Åben havn åbnede for spørgsmål om Power to X

af | 2. okt 2023 | Erhvervsnyheder, Vordingborg Havn

De seneste år har Vordingborg Havn inviteret interesserede borgere ind på havnens område. I år var ikke en undtagelse, hvor havnen inviterede til arrangementet Åben Havn og Åben Byggeplads sammen med SJVB og Vejdirektoratet.

Det var dog ikke kun havnens virke og byggeriet af den nye Storstrømsbro de 3000 fremmødte borgere kunne blive klogere på. Både Vordingborg Biofuel, Arcadia eFuels og Vordingborg Erhvervsforening var til stede ved arrangementet og kunne oplyse om energivirksomhedernes fremtidige virke og erhvervslivet rolle heri.

”Det er jo en stor dag, selvfølgelig mest for havnen og kommunens beboere, da det er en lejlighed til at se, hvad der sker hernede. Men det betyder også meget for erhvervslivet, fordi der er store grønne virksomheder på vej. Og i dag kan vi endnu en gang markere, at der er godt gang erhvervslivet på havnen og i kommunen,” sagde formand for Vordingborg Erhvervsforening, Jacob Møller.

Ifølge Martin Nielsen, som er plantmanager for Arcadia eFuels i Vordingborg, var det relevant at deltage i Åben Havn for producenten af neutralt flybrændstof, fordi de kunne udbrede kendskabet til deres kommende anlæg på Masnedø.

”Alle, der er kommet forbi og har haft spørgsmål, har også haft en positiv tilgang til det. Alle kan godt se, at det er nødvendigt. De synes måske, at det bliver dyrt og det bliver stort, men når man så siger, at alternativet er, at de ikke skal ud at flyve, så er det jo det eneste rigtige,” sagde Martin Nielsen fra byggegrunden på Masnedø, hvor Arcadia eFuels skal opføre deres produktionsanlæg.

”Der har været en meget positiv stemning. Og det er nok ikke kun på grund af det gode vejr. Jeg tror også godt folk kan nødvendigheden i vores projekt.”

”Det, at Arcadia eFuels og Vordingborg Biofuel inden længe forventeligt påbegynder anlægsarbejdet, gør det bare mere attraktivt for lignende virksomheder at komme til Vordingborg Kommune.”

Jacob Møller | Formand, Vordingborg Erhvervsforening

Direktør og ejer hos Knudsen Extrusion Peter Rosenkrands

Kan trække flere til

En stort set samlet kommunalbestyrelse i Vordingborg Kommune vedtog sidste år en ny fælles erhvervsstrategi for kommunen kaldet for Erhvervsmasterplan 2030. Strategien er lavet i et samarbejde mellem kommunen og Vordingborg Erhvervsforening, og et helt centralt element i Erhvervsmasterplan 2030 er den grønne omstilling og den vækstmotor, som den kan være for Vordingborg Kommune.

”Det er faktisk lidt af en milepæl i hele arbejdet med at trække investeringer til kommunen. Vi har i et stykke tid arbejdet med vores masterplan for 2030, hvor vi sigter efter at gøre kommunen til Østdanmarks kraftcenter for grøn energi,” siger Jacob Møller og uddyber:

”Det, at Arcadia eFuels og Vordingborg Biofuel inden længe forventeligt påbegynder anlægsarbejdet, gør det bare mere attraktivt for lignende virksomheder at komme til Vordingborg Kommune.”

Ejer og direktør hos Knudsen Extrusion Peter Rosenkrands med gæster fra Vordingborg Erhvervsforening

Havnevirksomhed

Siden 2016 er det kun gået én vej for udviklingen af Vordingborg Havn. Godsomsætningen satte i 2022 rekord med 1.238.000 tons bestående af korn, foderstoffer, gødning og import af råstoffer. Havnearealet er desuden udvidet og sejlrenden er blevet bredere, hvilket giver plads til større skibe og øgede forretningsmuligheder, blandt andet i forbindelse med Power to X-virksomheden Arcadia eFuels og Vordingborg Biofuel.

En del af Vordingborg Havns succes kan tilskrives, at havnen er en selvstyrende virksomhed under Vordingborg Kommune. Lige nu er havnen desuden inde i en proces, der skal føre til en fuldstændig udskillelse af havnens aktiviteter fra kommunen. Jacob Møller håber, at flere havne i kommunen kan gå samme vej som Vordingborg Havn.

”Det kan være svært for private investorer at vurdere, om det er det rigtige sted at lægge pengene. Derfor mener vi i erhvervsforeningen, at hvis eksempelvis Klintholm Havn bliver et selvstændigt selskab, vil det være mere attraktivt for private investorer. Det vil gøre det lettere at udvikle Klintholm Havn som offshore-servicehavn for vindmølleparkerne. Det er der behov for nu, hvor Kriegers Flak II sendes i udbud og Kadetbanke også er på vej,” siger Jacob Møller.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev