Ideoplæg til erhvervsmasterplan præsenteret

af | 27. okt 2021 | Arbejdskraft, Erhvervsnyheder, Vækst, Vordingborg Erhvervsforening, Vordingborg Kommune

Vordingborg Erhvervsforening har i samarbejde med Vordingborg Kommune præsenteret et ideoplæg til en kommende Erhvervsmasterplan for Vordingborg Kommune.

Det skete på en velbesøgt konference på Sukkerfabrikken i Stege torsdag 14. oktober.

Erhvervskonference Stege Sukkerfabrik

Baggrunden for ideoplægget er de seneste års dårlige placeringer i Dansk Industris årlige målinger af erhvervsvenligheden i danske kommune. Seneste måling placerede Vordingborg Kommune som nummer 83 ud af 93 kommuner.

Derfor tog Vordingborg Erhvervsforening i foråret 2021 i samarbejde med Vordingborg Kommune initiativ til at få udarbejdet et idéoplæg til en langsigtet helhedsplan, ”Erhvervsmasterplan 2030”, hvor der identificeres muligheder og klare pejlemærker, der kan sikre, at der skabes de bedste udviklingsmuligheder for erhvervslivet og kommunen frem mod 2030.

”Vi står foran en afgørende skillevej. De kommende år rummer på samme tid både store muligheder og store udfordringer. Den grønne omstilling vil skabe mange nye job og give vækst i erhvervslivet. Omvendt vil mangel på kvalificeret arbejdskraft og stadigt færre personer i arbejdsstyrken være en trussel mod vækst i virksomhederne – og en trussel mod kommunens samlede økonomi på grund af manglende skatteindtægter,” siger Jakob Helles, Vordingborg Erhvervsforening.

Ideoplægget indeholder en lang række anbefalinger på både den korte bane som den lange bane.

”Vi kommer med ideer på indsatsområder, hvor erhvervsliv og kommune sammen kan gøre Vordingborg Kommune til en attraktiv og erhvervsvenlig kommune,” siger Jakob Helles, bestyrelsesmedlem i Vordingborg Erhvervsforening.

Store muligheder for vækst

Ideoplægget peger på en række områder, hvor der især er store muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser de kommende 10 år.  Oplægget fremhæver blandt andet:

  • Den grønne omstilling – alt lige fra havvindmøller til opstilling af varmepumper
  • Ny motorvejsstrækning fra Bårse via Næstved til Slagelse
  • Nyt erhvervsområde etableres ved afkørsel 39 Bårse
  • Udstykning af attraktivt beliggende byggegrunde ved kysten og ved de tre købstæder
  • Kysten og vandet skal bruges til erhvervsvækst
  • Fortsat udvidelse af erhvervsaktiviteterne på Klintholm og Vordingborg havne
  • Købstæder skal udvikles og styrkes

En prognose i Ideoplægget til Erhvervsmasterplan 2030 viser, at der med de foreslåede indsatser vil der i 2030 være skaffet 2.500 nye erhvervsaktive borgere til kommunen, skabt 1880 nye arbejdspladser og hentet 125 millioner kroner ekstra i skatteprovenu.

Borgmester Mikael Smed kvitterede på torsdagens erhvervskonference for det omfattende ideoplæg fra Vordingborg Erhvervsforening.

”Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til de mange lokale erhvervsfolk, som har bidraget med konstruktive input til Erhvervsmasterplanen. Og tak til Vordingborg Erhvervsforening for at de har rakt hånden frem og er gået med i det her arbejde. Det er vigtigt, at Erhvervsforeningen får aktiveret det samlede erhvervsliv, så vi sikrer en bred inddragelse i indsatsen. Jeg glæder mig til at nærlæse Erhvervsmasterplanen og gå i dybden med de mange forslag til, hvordan vi i fællesskab kan skabe endnu større vækst og udvikling i erhvervslivet i Vordingborg Kommune. Vi har alle sammen en klar fælles interesse i at gøre det nemmere og mere attraktivt at drive virksomhed i Vordingborg Kommune. Det kan vi kun opnå i fællesskab gennem en tæt dialog og et konstruktivt samarbejde,” siger borgmester Mikael Smed.

Ideoplægget er suppleret af en analyse fra analysefirmaet IRIS, der viser hvor Vordingborg Kommune står lige nu på udvalgte områder.

Indsatsen for at udvikle en langsigtet helhedsplan for den lokale erhvervsudvikling er finansieret af Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhvervsforening i fællesskab. Begge parter har bidraget med en direkte finansiering på 250.000 kroner. Derudover finansieres en del af indsatsen også gennem Vordingborg Erhvervs aktive deltagelse i samarbejdet.

Vordingborg Erhvervsforening ser positivt frem til det videre arbejde sammen med Vordingborg Kommune.

”Nu skal erhvervslivet i samarbejde med kommunalbestyrelsen arbejde videre med ideerne og sammen udarbejde en fælles Erhvervsmasterplan 2030,” siger Jakob Helles, bestyrelsesmedlem Vordingborg Erhvervsforening.

Knap 150 deltagere fra kommunens erhvervsliv, kommune og politikere deltog i konferencen, der blev ledet af Niels Lunde, der er chefredaktør for Børsen.

Hent materialet

Erhvervsmasterplan i Vordingborg Kommune

Download Ideoplægget til Erhvervsmasterplan 2030 her

Download analysen fra IRIS her

Denne artikel er skrevet af Søren Knudsen

Presse- og kommunikationsrådgiver

T: +45 20 40 95 92
E: sk@businessvordingborg.dk

Søren Knudsen

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Business Vordingborg

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev