Erhvervsgrunduddannelsen: Landmand hjælper unge videre

af | 19. maj 2022 | Erhvervsnyheder

Virksomhederne i Vordingborg Kommune har mulighed for at få arbejdsomme hænder, mens de samtidig løfter et stort socialt ansvar. Det kan de gennem et tilbud til de unge, der har udfordringer enten bogligt eller socialt. Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er en forberedende grunduddannelse, som primært er rodfæstet i en erhvervspraktik, hvor en tredjedel er teori og to tredjedele er praktik.

Landmand Søren Madsen og vejleder for Erhvervsgrunduddannelsen Kenneth Ovesen med to EGU-praktikanter.

Den skal hjælpe de unge videre til uddannelse eller job.

Det er begrænset tid på skolebænken, eleverne skal bruge. I stedet kommer de ud og får praktisk erfaring i en virksomhed. Og det kan være en rigtig god mulighed for en virksomhed, der står og mangler hænder og gerne vil gøre en forskel for unge mennesker, der har det svært.

Landmand Søren Madsen er én af de virksomhedsejere, der hjælper og tager EGU-eleverne i praktik. Han har et økologisk landbrug ved Lundby. For ham giver det mening at hjælpe de skoletrætte unge.

“De vokser jo, når de kommer herud til mig. Mange gange når man har det svært i skolen giver det også udfordringer socialt og dårligt selvværd. Men når de kommer ud til mig og opdager, at de kan bidrage med en masse arbejde, så vokser de en hel meter. Det kan jeg godt lide,” forklarer den økologiske landmand.

“Drivet skal komme fra dem selv.”

Økologisk landmand Søren Madsen | Salsbjerggård

Ikke for alle

Erhvervsgrunduddannelsen i Vordingborg Kommune arbejder sammen med flere brancher, så de har et bredt tilbud til de unge, der vælger EGU. Der er 12 faglige temaer eleverne kan vælge i mellem. Det er eksempelvis jordbrug, motor og mekanik, byg, bolig og anlæg og handel. Desuden tager kommunen selv fem elever i praktik.

Det er vigtigt, for de unge har brug for forskellige tilbud. Det er ikke dem alle sammen, der kan sendes ud til Søren Madsen. Ifølge landmanden fra Lundby er det essentielt at de unge har en lyst og motivation til at komme i praktik hos ham.

“Drivet skal komme fra dem selv. Jeg kan give dem en masse muligheder, men de skal selv tage dem. Det vil rigtig mange af dem gerne, og de fleste synes det er fedt. Og så bliver jeg jo også bekræftet i det jeg laver, at der er andre, der synes, det er spændende,” fortæller Søren Madsen.

[visual-link-preview encoded=”eyJ0eXBlIjoiaW50ZXJuYWwiLCJwb3N0IjoyMDA4OCwicG9zdF9sYWJlbCI6IkluZGzDpmcgMjAwODggLSBHcsO4bm5lIHVkZGFubmVsc2VyIGVyIGVuIGZvcnVkc8OmdG5pbmcgZm9yIGdyw7huIG9tc3RpbGxpbmciLCJ1cmwiOiIiLCJpbWFnZV9pZCI6MCwiaW1hZ2VfdXJsIjoiIiwidGl0bGUiOiJMw4ZTIE9HU8OFOiBHcsO4bm5lIHVkZGFubmVsc2VyIGVyIGVuIGZvcnVkc8OmdG5pbmcgZm9yIGdyw7huIG9tc3RpbGxpbmciLCJzdW1tYXJ5IjoiIiwidGVtcGxhdGUiOiJ0ZXN0In0=”]

Nye EGU-vinde

Lige nu går der 14 elever på EGU i Vordingborg Kommune. For fire år siden blev Erhvervsgrunduddannelsen en del af, det der hedder FGU, og det medførte en del ændringer. Sidste år kom Kenneth Ovesen til EGU i Vordingborg Kommune som vejleder, og det var her kommunen for første gang havde én person, som kun er tilknyttet EGU.

Og det har vist sig at være en god prioritering. Fra at der før var fire elever på EGU, er det tal nu over tredoblet. Det vil sige, at mange flere unge får hjælp i dag. Da Kenneth Ovesen startede sidste år overtog han de fire elever, der var på ordningen. Tre af de elever er i dag i beskæftigelse og den sidste starter på entreprenøruddannelsen efter sommer.

De unge kan i dag komme i praktik, allerede mens de går i folkeskolen fra 8. klasse, så man fanger de elever, der har brug for et par dage om ugen væk skolen, tidligere. Dog skal man have færdiggjort 9. klasse, før man officielt kan starte på erhvervsgrunduddannelsen.

“Så får de opbygget den energi, de har brug for, så de kan klare at være i skolen,” siger Kenneth Ovesen.

Ifølge EGU-vejlederen er det meget vigtigt, at de unge får hjælp tidligt. For ellers bliver de tabt, og så bliver de en stor udgift for kommunen.

Her kan virksomhederne være med til at løfte opgaven, mens de samtidig får arbejdskraft ud af det. Virksomheden skal betale 8 – 13.000 kroner om måneden i EGU-elevløn. Udover udgiften kræver det mange resurser fra virksomheden de første måneder, indtil praktikanten har fået tillid og er faldet til.

Efter endt EGU får de unge et uddannelsesbevis, hvis de består en faglig prøve. Kenneth Ovesens mål er at eleverne enten fortsætter på en erhvervsuddannelse, eller at de bliver ansat på praktikstedet eller et sted i deres netværk.

“De skal guides meget. Men efter et par måneder begynder de at tjene deres løn hjem.”

EGU-vejleder Kenneth Ovesen | Vordingborg Kommune

En investering

De unge, der går på erhvervsgrunduddannelsen, kan have udfordringer på den ene eller anden måde. Derfor gælder det om at have tålmodighed, når de kommer i praktik, forklarer Søren Madsen.

“Men de er klar til at udføre et stykke arbejde, hvis man får forklaret opgaven ordentligt, så de forstår det, siger den økologiske landmand, der gør sig umage for at de unge ikke får en dårlig oplevelse fra start ved hjælp af korte beskeder og konkrete opgaver.”

Når Søren Madsens unge praktikanter først har fundet sig til rette, oplever landmanden, at han får en fornuftig arbejdskraft, der kan bidrage.

“Man skal nok se det lidt som en investering. Og det er slet ikke sikkert, at det betaler sig, og at man får en effektiv arbejdskraft. Men man tager et stort socialt ansvar, og det er det vigtigste for mig.”

Det betyder meget, at praktikanterne ikke blot bliver sat af til opbevaring, for Søren Madsen. De praktikanter han modtager, har endnu ikke en afsluttet folkeskoleeksamen, eller så er det unge, der stadig går i folkeskolen.

“Hvis vi nu kan hjælpe dem med at få et 4-tal i dansk og matematik, så giver det jo nogen helt andre muligheder for dem senere hen,” siger Søren Madsen.

Hvis man som virksomheder er interesseret i at tage en EGU-elev i praktik, skal man kontakte EGU-vejleder Kenneth Ovesen på telefon 24 37 65 32

Kasper Buur - Presse- og kommunikationskonsulent

Skrevet af Kasper Buur

Presse- og kommunikationskonsulent

T: +45 51 93 58 29

E: kb@businessvordingborg.dk

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Business Vordingborg

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev