Omstillingspulje puster liv i coronatrængte virksomheder

af | 2. mar 2022 | Erhvervsnyheder, Grøn omstilling

Danmarks pandemi-nedlukning har stadig konsekvenser for virksomheder i hele landet. Derfor er der hjælp på vej, til de trængte virksomhedsejere. Regeringen og en række af Folketingets partier har givet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansvaret for at uddele støtte gennem den nye omstillingspulje på op 1,5 millioner kroner, som kan søges ind til den ottende marts.

Moena Mønshallerne modtager den grønne certificering

Moena Mønshallerne i Stege er én af de mange virksomheder, der blev presset af nedlukningen. Virksomheden driver en svømmehal, café og holder koncerter og arrangementer i hallerne ved Stege. Alle deres aktiviteter lukkede ned.

Lederen af hallerne på Møn besluttede derfor at søge den nye omstillingspulje. Udover at få et tilskud på 250.000 kroner, betød puljen også at Inge-Vibeke Boysen sammen med de kolleger, der ikke var hjemsendt, pludselig havde et projekt, mens hallerne lå helt stille hen.

“Vi kunne heldigvis bruge tiden på at udvikle og søge nogle penge. Det gav noget gejst, mens vi var lukket ned. Det gav også nogle gevinster, vi senere har kunnet høste,” forklarer Inge-Vibeke Boysen.

“Vi mistede over én million kroner i omsætning i løbet af det første år efter nedlukningen. Så vi skulle jo finde ud af, hvad vi kunne gøre, der kunne styrke os under krisen.”

Centerleder Inge-Vibeke Boysen | Moena Mønshallerne

Udviklede på livet løs

Moena Mønshallerne i Stege er en selvejende institution, der blev etableret den første januar 2000. Det skete på baggrund af sammenlægningen mellem Mønshallen og Møns Svømmehal. Da coronapandemien ramte var den grønne omstilling og bæredygtighed en voksende del af Moena Mønshallernes profil.

Tiden blev derfor brugt til at opnå virksomhedens mål om at blive ét af Danmarks Grønne Sportsanlæg, også kaldet Green Sport Facility. Det svarer til Green Key-certificeringen, der bruges inden for turisme- og oplevelseserhverv, og uddeles til idrætsanlæg som sportshaller og svømmeanlæg, der gør en ekstra indsats for at passe på miljøet og lokalområdet. Det opnåede de i marts 2021.

Med pengene fra Omstillingspuljen har hallerne yderligere understøttet denne grønne certificering.

“Vi har for eksempel fået effektiviseret vores vandforbrug i alle hallerne, så vi kunne spare på vandet. Vi har jo rigtig mange gæster igennem huset året rundt, der vasker sig. Og det med at spare er godt for miljøet, mens det også er godt på bundlinjen,” forklarer Inge-Vibeke Boysen.

Puljen

Denne omstillingspulje giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille sig efter coronakrisen.

Puljens primære fokus er virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi, som eksempelvis konferencecentre, restauranter og hoteller. Der er dog også en ambition om, at puljen skal komme alle hårdt ramte virksomheder til gode.

Tilskud fra en omstillingspulje kan anvendes til omstilling via kompetence- eller uddannelsesløft, digital og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder.

Kravene for at kunne søge puljen er: Virksomheden skal kunne dokumentere, at den som følge af Covid-19 er hårdt ramt af krisen. Det kan være målt som et fald i omsætningen på mindst 20%. Ansøger skal desuden sandsynliggøre sund drift for 2018 og 2019 ved at demonstrere et samlet positivt driftsresultat for de to år.

Til sidst skal virksomheden beskrive, hvad der skal investeres i, hvad baggrunden er for projektet, og hvad projektets fremadrettede potentiale er.

Virksomheden kan ansøge om et tilskudsbeløb på op til 1,5 millioner kroner afhængigt af blandt andet virksomhedens størrelse og behov.

Der kan ydes støtte på op til 75 procent af projektudgifterne, hvor virksomheden selv skal afholde minimum 25 procent.

“Vi fandt frem til at kombinere info- og spritstandere. På den måde kom gæsterne til stedet på en betryggende måde, og samtidig fik vi kommunikeret nogle ting og vist, hvad vi ellers tilbyder, lige i øjenhøjde med gæsterne.”

Centerleder Inge-Vibeke Boysen | Moena Mønshallerne

Digital omstilling

Udover hjælp til den grønne omstilling har Omstillingspuljen hjulpet Mønshallerne med digital omstilling. I forbindelse med at hallerne genåbnede, var der en masse retningslinjer for hallernes gæster.

Her fik Mønshallerne digital hjælp til at formidle budskabet.

Desuden har centerlederen og kollegerne i Mønshallerne gennemført grøn kompetenceudvikling gennem puljen. Og selvom det har krævet ekstra administrative ressourcer, synes Inge-Vibeke Boysen, at puljen har været enormt gavnlig.

“Den har jo sat ekstra skub og et skarpt fokus på vores grønne omstilling, og gjort at vi i dag står stærkere.”

Omstillingspuljen har ansøgningsfrist den ottende marts og kan søges hos Erhvervshus Sjælland. Her kan man desuden få vejledning til ansøgningsprocessen.

Kasper Buur - Presse- og kommunikationskonsulent

Skrevet af Kasper Buur

Presse- og kommunikationskonsulent

T: +45 51 93 58 29
E: kb@businessvordingborg.dk

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Business Vordingborg

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev