Biogasanlæg i Køng beset fra oven

af | 10. jun 2022 | Erhvervsnyheder, Grøn omstilling, Industri

Luftfoto af Biogasanlæg i Køng

Stort og imponerende – og næsten for fuld gas. Det nye Biogasanlæg i Køng, der ejes af Nature Energy, er stort set færdigbygget og er allerede i fuld gang med at producere grøn biogas.

Det kunne 40 medlemmer af Vordingborg Erhvervsforening ved selvsyn konstatere, da de onsdag eftermiddag var på besøg på det nybyggede biogasanlæg i Køng, der ligger i Vordingborg Kommune.

Set ude fra Næstvedvej syner anlægget ikke af så meget og man kan absolut hverken lugte eller høre at vi har at gøre med et af de største biogasanlæg til dato i Danmark. Når det er i fuld produktion, bliver der produceret mere end 20 millioner kubikmeter grøn biogas om året.

”Vi kører på 80 procent kapacitet lige nu, da vi stadig er i gang med at køre anlægget ind,” fortalte Mathias Pedersen, der er Idriftsætter hos Nature Energy, til de fremmødte medlemmer fra Vordingborg Erhvervsforening.

“Det er helt fantastiske at se al den teknik, der bliver brugt her og er med til at forbedre miljøet i Danmark.”

Direktør Jacob Møller | Insatech

Fra affald til gasnettet.

Råvaren på anlægget er organisk affald. Det er især roeaffald fra sukkerfabrikkerne på Lolland-Falster, gylle fra landbruget, mask fra ølproduktion, madaffald fra restauranter og slagteriaffald der ender i de fire store sorte beholdere – kaldet reaktorerne – og ender med at blive til grøn biogas, der sendes ud i naturgasnettet.

Erhvervsfolkene fra Vordingborg Erhvervsforening blev efter en kort introduktion til Nature Energy og det nye biogasanlæg i Køng vist rundt på det nybyggede produktionsanlæg.

Hele anlægget er bygget på lidt over 1 år og har kostet 300 millioner kroner. Det er anlæg nummer 12 i Danmark, som Nature Energy har bygget og ejer. Flere anlæg er allerede planlagt, og de to næste anlæg skal bygges på Lolland og Falster.

Der er ansat 20 mand på anlægget, der kører i døgndrift. Det betyder, at medarbejderne er nødt til at bo forholdsvist tæt på anlægget, da de med kort varsel skal kunne møde på anlægget hvis der er driftsproblemer uden for normal arbejdstid.

På toppen af Køng Biogas

Højt til vejrs

Vejret var flot og blåt, da erhvervsforeningen var på besøg hos Nature Energy.

Derfor var det ekstra imponerende, da alle fik mulighed for at komme helt til tops ovenpå de 24 meter høje ”reaktorer”, der indeholder blandingen affald og gylle, der ender med at blive til biogas.

Her kunne alle gennem et lille vindue se ind på den ”suppe”, der boblede inden i reaktoren – og også se hvor stort og imponerende anlægget i Køng er.

”Det er rigtig spændende at være på besøg, og det hele virker meget professionelt. Dejlig at se at der bliver investeret så meget i alternative energikilder, der kan gøre Danmark grønnere indenfor få år,” siger Jacob Møller, formand for Vordingborg Erhvervsforening.

Nature Energi er Danmarks største biogasvirksomhed med næsten 400 medarbejdere. Vækstambitionerne er store, og de forventer indenfor for få år at være op imod 1000 medarbejdere.

Under byggeriet har det i vid udstrækning været anvendt lokale virksomheder. En af dem er faktisk Jacob Møllers egen virksomhed Insatech, der ligger i Bårse.

Insatech er en instrumentvirksomhed, der laver højteknologiske måleapparater.

”Min egen virksomhed har solgt udstyr til anlægget og derfor er Nature Energy også en god kunde. Det er helt fantastiske at se al den teknik, der bliver brugt her og er med til at forbedre miljøet i Danmark, ” siger Jacob Møller.

“Jeg er glad for at vi turde gennemføre at lave en lokalplan, der gjorde muligt at bygge anlægget.”

Borgmester Mikael Smed | Vordingborg Kommune

Mathias Pedersen Nature Energy

Ubegrundet frygt for lugtgener

Udsigten fra toppen af biogasreaktoren blev nydt til fulde af alle, der vovede sig derop. Det mest stillede spørgsmål handlede ikke overraskende om lugt, da råvarerne på anlægget er gylle og affald.

”Vores krav om hvor meget vi må lugte er meget strengere end der er for eksempel i landbruget, og derfor som I selv kan konstatere så lugter her ikke,” fortalte Mathias Pedersen fra Nature Energy under rundvisningen.

Med på besøget var også Vordingborgs borgmester Mikael Smed. Han var glad for at der nu endelig står et færdigt biogasanlæg, der kan producere grøn biogas.

Borgmester Mikael Smed besøgte biogasanlæg i Køng

”Jeg er glad for at vi turde gennemføre at lave en lokalplan, der gjorde muligt at bygge anlægget. Det har skabt lokale arbejdspladser og vi har vist vejen. Det har også vist sig, at de ulemper man var meget bekymret for, ikke er særligt store. Der er ingen naboer der har klaget over lugtgener og faktisk er der ikke mange, der har bemærket at lastbilerne med gylle er begyndt at køre til og fra anlægget. Så vi må sige at bekymringerne kan godt vokse sig store før og når vi så står midt i det er det ikke så slemt,” siger borgmester Mikael Smed.

Formanden for Vordingborg Erhvervsforening Jacob Møller er enig i dette, og lægger stor vægt på det løft af kommunens erhvervsliv, som det nye og store biogasanlæg giver.

”Det betyder at der kommer faste arbejdspladser med skatteborgere, der betaler til kommunens budget og det skaber mere liv i kommunen. Det er dejligt at der kommer en industrivirksomhed der skaber swung i lokalområdet. Det er vi sindssygt glade for – det er jo fantastisk,” siger Jacob Møller.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev