Få støtte fra erhvervspuljen til at skippe gassen

af | 1. nov 2022 | Erhvervsnyheder, Grøn omstilling

Erhvervspuljen er nu åbnet i en fornyet udgave, hvor det vil være muligt at få op til 50 % i tilskud til energieffektive tiltag, som kan reducere energiforbruget i den enkelte virksomhed. Det kan f. eks være til varmepumper, belysning og energioptimering.

Erhvervspuljen åben igen

Den 1. november trådte nye regler i kraft for Erhvervspuljen, der gør det mere attraktivt for virksomheder at søge tilskud til projekter, der sparer energi eller CO2. Det er især skiftet fra gas som energikilde der bliver opprioriteret med større tilskud.

”Jeg vil godt anbefale alle virksomheder til at bruge Erhvervspuljen i deres arbejde med at reducere energiforbruget og især omkostningerne,” siger Bolette Christensen, Direktør Business Vordingborg.

“Vi håber at flere af de danske virksomheder, der er hårdt ramt af de stigende gaspriser og tvivl om forsyningssikkerheden, søger tilskud fra Erhvervspuljen til at konvertere til grønnere energiformer.”

Vicedirektør Stine Leth Rasmussen | Energistyrelsen

Bolette Christensen Business Vordingborg

Det nye ved Erhvervspuljen denne gang kan summeres op til at der er flere penge i tilskud, hurtigere igangsættelse af projekter samt tiltag, der gør det lettere at ansøge.

Det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

”Det bliver både nemmere for virksomhederne at søge tilskud og at komme i gang med deres projekter, ligesom det også bliver nemmere at forudse, hvor stort et tilskud de kan forvente at få. På den baggrund er det vores forventning, at Erhvervspuljen får uddelt endnu flere tilskud til den grønne omstilling af erhvervslivet,” siger Stine Leth Rasmussen, vicedirektør i Energistyrelsen.

Øget tilskud til at skippe gas

For at sætte skub i at flere virksomheder skifter fra naturgas til anden energikilde, er det politisk aftalt, at der indføres en såkaldt prioriteringsfaktor, der medfører, at gaskonverteringer som udgangspunkt får 25 procent mere i tilskud.

”Med det tiltag håber vi, at flere af de danske virksomheder, der er hårdt ramt af de stigende gaspriser og tvivl om forsyningssikkerheden, søger tilskud fra Erhvervspuljen til at konvertere til grønnere energiformer. Det giver dem et endnu klarere økonomisk incitament og kan blive et stort skridt i den rigtige retning for den grønne omstilling og uafhængigheden af russisk gas,” siger Stine Leth Rasmussen.

Erhvervspuljen

Erhvervspuljen er en tilskudspulje til energieffektivisering i virksomheder, der skal sikre grøn omstilling og effektivisering af virksomhedernes energiforbrug.

Puljen er på i alt 3,5 mia. kr. og løber fra 2020 til 2029.

Læs mere om Erhvervspuljen på SparEnergi.dk/erhvervstilskud

“Jeg vil godt anbefale alle virksomheder til at bruge Erhvervspuljen i deres arbejde med at reducere energiforbruget.”

Direktør Bolette Christensen | Business Vordingborg

De syv nye justeringer af Erhvervspuljen

Under Erhvervspuljens nye regler kan der gives tilskud på baggrund af et projekts CO2-reduktion eller et projekts energibesparelse. Ændringen øger incitamentet til at søge puljen for CO2-besparende projekter, hvor der kun er en mindre energibesparelse. Samtidig kan der nu gives tilskud til CO2-besparende projekter uden en energibesparelse – for eksempel konverteringer til fjernvarme.

Erhvervspuljen vil fremover være åben for ansøgninger hele året, da ansøgningsrunder og ansøgningsfaser afskaffes. Samtidig skal ansøgninger ikke længere konkurrere på baggrund af ansøgt støtte pr. sparet kWh – der gives i stedet en fast sats, og ansøgninger prioriteres efter først til mølle-princippet.

Projekter vil fremover kunne realiseres, så snart ansøger har fået en kvittering fra Energistyrelsen, hvilket vil ske umiddelbart efter ansøgning. Realisering af projektet vil ske på ansøgers egen regning og risiko frem til, at Energistyrelsen har meddelt tilsagn.

Der udarbejdes meget simple standardløsninger for konkrete projekttyper – en positivliste, så ansøger får større sikkerhed for størrelsen på tilskuddet og kun skal bidrage med få oplysninger i forbindelse med ansøgning.

Erhvervspuljens tilskudssats ændres til en fast sats på 10 øre pr. sparet kWh eller 500 kr. pr. sparet ton CO2.

Installation af nye gaskedler samt udstyr, der forbedrer gaskedlen, sættes på puljens negativliste, så der ikke længere kan gives tilskud til denne type projekter. Der gives fortsat tilskud til reduktioner af gasforbruget, der sker på anden vis, for eksempel gennem klimaskærm og optimeringer af ventilationsanlæg.

Der indføres en prioriteringsfaktor på 1,25, som ganges med energibesparelsen ved konverteringer væk fra gas, så puljen giver et øget incitament til at konvertere fra naturgas til grøn energi. Prioriteringsfaktoren vil betyde, at gaskonverteringer som udgangspunkt får 25 procent mere i tilskud.

Se mere her om hvordan du søger

Søren Knudsen - Presse- og kommunikationsrådgiver

Skrevet af Søren Knudsen

Presse- og kommunikationsrådgiver

T: +45 20 40 95 92

E: sk@businessvordingborg.dk

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Business Vordingborg

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev