieger Lassen var vært for borgmesterbesøg hos Vikingmalt

Større grad af bæredygtighed

Selvom Viking Malt allerede nu har iværksat mange initiativer for at blive mere bæredygtige, stræber de stadig for at nå en endnu højere grad af bæredygtighed. Derfor var

borgmesterbesøget en god mulighed for Karen Mette Krieger Lassen at fortælle borgmester Mikael Smed om malteriets planer om at etablere solceller på virksomhedens grund.

”Det var supergodt at gøre opmærksom på vores ønsker i forhold til at blive grønnere i Viking Malt, og forhåbentligt kan det hjælpe processen bedre på vej,” lød det fra Karen Mette Krieger Lassen, som desuden løftede sløret for et etableringsprojekt, der kunne give malteriet batterikapacitet.

”Der er lige nu nogle barrierer i lovgivningen. Og der har vi måske brug for at skubbe lidt til rammerne, fordi vi har nogle virksomheder, som kan hjælpe den grønne omstilling på vej,” sagde Mikael Smed.

Malteriets store fokus på bæredygtighed har allerede vist at have en positiv påvirkning. Når virksomheden rekrutterer nye medarbejdere, oplever de, at flere har læst om deres bæredygtighedsforpligtigelser og vælger Viking Malt på grund af virksomhedens store fokus på bæredygtighed.

”Især unge mennesker søger virksomheder som prioriterer bæredygtighed både i Danmark og udlandet,” sagde Karen Mette Krieger Lassen under besøget.

”Der er ingen tvivl om at fremtiden er bæredygtighed og fokus på ESG-rapportering allerede nu har stor betydning, og det bliver kun større de kommende år. Det gør de allerede nu forbilledligt hos Viking Malt og det kan kun tjene til inspiration for kommunens andre små- og mellemstore virksomheder,” siger direktør i Business Vordingborg, Helene Urth, som deltog i besøget sammen med borgmester Mikael Smed og kommunaldirektør Kristina Koch Sloth.

“I Vordingborg Kommune skal vi generelt begynde at få større forståelse for hvordan forskellige virksomheder kan supplere hinanden og indgå i energisymbioser, hvor en virksomhed f.eks. kan aftage overskudsvarme fra en anden.”

Helene Urth | Direktør, Business Vordingborg

Ejer og direktør hos Knudsen Extrusion Peter Rosenkrands med gæster fra Vordingborg Erhvervsforening

Fra byg til malt

Når Viking Malt laver byg om til malt, er der næsten hele tiden nogen på arbejde, der kan opstarte og holde øje med at processerne forløber, som de skal. Hver 20. time startes en ny proces. Der er mange processer i fremstillingen af bygmalt, så derfor er der noget at lave døgnet rundt.

Malt er basalt set spiret byg, og malten er hele grundlaget for at kunne lave god øl. Grunden til at Viking Malt ligger i Ørslev er fordi, der på Sydsjælland bliver dyrket meget byg, og malteriet har en stor ambition om primært at benytte lokaldyrket byg til deres malt. Faktisk bliver der dyrket så meget byg i Danmark, at de to malterier vi har, Fuglsang og Viking Malt, kun kan aftage 30 procent.

Hver dag kører der adskillige lastbiler ind på Viking Malts store anlæg. Malteriet modtager 700 tons byg hver dag, der bliver læsset af og transporteret hen til den første del af processen. Her bliver den fyldt i kæmpemæssige kar og overhældt med vand.

“Så tror byggen, at den er ude på marken og skal til at spire. Så optager den vandet og begynder at udvikle nogle enzymer og nedbryder sine cellevægge. Det vil vi gerne, have den gør, for så er byggen tættere på at kunne blive til øl,” forklarer Karen-Mette Krieger Lassen.

Den proces kaldes at støbe. Det tager to dage at støbe byggen. Herefter tager det fem dage før det enkelte bygkorn færdiggør sin spiring. Når det har spiret, skal det tørre. Her sænker malteriet vandindholdet i byggen fra 45 procent til 5 procent. Det sker i en bygning, som kaldes køllen, hvor temperaturen hæves gradvist indtil den rammer 85 grader.

”Produktionen er meget energitung hos Viking Malt, derfor er det prisværdigt at virksomheden forsøger at gøre sit klimaaftryk mindre. I Vordingborg Kommune skal vi generelt begynde at få større forståelse for hvordan forskellige virksomheder kan supplere hinanden og indgå i energisymbioser, hvor en virksomhed f.eks. kan aftage overskudsvarme fra en anden,” sagde Helene Urth under besøget hos Viking Malt.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev