Borgermøde på Klintholm Havn: Udviklingsplanen

af | 17. jun 2020 | Vordingborg Erhverv

Torsdag d. 18. juni 2020 kl. 19 – 21 afholdes der borgermøde på Klintholm Havn om udviklingsplanen.

På borgermødet vil vi fortælle om resultaterne af den foreløbige proces, hvor 23 lokale interessenter er blevet interviewede. Der har også for nylig været afholdt workshop på havnen, hvor deltagere kunne dele deres ønsker og ideer til udviklingen på Klintholm Havn. 

Det er udkast til udviklingsplanen, som præsenteres på borgermødet, så eventuelle ønsker og bemærkninger, som ikke er kommet frem i processen frem til nu, kan blive indarbejdet i den endelige plan.

Arbejdet indtil nu har afdækket mange spændende muligheder; en helårsbutik, udvikling af erhvervshavn og lystbådehavn, udnyttelse af erhvervsmuligheder i forbindelse med vindmøller samt udvikling af attraktive oplevelsesstrøg, der forbinder havn, by, natur og strande – og som skaber grundlag for eksisterende og nye aktiviteter, spisesteder, m.m. Parkeringsmuligheder i højsæsonen, hvor der er trængsel, er der også bud på. Og endelig er der kommet mange bud på de muligheder for, hvordan udviklingen på Klintholm Havn kan understøtte lokalsamfundet på hele Møn – både for bosætning og turisme, hvor bæredygtighed og autencitet er vigtige mål.

Praktiske detaljer

Borgermødet afholdes på Restaurant Klintholm. 

For at få afviklet mødet trygt og sikkert for alle, skal vi som sædvanligt holde afstand og ikke samles i større grupper.
 
Derfor er det vigtigt, at komme i god tid, så vi har mulighed for at lukke alle gæster ind, uden afstandskravene bliver overtrådt. Ligeledes er det også et krav, at du tilmelder dig arrangementet på forhånd. 

Vi ser frem til at møde dig på havnen til en god og inspirerende aften.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev