Ny hovedstation i Vordingborg skal sikre mere grøn strøm

af | 31. okt 2022 | Erhvervsnyheder, Grøn omstilling

Elledninger Vordingborg

Morgenkøen på Køge Bugt motorvejen kender de fleste. Især for år tilbage, hvor alle spor var stoppet til af de mange biler og lastbiler, der hvor morgen skulle ind til København. Det har hjulpet at motorvejen er blevet udvidet med flere spor og trafikken flyder bedre. Det samme vil en ny hovedstation gøre ved elnettet i Vordingborg Kommune.

Mængden af elektricitet, der skal gennem elnettet er steget betydeligt efterhånden som flere og flere solcelleparker er skudt op i landskabet.

Der er ikke plads til mere strøm i ledningerne, og det sætter en stopper for at fire af fem store solcelleparker i Vordingborg kommune kan sætte gang i produktionen af grøn strøm.

Elnettet skal derfor udvides for at give plads til at transportere mere strøm fra det sted det produceres til der hvor det skal bruges.

Store solkraftværker venter på tilslutning

Der er tale om European Energys projekt i Barmosen, BeGreen i Barmosen, Better Energy ved Ørslev, Better Energy i Køng Mose og Little Green Energy ved Barmosen.

BeGreens store solkraftværk på 128 Mw i Barmosen er færdigt og kommer på elnettet i forbindelse med indvielsen 4. november 2022.

Men det er også det eneste solkraftværk, der lige nu kan komme på det offentlige elnet. De øvrige må vente på grund af at der ikke er ledig kapacitet hos hverken Energinet eller Cerius.

Samlet set vil de planlagte solcelleparker kunne levere grøn strøm til at dække mere end 100.000 husstandes årlige forbrug af strøm.

“En ny hovedstation er et stort projekt, som vi først forventer at være færdige med i 2026, og det betyder desværre, at nettilslutningen har lige så lang udsigt.”

Christian van Maarschalkerweerd | Lead Strategy Analyst, Cerius

BeGreen Solcelleanlæg som skal tilsluttes den nye hovedstation

Ny hovedstation skal bygges

Det lokale netdistributionsselskab Cerius har sammen med Energinet besluttet at bygge en ny hovedstation kaldet Vordingborg Nord for at løse kapacitetsproblemet.

Vordingborg Kommune har modtaget ansøgningen, der skal politisk behandles på Klima- og teknikudvalgets møde 2. november.

Det er en helt ny transformerstation mellem Energinets transmissionsnet og Cerius distributionsnet.

”Det er nødvendigt med en ny hovedstation fordi der i det eksisterende elnet ikke er kapacitet til at tage imod produktionen fra alle de nye solcelleparker,” siger Christian van Maarschalkerweerd, Lead Strategy Analyst hos Cerius.

Hos Energinet, der ejer og driver det overordnede transmissionsnet, siger senioringeniør Karin Lomholt Finneman.

”Konkret er Energinet i gang med at etablere og udvide transformerstationer til tilslutning af VE-anlæg på Lolland, Falster og ved Vordingborg. Derudover har vi igangsat etablering af nye kraftige kabelforbindelser på Lolland samt mellem Falster og Sydsjælland. Disse anlæg forventes klar til drift i 2026,” siger Karin Lomholt Finnemann fra Energinet.

Energinet forventer desuden at offentliggøre en opdateret langsigtet netplan i løbet af efteråret, hvor af de konkrete planer for området vil fremgå.

Christian van Maarschalkerweerd fra Radius taler om den nye hovedstation

Hvornår kan de forvente tilslutning?

BeGreen solkraftværket kommer på elnettet 4. november 2022. Alle de øvrige store solcelleparker i området skal tilsluttes under den nye hovedstation Vordingborg Nord.

”De kunder har ikke indgået aftaler med os endnu, men fordi anlæggene er lokalplansgodkendte er vi gået i gang med at bygge hovedstationen sammen med Energinet. En ny hovedstation er et stort projekt, som vi først forventer at være færdige med i 2026, og det betyder desværre, at nettilslutningen har lige så lang udsigt,” siger Christian van Maarschalkerweerd, Lead Strategy Analyst hos Cerius.

Better Energys planlagte anlæg i Køng Mosen er planlagt til tilslutning direkte til den nye Vordingborg Nord hovedstation, oplyser Energinet.

“Det er nødvendigt med en ny hovedstation fordi der i det eksisterende elnet ikke er kapacitet til at tage imod produktionen fra alle de nye solcelleparker.”

Christian van Maarschalkerweerd | Lead Strategy Analyst, Cerius

Frustrerende for forbrugerne

Elnettet er en stopklods i øjeblikket. Det er faktisk et stort problem, mener formand for Klima- og Teknikudvalget i Vordingborg kommune Anders J. Andersen. Men der er lys forude, oplyser han.

”Vi har fornylig givet mulighed for at udvide en transformerstation ved Præstø og så har vi fået en henvendelse fra Energinet om at de gerne vil etablere en ny hovedstation i det nordlige Vordingborg, der har en størrelse på 200 gange 300 meter. Den henvendelse skal politisk behandle i november. Så vi håber det kan hjælpe noget,” siger Anders J. Andersen.

Klima- og teknikudvalget i Vordingborg kommune behandlede ansøgningen fra Energinet på et møde 2. november 2022, og her blev det besluttet at sætte gang i planlægningsprocessen, der kan bane vejen for den nye hovedstation.

Placeringen foreslås til at blive centralt i det store område Barmosen, hvor der er udlagt arealer til etablering af store solcellleparker.

 

Anders J. Andersen

Fortsat udfordret på kapacitet

Energinets kapacitetskort viser, at der med de igangsatte netudbygninger stadig er mangel på kapacitet i hele den sydlige del af Sjælland. Det samme gælder Lolland-Falster. Derfor appellerer Cerius til at VE-udviklerne kommer hurtigt frem med deres projekter.

”Vi bygger den nye hovedstation, så det er muligt at sætte flere transformere op efterfølgende. Derfor vil vi og Energinet også hurtigere kunne udvide kapaciteten til nye VE-projekter. Så med den nye hovedstation får vi et godt og stærkt knudepunkt til flere VE-anlæg i området. Men jo før vi ved hvad og hvor meget, der kommer, desto bedre mulighed har vi for at lave den rigtige løsning til dem også. Så hvis der er flere projekter i støbeskeen, vil vi gerne vide det hurtigst muligt,” siger Christian van Maarschalkerweerd, Lead Strategy Analyst hos Cerius.

Hybrid anlæg bliver vejen frem

I dag etableres solcelleanlæg og vindmøller hver for sig. Det giver en dårlig udnyttelse af kapaciteten i elnettet, da solcelleparkerne i sagens natur kun producerer energi om dagen og vindmøllerne, når det blæser. Oftest blæser det mere om natten og i vinterhalvåret, hvor solen ikke skinner så meget.

Derfor vil såkaldte hybridanlæg være en langt smartere måde at udnytte kapaciteten på elnettet på. Det betyder, at der for eksempel med fordel kan etableres både solceller og vindmøller på samme areal og de deler nettilslutningen og giver dermed en bedre kapacitetsudnyttelse.

Ifølge Christian van Maarschalkerweerd fra Cerius er såkaldte hybridanlæg bedst, fordi det giver en bedre kapacitetsudnyttelse.

I dag er kablerne tomme om natten, når solen ikke skinner, men kapaciteten er optaget. Her kan det være fordelagtigt at de tomme kabler blev fyldt op med vindmøllestrøm om natten og de dage solen ikke skinner så meget.

Når solen skinner og det blæser meget, kan overskudsstrømmen i forhold til den net kapacitet der er til rådighed, bruges i et nærliggende Power-To-X anlæg eller til varmepumper, der laver varme til fjernvarmeanlægget.

”Det gælder om at have forbruget så tæt på produktionen som muligt, så der er en samtidighed i forbrug og produktion,” siger Christian van Maarschalkerweerd.

Hybridanlæg med sol og vind

Hvorfor tager det så ”lang” tid at udvide kapaciteten?

Hertil svarer Christian van Maarschalkerweerd fra Cerius:

Tilslutningstiden er meget afhængig af, hvor solcelleprojekterne opføres, og om der er kapacitet i det eksisterende net.

Udfordringen i det her konkrete tilfælde er, at det hele desværre skal bygges fra scratch og der er tale om et anlægsprojekt i 50-100 mio.kr. klassen.

Selvom Cerius gerne ville gøre det hurtigere, så er det tidskrævende at gennemføre så stort og nyt et projekt.

Først skal Energinet have godkendelse hos Energistyrelsen og Klima-, energi- og forsyningsministeren. Derudover skal der findes en egnet grund, som grundejeren er villig til at sælge, og kommunen skal give de nødvendige myndighedsgodkendelser.

Endelig er der også en presset leveringssituation på mange af de komponenter, der skal bruges.

Derfor er det er ikke så meget det, at bygge selve hovedstationen, der tager tid. Det er mere alt det, der ligger forud for byggeriet.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev