PtX-anlæg er sikret grøn strøm

af | 20. mar 2023 | Erhvervsnyheder

grøn strøm produktion

Der er grøn strøm nok til PtX-anlæg i Vordingborg Kommune. Sådan lyder det samstemmende fra Power to X-virksomhederne Arcadia eFuels og Vordingborg Biofuel i fællesskab med Vordingborg Erhvervsforening. Den melding kommer efter seneste udvalgsmøde, hvor Vordingborg Kommunes Klima- og teknikudvalg ikke har godkendt kommunes strategiske energiplan. Udvalget har bedt om flere scenarier, inden kommunens strategiske energiplan vedtages. Det ventes, at planerne for biogas- og varmeforsyning vedtages i april. Planen for el-forsyningen ventes vedtaget i efteråret, når der politisk er nået frem til et fælles ambitionsniveau.

Ifølge energiplanen vil Power to X-virksomhederne forbruge op imod 4.800.000 MWh om året, mens kommunens tiltag inden for vedvarende energi vil kunne levere 350.000 MWh om året.

”Det er vigtigt at Vordingborg Kommune har ambitioner for at etablere grønne vedvarende energiproducenter i kommunen. Det er godt for Vordingborg Kommune, det er godt for miljøet, og det giver en masse arbejdspladser. Grøn elproduktion behøver ikke være lokal for at kunne forbruges. Den grønne strøm til PtX-anlæg kan komme fra hele landet, og det har aldrig været meningen at hverken Arcadia eFuels eller Vordingborg Biofuel kun skal benytte sig af lokale grønne el-producenter,” forklarer formand for Vordingborg Erhvervsforening Jacob Møller.

Både Arcadia eFuels og Vordingborg Biofuel kommer til at modtage strøm fra Produktions Zone DK2, hvor strømproducenter fra hele Østdanmark leverer strøm til. I denne pulje bliver der allerede nu produceret store mængder vedvarende energi.

”Vores anlæg vil forventeligt blive bygget i etaper, og vi forventer at det fra starten vil bruge ca. 175.000 MWh”

Peter Stabell | Projektdirektør, Vordingborg Biofuel

Jacob Møller taler om PtX-anlæg i Vordingborg Kommune

Strøm fra østdansk zone

Alene på Kriegers Flak ud for Møn blev der første driftsår produceret over to millioner MWh grøn strøm. Arcadia eFuels anlæg i Vordingborg er et 360 MW PtX-anlæg, der vil forbruge 3.160.000 MWh per år.

Der er desuden mere vedvarende energi på vej. Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard har meldt ud, at han vil begynde at sende 9000 MW havvind i udbud i år via statslige udbud.

Møllerne fra de 9000 MW havvind vil kunne producere grøn strøm svarende til at dække det årlige elforbrug i mere end 9 millioner danske og europæiske husholdninger. Strømmen kan også gå til danske Power to X-projekter.

Men der er stadig grundlag for at udbygge kapaciteten yderligere. Med et åben dør-projekt som det Wind Estate planlægger ved Kadet Banke, kan et PtX-anlæg som Arcadia eFuels få en direkte forbindelse som et supplement til elnettet.

Kadet Banke projektet er på 500 MW, men der er plads til at udvide kapaciteten i havvindmølleparken til op imod 1 GW.

“Vi vil indgå PPA-kontrakter direkte med udbydere af vedvarende el i Danmark og købe strøm fra det generelle elnet, således at vi lever op til alle krav med hensyn til vedvarende energikilder”

Martin Nielsen | Kommende Site Project Manager, Arcadia eFuels

Arcadia indgår grøn kontrakt

Hos Arcadia eFuels har de en klar plan for, hvordan de vil sikre sig vedvarende energi.

”Vi vil indgå PPA-kontrakter direkte med udbydere af vedvarende el i Danmark og købe strøm fra det generelle elnet, således at vi lever op til alle krav med hensyn til vedvarende energikilder. Det kan vi gøre ved at lave direkte aftaler med leverandører af el i Danmark,” siger kommende Site Project Director hos Arcadia eFuels i Vordingborg Martin Nielsen.

En PPA er en såkaldt Power Purchase Agreement, der kan sikre at en virksomhed lever op til EU’s krav om at grøn brændstof skal være produceret af minimum 90 procents vedvarende energi.

”Vi vil understøtte udbygningen af vedvarende energi i Danmark via direkte køb hos kommende udbydere af vedvarende el og selvfølgelig understøtte lokal produktion af vedvarende el. Men vi har ikke et specifikt fokus på el-produktion i en radius af anlægget,” lyder det fra den kommende Site Project Director.

Peter Stabell taler om PtX-anlæg i Vordingborg Kommune

Biofuel starter med lavere effekt

Peter Stabell, der er projektdirektør i Vordingborg Biofuel, oplyser at Vordingborg Biofuel ikke har færdigdesignet sit anlæg endnu, men forventer at anlægget vil bruge væsentligt mindre strøm end beskrevet i kommunens energiplan. Ifølge Strategisk Energiplan 2023, vil Vordingborg Biofuels anlæg forbruge 1.720.000 MWh.

”Vores anlæg vil forventeligt blive bygget i etaper, og vi forventer at det fra starten vil bruge ca. 175.000 MWh,” forklarer Peter Stabell.

Visionen for Vordingborg Biofuels anlæg er, at det skal producere forskellige former for biobrændstof, herunder biometanol til skibstransport. Mem det er endnu uvist, hvor meget strøm anlægget kommer til at bruge på sigt. Vordingborg Biofuel planlægger, ligesom Arcadia eFuels, at indgå PPA-kontrakter for at sikre den grønne strøm.

Biometanol fremstilles af halm, der gennem en gæringsproces omdannes til biogas. Derefter omdannes biogassen til flydende biometanol gennem en elektricificeret process. Biometanol anvendes som tilsætningsstof til brændstof til skibe, lastbiler og fly.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev