Perfekt placering af Arcadias PTX-anlæg

af | 24. feb 2022 | Erhvervsnyheder, Grøn omstilling, Power-To-X, Vordingborg Havn

Arcadia eFuels logo

Arcadia eFuels planer om at etablere produktion af 100 millioner liter CO2 neutralt brændstof på Vordingborg havn og skabe 60 lokale arbejdspladser vækker stor begejstring.

En af dem, der er meget begejstrede, er Energinet, da projektet løser et stort problem for produktionen af strøm fra sol og vind. Energinet har ansvar for forsyningsnettet af el og gas.

Ifølge en artikel i Ingeniøren skyldes begejstringen, at jo mere af VE-strømmen fra Lolland-Falster, der kan aftages lokalt, jo mindre skal strømforbrugerne betale for udbygningen af elnettet nordpå. Der er nemlig overskud af strøm fra vindmøller og sol i den sydlige del af Danmark.

Det er meldingen fra Energinet som reaktion på, at det ambitiøse danske power-to-x-selskab Arcadia eFuels vil placere verdens første storskala anlæg til produktion af CO2 neutralt brændstof til fly på Vordingborg Havn på Masnedø. Det er en samlet investering på op imod 5 milliarder kroner der er på vej til Vordingborg Havn. Arcadia eFuels forventer at skulle bruge 350 MW strøm om året.

“Fra et elsystemsperspektiv placerer de sig i et produktionsområde, hvor der er overskud af el-produktion, og dermed afhjælper de nogle overbelastninger, når der er meget sol- og vindenergi.”

Elnetplanlægningschef Anders Steen Kristensen | Energinet

PTX områder

Skal bruge grønt strøm

Arcadia skal bruge meget strøm i produktionsprocessen, og det skal være strøm produceret af enten vindmøller eller solceller. Den CO2 neutrale strøm forventes at komme fra havvindmølleparkerne i Østersøen eller fra solcelleparkerne, der findes rundt på Lolland-Falster og Sydsjælland.

Ifølge Regeringens forslag til en kommende PTX-strategi ligger Vordingborg strategisk godt placeret i et område med overskud af el, som det fremgår af nedenstående grafik.

Set med Energinets øjne vil Arcadia eFuels produktionsanlæg på Vordingborg havn minimere en dyr udbygning af elinfrastrukturen på Sjælland.

Der bliver i den kommende tid etableret megen ekstra produktion af elektricitet fra vindmøller og især solceller i området. Derfor kommer der i fremtiden et overskud af strøm i systemet, som forbindelsen nordpå ikke kan håndtere.

Netop derfor mener Energinet, at Arcadias valg af Vordingborg Havn er strategisk rigtig:

”Vi vil jo gerne undgå at udbygge en hel masse, hvis vi kan få noget smart forbrug dernede,” siger Energinets elnetplanlægningschef til Ing.dk.

Gode elforbindelser til havnen

Havnedirektør Jan-Jaap Cramer er glad for at Arcadia eFuels planlægger at etablere sig på den nye del af havnen, der er ved at blive anlagt.

Vordingborg Havn er helt ideel, forklarer Jan-Jaap Cramer:

”Vi er så heldige, at vi har nogle store transformerstationer, hvor der kommer masser af grøn energi sydfra,” siger han til TV2 Øst.

Arcadia eFuels planer er blevet modtaget med begejstring. Udsigten til at regeringens ambition om at vi skal kunne flyve CO2 neutralt fra 2030 bliver løst af en dansk virksomhed placeret i Vordingborg har fået mange positive ord med på vejen.

Virksomheden vil producere 100 millioner liter brændstof om året, og det er én mængde, der vil overstige Danmarks samlede forbrug af flybrændstof til indenrigsrejser.

Jan-Jaap Cramer er havnedirektør for den havn hvor Arcadia eFuels skal producere CO2 neutralt brændstof

“Vi er glade for at vores planer er blevet modtaget så positivt, og vi glæder os til at komme i gang i Vordingborg.”

Administrerende Amy Hebert | Arcadia eFuels

Køber er på plads

Allerede inden produktionsanlægget er etableret har Arcadia eFuels fundet en køber til al det CO2 neutrale flybrændstof de kan producere. Det blev offentliggjort tidligere på ugen.

Det er DCC/Shell Aviation Denmark A/S, som er Danmarks største leverandør af flybrændstof, der har skrevet under på en hensigtserklæring om at aftage hele produktionen af CO2 neutralt flybrændstof. Det på trods af, at prisen bliver 4-5 gange dyrere end konventionelt brændstof.

De danske indenrigsruter, som statsministeren vil have til at flyve helt grønt i 2030, brugte sammenlagt 22 millioner liter jetbrændstof i 2019 – altså mindre end en tredjedel af den forventede produktion i Vordingborg.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev