Ny havvindmøllepark ud for Møn

af | 27. sep 2022 | Baltic Sea Offshore Hub, Erhvervsnyheder, Klintholm Havn

Ny havvindmøllepark ud for Møn på Kadetbanke

13 km ude i Østersøen – syd for Møn – ligger Kadetbanke. Her vil det danske vindmølleselskab Wind Estate opføre en ny havvindmøllepark ud for Møn med en kapacitet på cirka 500 MW.

Wind Estate har søgt Energistyrelsen om lov til at gå i gang med en forundersøgelse af Kadetbanke via den såkaldte Åben Dør ordning, for at opføre en ny havvindmøllepark ud for Møn. Det gjorde selskabet allerede i 2019, og tilbage i foråret 2022 blev ansøgningen fornyet og opdateret. Det er den ansøgning, som Energistyrelsen er i gang med at behandle og senere skal indstille til klima, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, til endelig godkendelse.

”Vi håber på en godkendelse af vores ansøgning snarest muligt, så vi kan komme i gang med forundersøgelserne. Det tager lang tid at lave de her projekter, og vi ville godt have haft tilladelsen for længe siden. Vi havde håbet, at det kunne have gået stærkere. Vi vil gerne i gang hurtigst muligt, ” siger Peter Dueholm fra Wind Estate.

Wind Estate forventer at der kommer en afklaring på ansøgningen i slutningen af 2022 eller i begyndelse af 2023.

”Vi er klar til at gå i gang. Men vi afventer fortsat en endelig godkendelse fra Energistyrelsen før vi kan gå i gang med en forundersøgelse af området ved Kadetbanke,” siger Peter Dueholm, projektchef Wind Estate.

Hvis der gives grønt lys til at Wind Estate kan gå videre med det ambitiøse havvindmølle projekt, skal der i forundersøgelsen især fokuseres på undersøgelser af fuglelivet i området ved Kadet Banke.

“Vi har samme udfordring, som alle andre projekter og det er manglende nettilslutning.”

Peter Dueholm Theilgaard | Senior Development Manager, Wind Estate A/S

Peter Dueholm og Wind Estate vil etablere ny havvindmøllepark ud for Møn

Stort potentiale for grøn strøm

Kadet Banke projektet er på 500 MW, men der er plads til at udvide kapaciteten i havvindmølleparken til op imod 1 GW. Til sammenligning er den nuværende havvindmøllepark på Kriegers Flak på 600 MW.

”Vi søger om 500 MW, men de kommende undersøgelser samt politikernes holdning må vise om der er grundlag for at udnytte det fulde potentiale for grøn strøm fra Kadet Banke,” siger Peter Dueholm.

Aktuelt ved Wind Estate ikke hvor og hvad den grønne strøm skal bruges til.

”Vi har samme udfordring, som alle andre projekter og det er manglende nettilslutning. Derfor har vi ikke lagt os fast endnu på hvad vi gør, men vi har i ansøgningen lagt vægt på, at der kan laves en direkte tilslutning til et eventuelt Power-To-X anlæg,” siger Peter Dueholm.

Et sådant anlæg kunne være på Vordingborg Havn, hvor der er planlagt to store produktionsanlæg af grønne brændstoffer. Det er Arcadia eFuel og Vordingborg Biofuel. Det er særligt Arcadia eFuel, der via et PtX anlæg skal lave CO2 neutral jetfuel til luftfarten. De får brug for store mængder grøn strøm, og den kunne potentielt komme fra havvindmøllerne på Kadet Banke.

”Vi arbejder med tre mulige tilslutninger til elnettet. En direkte til Vordingborg havn, en til Bjæverskov via Kriegers Flak og en til Avedøre. Vi har ikke taget stilling til det endnu, da vi ikke ved noget endnu om PtX muligheder og hvad der giver bedst mening,” siger Peter Dueholm.

Regeringen har tidligere i 2022 lanceret en ny power-to-x strategi, der kan vise sig at være særdeles relevant for større vindmølleprojekter som Kadetbanke projektet.

Kadetbanke har store muligheder for en direkte forbindelse til et eventuelt fremtidigt power-to-x anlæg i nærheden som et alternativ til en almindelig tilslutning af havmølleparken til elnettet.

“Det er oplagt at servicere havvindmølleparken på Kadet Banke fra Klintholm Havn, men vi har ikke lagt os fast på noget endnu.”

Peter Dueholm Theilgaard | Senior Development Manager, Wind Estate A/S

Klintholm Havn

Klintholm havn ligger tæt på

Klintholm Havn ligger 13 km eller 7 sømil fra den kommende havvindmøllepark på Kadet Banke, og det gør havnen interessant som servicehavn for parken. Klintholm Havn er i dag servicehavn for Baltic 2 og Kriegers Flak havvindmølleparkerne, der ligger øst for Møn i en afstand af 10 til 20 sømil fra Klintholm Havn.

”Det er oplagt at servicere havvindmølleparken på Kadet Banke fra Klintholm Havn, men vi har ikke lagt os fast på noget endnu,” siger Peter Dueholm.

Thorsten Gregersen, der er erhvervsudviklingschef hos Business Vordingborg, er ansvarlig for udviklingen af Klintholm Havn som servicehavn for havvindmølleparker i Østersøen.

”Det er naturligvis helt oplagt at kommende vindmøller på Kadet Banke skal serviceres fra Klintholm Havn. Sejlafstanden er meget kort, og vi har allerede i dag en moderne og velfungerende vindmølle servicehavn i Klintholm. Havnen skal udvides til at rumme flere serviceoperatører, og her skal Wind Estate være mere end velkommen,” siger Thorsten Gregersen.

Hvis alt går som Wind Estate håber, så vil havvindmølleparken på Kadetbanke kunne snurre og producere grøn strøm svarende til cirka 500.000 husstandes årlige forbrug i slutningen af 2028 eller begyndelsen af 2029.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev