Grøn profil bliver ny direktør i Business Vordingborg

af | 14. sep 2023 | Erhvervsnyheder

Den 1. oktober starter Helene Urth som direktør i Business Vordingborg, hvor hun bliver frontfigur for Vordingborg Kommunes erhvervsservice af virksomheder, tiltrækning af nye virksomheder og erhvervsudvikling.

Helene Urth kommer fra en stilling som international projektdirektør i Energy Cluster Denmark, hvor hun har været ansat i to år. Energy Cluster Denmark er den nationale klynge for energisektoren, som udvikler innovationsprojekter i samarbejde med virksomheder, universiteter, institutter og forskningscentre.

Under sin ansættelse i Energy Cluster Denmark har Helene Urth blandt andet haft ansvaret for at etablere samarbejde med virksomheder, videninstitutioner og andre aktører indenfor hele energiområdet herunder energiproduktion og Power to X. Den nye direktør i Business Vordingborg er desuden en erfaren leder, med mange års erfaring fra at arbejde i krydsfeltet mellem det offentlige og det private erhvervsliv også på internationalt niveau.

”Det er en afgørende tid lige nu for Vordingborg Kommune. Der åbner sig adskillige erhvervs- og udviklingsmuligheder inden for den grønne omstilling, og allerede nu ser vi positive initiativer politisk og i erhvervslivet med Erhvervsmasterplan 2030. Desuden har større energivirksomheder enten planlagt deres tilstedeværelse eller allerede etableret sig i Vordingborg Kommune. Det er afgørende, at udviklingen fortsætter og flere virksomheder etablerer sig i området, men det kræver at vi arbejder sammen på tværs af kommune og erhvervsliv. I den seneste erhvervsvenlighedsmåling er der flere positive takter indenfor både grøn omstilling og uddannelse. Men undersøgelsen viser også, hvor der skal sættes yderligere ind for at forbedre erhvervsklimaet i Vordingborg Kommune, så endnu flere grønne virksomheder kan trækkes til området. Det arbejde, glæder jeg mig til at komme i gang med,” siger Helene Urth.

“Det er ikke gået ubemærket hen, at Vordingborg Kommune har en målrettet Erhvervsmasterplan, som sigter mod at udvikle vores kommune til at være Østdanmarks kraftcenter for grøn energi”

Bestyrelsesformand Steffen Steffensen | Business Vordingborg

Formand for Business Vordingborg Steffen Steffensen

Stor interesse

Der har været stor interesse for jobbet, som direktør for Business Vordingborg, fortæller en tilfreds bestyrelsesformand for Business Vordingborg, Steffen Steffensen:

”Det er ikke gået ubemærket hen, at Vordingborg Kommune har en målrettet Erhvervsmasterplan, som sigter mod at udvikle vores kommune til at være Østdanmarks kraftcenter for grøn energi. Helene Urths baggrund med solid erfaring for at arbejde i konstellationer med både offentlige og private virksomheder har ansættelsesudvalget tillagt stor værdi. Og Helenes Urths seneste job i Energy Cluster Denmark betyder, at hun har helt opdateret viden om, hvad der sker nu og i de kommende år indenfor grøn energi. Derfor er vi helt sikre på, at hun har den rette profil og de rigtige kompetencer til at styrke Business Vordingborg og Vordingborg Kommune inden for den grønne dagsorden, så vi kan tiltrække flere store virksomheder til området.”

Helene Urths første opgave som direktør for Business Vordingborg bliver at sætte holdet, der skal eksekvere Erhvervsmasterplan 2030 samt sørge for at tiltrække nye virksomheder til kommunen og servicere de eksisterende. Den nye direktør for Business Vordingborg har købt hus i Vordingborg, og flytter derfor med familien til kommunen.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev