Erhvervsudvalget – det skal de lave

af | 20. jan 2022 | Erhvervsnyheder

Tirsdag aften godkendte Økonomiudvalget i Vordingborg Kommune kommissoriet, der beskriver hvad det nye opgaveudvalg – Erhvervsudvalget – skal lave.

Formand for Økonomiudvalget i Vordingborg Kommune Jesper Adler

Der mangler nu kun den sidste formelle godkendelse på Kommunalbestyrelsens kommende møde 26. januar før Erhvervsudvalget med formand Jesper Adler kan gå i gang med opgaven.

“Jeg ser frem til at vi kommer i gang med vores arbejde i udvalget og får skabt en fælles erhvervsmasterplan, som både erhvervsliv og kommune støtter op omkring.”

Erhvervskonsulent Jesper Adler | Lollands Bank

Formålet med Erhvervsudvalget er at sikre kommunalbestyrelsens fokus på at bidrage til et stærkt erhvervsliv og godt erhvervsklima i Vordingborg Kommune med fokus på vækst, udvikling og godt samarbejde mellem erhvervsliv og administration.

“Jeg har fået mange reaktioner fra erhvervsfolk, og de har taget meget positivt imod udvalget og de giver udtryk for at de gerne vil bidrage til arbejdet i udvalget. Der er ingen tvivl om at Erhvervsudvalget får erhvervslivet bedre på banen end tidligere.”

Erhvervskonsulent Jesper Adler | Lollands Bank

Udvalget får medlemmer fra kommunalbestyrelsen og fra erhvervslivet. Det er Jesper Adler, C (formand), Michael Larsen, B (næstformand), Nikolaj Reichel, A, Peter Ole Sørensen og Kristina Themsen fra Venstre, der er politiske medlemmer.

Der lægges op til, at de 4 eksterne medlemmer i opgaveudvalget kan variere fra møde til møde alt efter emnet og udpeges løbende af de politisk valgte medlemmer. Direktøren for Vordingborg Erhverv Bolette Christensen og repræsentant(er) for kommunens administration deltager som udgangspunkt i alle møder.

”Vi skal i opgaveudvalget skabe en fælles Erhvervsmasterplan 2030, som kan samle erhverv og kommune om de indsatser, der skal løfte Vordingborg Kommunes og virksomhedernes præstationer frem mod 2030. Jo flere kræfter der arbejder i samme retning, jo bedre er det for hele kommunen,” siger Jesper Adler.

Ideoplæg til Erhvervsmasterplan er udgangspunkt

Udgangspunktet for udvalgets arbejde er det ideoplæg til en Erhvervsmasterplan, der blev præsenteret på en erhvervskonference 14. oktober 2021.

Erhvervsmasterplanen skal pege på indsatser, der straks kan sættes i gang nu samt på mellem og lang sigt og udvalget skal komme med anbefalinger inden for følgende områder:

  • Dialog og kommunikation mellem erhvervsliv og kommunen
  • Vækstbarrierer for erhvervslivet
  • Virksomhedernes produktivitet
  • Kvalificering af arbejdskraft – herunder uddannelse
  • Tiltrækning af virksomheder
  • Grønne arbejdspladser

“Vi skal bruge ideoplægget til erhvervsmasterplanen og få det omsat til en række anbefalinger til fælles Erhvervsmasterplan 2030, der skal vedtages i kommunalbestyrelsen inden sommer, som både erhvervsliv og kommune støtter op omkring. Det er vigtigt, at vi har en fælles plan, som alle bakker op omkring,” siger Jesper Adler.

Søren Knudsen - Presse- og kommunikationsrådgiver

Skrevet af Søren Knudsen

Presse- og kommunikationsrådgiver

T: +45 20 40 95 92

E: sk@businessvordingborg.dk

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Business Vordingborg

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev