Grøn omstilling af erhvervslivet

af | 20. jan 2022 | Erhvervsnyheder, Grøn omstilling

Den grønne omstilling er i alt hvad vi gør og laver. Både privat og i arbejdslivet. Derfor har erhvervslivet en stor opgave foran sig i at lave en grøn omstilling, og det samme gælder for medarbejderne. Men så har vi også mulighed for, at blive en grøn vindernation.

Ekspert i grøn omstilling af erhvervslivet Sara Petrycer Hansen fra tænketanken Concito

Det siger Sara Petrycer Hansen fra den grønne tænketank Concito. Hun er en af Danmarks førende eksperter i grøn omstilling af arbejdsmarkedet.

Sara Petrycer Hansen står i spidsen for projektet Grøn vindernation, der er et samarbejde mellem en række toneangivende grønne virksomheder, Ingeniørforeningen (IDA) og CONCITO om initiativet ”Danmark som grøn vindernation”. Målsætningen for projektet, er at tydeliggøre, at der er brug for høje danske klima- og energiambitioner, hvis vi skal fastholde og styrke vækst og arbejdspladser i hele Danmark i de kommende år.

“Hvis vi skal nå de mål, der er blevet sat, så er grøn omstilling i alting! En ting er selvfølgelig teknologier – de grønne teknologier som vindmøller, ressourcebesparelse eller produktion af grønne fødevarer, men det andet er jo omstillingen af hele vores erhvervsliv – de eksisterende fødekæder og værdikæder. Det kan f.eks være i logistikapparater i transportbranchen, detailhandel – i turismeerhverv – det vil også gennemgå en grøn omstilling,” siger Sara Petrycer Hansen i et interview med Vordingborg Erhverv.

Sara Petrycer Hansen har gennem arbejdet i projektet Grøn Vindernation arbejdet med den grønnne omstilling i erhvervslivet gennem flere år. Mangel på arbejdkraft og på de rette kvalifikationer bliver en afgørende udfordring i den grønne omstilling af erhvervslivet.

“Jeg tror, at når vi ser fremadrettet vil det være helt naturligt at vi alle sammen i vores job kommer til at bygge ovenpå de kompetencer vi allerede har med en grøn forståelse indenfor noget der er relevant for vores område – hvilket jo er naturligt. Jeg kender næsten ikke nogen der i dag sidder i det samme job som de gjorde da de kom ud fra deres studie eller var færdiguddannet,” siger Sara Petrycer Hansen.

Grønne job og grønne kompetencer

Projektet “Fremtidens grønne arbejdsmarked” gav tilbage i september 2021 et første bud på en dansk definition af grønne kompetencer og jobs. En definition gør det muligt at målrette indsatsen indenfor uddannelse og opkvalificering og på den måde skabe et match mellem arbejdskraften og virksomheders behov for grønne kompetencer.

“Vi står foran en stor transition af vores samfund, hvor vi skal omlægge produktion og forbrug på en måde, der ikke skader klimaet og miljøet. Transitionen kan kun gennemføres, hvis vi har en kvalificeret arbejdsstyrke, som tænker og handler grønt. Det er en naturlig del af den danske model at vi udvikler vores kompetencer mens vi er på arbejdsmarkedet. Noget der betyder ret meget for mange virksomheder er hvordan anvender vi ressourcer – en øget ressourceforståelse. Og så er der noget der efterhånden er en naturlig del og det vil være optimering af arbejdsgange, der vil være nye materialer – så der vil være en række elementer i det,” siger Sara Petrycer Hansen.

For Sara Petrycer Hansen er fremtidens udfordringer meget klare og det vil kræve en stor indsats af alle. Næsten 70 procent af de personer, som er beskæftiget i den grønne omstilling, er fra en medarbejdergruppe, som i fremtiden vil blive en mangelvare, nemlig enten faglærte, ufaglærte eller folk med en kort videregående uddannelse. Sara Petrycer Hansen forudser, at vi kan se ind i et arbejdsmarked og en efterspørgsel på arbejdskraft, som vi endnu ikke kender, og som kan ændre sig markant inden for en ganske kort årrække.

“Der venter en virkelighed – tror jeg – hvor man skal være omstillingsparat. Og hvor man også bliver nødt til at indstille sig på at man måske bliver nødt til at tage den måde man arbejder på i dag op til revision. Jeg tror ikke der er mange virksomheder som fremadrettet vil have så stor succes hvis ikke de i et eller andet omfang tænker grønt eller i hvordan de kan effektivisere,” siger Sara Petrycer Hansen fra Concito.

Grønne jobs og grønne kompetencer

Grønne jobs er jobs, som bidrager til samfundets grønne omstilling gennem miljøbeskyttelse, ressourcebesparelse og klimaindsats.

Grønne kompetencer på arbejdsmarkedet er kompetencer som, ved anvendelse i et job, bidrager til samfundets grønne omstilling gennem miljøbeskyttelse, ressourcebesparelse og klimaindsats.

Ekspert i grøn omstilling af erhvervslivet Sara Petrycer Hansen

Sara Petrycer Hansen

Seniorkonsulent, Concito – Danmarks grønne tænketank

Sara Petrycer Hansen arbejder i den grønne tænketank Concito, hvor hun arbejder med at skabe fokus på den grønne beskæftigelse og at det er en god business case for Danmark at have høje ambitioner på klima- og energiområdet.

Læs mere om Sara Petrycer Hansen

Denne artikel er skrevet af Søren Knudsen

Presse- og kommunikationsrådgiver

T: +45 20 40 95 92
E: sk@businessvordingborg.dk

Søren Knudsen

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Business Vordingborg

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev