Månedens Historie Februar 2021: Vattenfall

af | 10. feb 2021 | Baltic Sea Offshore Hub, Erhvervsnyheder, Klintholm Havn, Månedens Historie

Vattenfall er med til at sætte gang i væksten i det lokale erhvervsliv. Krigers Flak Havvindmøllepark i Østersøen, som det svenske energiselskab har investeret i, er med til at skabe nye opgaver og arbejdspladser i Vordingborg kommune. Det er en af grundene til, at Vattenfall er kåret som Månedens Historie i februar 2021.

Thorten Gregersen overrækker to medabejdere beviset for at Vattenfall er månedens historie

Vattenfall har bragt offshore-branchen til Vordingborg Kommune og er godt i gang med arbejdet på Klintholm Havn. Den 27. januar 2021 blev den første havvindmølle samlet med tårn, vinger og møllehus (nacellen), og på vores besøg for nyligt kunne site manager hos Vattenfall Morten Skouboe fortælle, at yderligere 3 vindmøller står klar på Østersøen.

”Det er dejligt at se processen skrider fremad. Sammen med Siemens Gamesa har vi lige ansat 10 montører med faglig baggrund i det elektriske og mekaniske. Vi forventer at ansætte flere hen mod sommeren 2021, som projektet skrider fremad,” fortæller Morten, som har været på Klintholm Havn siden september 2020. Forinden arbejdede han på Gedser Havn, hvor han var ansvarlig for driften og servicering af Rødsand Havvindmøllepark.

Site manager hos Vattenfall Morten Skouboe

Vækst i den lokale erhvervsudvikling

Det er dog ikke kun den igangværende opsættelse af havvindmøller, der er en glædelig nyhed. Krigers Flak er vurderet til at skabe op til 100 arbejdspladser, herunder mindst 50 permanente arbejdspladser på Klintholm Havn. Vattenfalls ankomst har medført mere liv og aktivitet. Næsten 30 medarbejdere har allerede deres daglige gang på havnen, og den stigende aktivitet medfører følgearbejde til lokale virksomheder. Ud af mange forskellige opgaver nævner Morten blandt andet frokost som et praktisk, men vigtigt element.

”Vores servicemedarbejdere har 12-timers arbejdsdage ude ved vindmøllerne, så når de tager herfra om morgen, skal det være med fuld oppakning. Der er ikke mange andre muligheder for forsyning ude på havet,” griner Morten, som får madpakkerne leveret af MMA Offshore.

Også andre lokale virksomheder har lært Vattenfall at kende. Morten har allerede fået løst opgaver af Mikael Hansen, indehaver af Møns El-Service, og han aflægger også jævnligt ordrer hos Møens Tømmerhandel og P.Hatten, som er nogle af de lokale virksomheder, hvor han kan købe kvalitetsstærkt værktøj.

”Det er vigtigt for os, at vi bliver en del af lokalsamfundet. For os betyder det blandt andet, at vi gør vores indkøb lokalt og bliver kendte ansigter i området. Og det gælder uanset om det f.eks. er dagligvarer og toiletpapir fra Daglig’ Brugsen i Borre eller håndværksarbejde,” forklarer Morten, som glæder sig til at kunne invitere både borgere og virksomheder til reception, som desværre må udskydes pga. corona-restriktionerne.

 

En struktureret hverdag

Arbejdet på havvindmølleparker adskiller sig på mange måder fra den dagligdag, mange andre kender. Der stilles derfor høje krav til sikkerhed og struktur. 

”Serviceteknikere er i princippet alene ude på møllerne. Vores vigtigste opgave er, at forholdene er så sikre som muligt, og træning er derfor vigtigt. Vores certifikater, også mit, skal fornys hvert andet år for, at vi kan sejle ud til vindmøllerne. Men vi arbejder også sammen med lokale aktører såsom redningsstationen for at lave træning i, hvordan der bedst kan udrykkes til en vindmøllepark,” fortæller Morten, som viser en morgen-briefings tavle frem. På tavlen bliver alle relevante forhold nedskrevet til næste arbejdshold, så de bliver så godt klædt på til dagen som muligt. Alt lige fra opgaveproces, vindforhold og manglende forsyninger kommer på tavlen. ”Selv en rift i tommelfingeren er vigtig for os at kende til,” forklarer Morten.

Det er Mortens kollega Service Lead Michael Vilhelmsen, som afholder morgen-briefing med arbejdsholdet. Han fungerer som daglig leder hos Vattenfall, og hans opgave er blandt andet at holde øje med vindmøllernes drift og lægge en plan for servicering, så vindmøllerne holdes i drift.

”Jeg mødes med montørerne kl: 7 omklædte og klar til dagen. Vi gennemgår stort som småt – selv personlige forhold kan vi drøfte her, for det er vigtigt, at alle trives, når vi sender dem ud på opgave. Vi ser dem først 12 timer senere, når de kommer på land igen,” fortæller Michael, som på baggrund af overvågning og beregninger kan lægge en detaljeret plan for dagen.

Site manager hos Vattenfall Morten Skouboe sammen med Service Lead Michael Vilhelmsen

 

Offshore branchen bringer nye muligheder

Offshore-branchens ankomst til Klintholm Havn giver lokale virksomheder mulighed for at kompetenceudvikle sig til den voksende industri. Inden 2050 skal vi have 93 GW i Østersøen – men Østersøen har kun 2,2 GW nu. Det forventes derfor, at der vil være stort udviklingspotentiale for lokale virksomheder, som tør tage springet.

”Vores opgave er at levere den energi, som vi har forpligtet os til. Hvis vindmøllerne skal repareres, skal det derfor klares hurtigt, og mange opgaver kan lokale virksomheder hjælpe os med. Det kan f.eks. dreje sig om udbedring af facadeskader, kabelreparationer, rengøring og meget andet,” fortæller Morten. Han har arbejdet i offshore-branchen i 15 år og gennem årene har han især gjort sig én erfaring.

 

”Et stærkt lokalt netværk er vigtigt. Det er her på havnen, vi tilbringer det meste af vores tid. F.eks. er vores CTV (Crew Transfer Vessel) altid bemandet med to personer ombord, så de lærer virkelig lokalbefolkningen at kende,” fortæller Morten med et smil og fortsætter: ”Vi glæder os derfor rigtig meget til at lære lokale virksomheder og borgere at kende på den anden side af corona”.

 

Business Vordingborg tilbyder økonomisk tilskud til GWO-certifikat – en uges kursus, som gør dine medarbejdere klar til at tage på opgaver på Østersøen. Kontakt Business Vordingborg på bj@vordingborgerhverv.dk, hvis du vil høre mere.

 

Site manager hos Vattenfall Morten Skouboe      Vattenfall på Klintholm HavnSite manager hos Vattenfall Morten Skouboe ved arbejdsplanerne

 

Fakta om Krigers Flak Havvindmøllepark

  • I 2016 vandt Vattenfall koncessionen med en pris på 37,2 øre pr. kWh, hvilket er verdens laveste kWh-pris fra en havvindmøllepark.
  • Flakket som vindmølleparken ligger på har en dybde på 16-25 meter.
  • Der vil i alt blive etableret 72 havvindmøller.
  • Mølletypen er Siemens Gamesa SWT-8,4-167
  • De 72 havvindmøller har hver en samlet højde på omkring 188 meter, og samlet set er vægten på tårn, maskinhus og vinger 867 ton pr. mølle.
  • Havvindmølleparkens areal dækker 132 km2 i det danske farvand.
  • Produktionskapaciteten er på 600 MW.
  • Det forventes, at Krigers Flak kan levere strøm til ca. 600.000 danske husstande om året.

Om Månedens Historie

Månedens Historie handler om det lokale erhvervsliv i Vordingborg Kommune. Hver måned bringer Vordingborg Erhverv en lokal succeshistorie med en udnævnelse af en lokal virksomhed, en iværksætter, en ildsjæl, et projekt, et samarbejde eller et initiativ. Formålet er at skabe større kendskab til de mange gode historier, som både illustrerer mangfoldigheden i det lokale erhverv samt kan skabe inspiration til vækst og udvikling.

Denne artikel er skrevet af Søren Knudsen

Presse- og kommunikationsrådgiver

T: +45 20 40 95 92
E: sk@businessvordingborg.dk

Søren Knudsen

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Business Vordingborg

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev