Samarbejde sikrer fremtidens arbejdskraft

af | 23. jun 2022 | Arbejdskraft, Erhvervsnyheder

I takt med den grønne omstilling og udvikling i Vordingborg Kommune kræves der helt nye færdigheder hos de mennesker, der skal arbejde i den industri. ZBC og Business Vordingborg har derfor officielt indgået en samarbejdsaftale.

ZBC skal være med til at sikre fremtidens arbejdskraft

Aftalen skal sikre grundlaget for et godt uddannelsestilbud i Vordingborg Kommune, der har tæt tilknytning til erhvervslivet. Der skal være fokus på attraktive uddannelser, som imødekommer erhvervslivets nuværende og fremtidige behov blandt andet i vindindustrien og hos nye Power-to-X-virksomheder.

“Det er vigtigt for erhvervslivet at have godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne her i området. De leverer fremtidens arbejdskraft. Derfor ser vi meget frem til samarbejdet med ZBC,” fortæller erhvervsudviklingschef hos Business Vordingborg Thorsten Gregersen.

Samarbejdsaftalen indgås i forbindelse med, at virksomheder som Arcadia eFuels og Vordinborg Biofuel etablerer sig på Masnedø. Her vil der blive skabt et behov for kvalificeret arbejdskraft.

Derfor er det vigtigt med relevant uddannelse lokalt, der kan understøtte den grønne omstilling, forklarer Thorsten Gregersen.

“Samarbejdsaftalen giver rigtig god mening for ZBC.”

Vicedirektør Jan Bagge | ZBC

Samarbejde i flere spor

ZBC er Danmarks næststørste erhvervsskole med otte uddannelsessteder fordelt på Sjælland. I Vordingborg-afdelingen kan unge uddanne sig indenfor fødevarer, kontor, salg og handel, it og teknologi. Desuden er det muligt at tage en HHX eller HTX på ZBC i Vordingborg.

Det er dog ikke kun i forbindelse med etablering af nye uddannelser, at ZBC og Business Vordingborg skal samarbejde. Det kommer til at udmønte sig i tre spor, hvoraf det ene er udvikling af nye uddannelser til blandt andet Power-to-X virksomheder.

Det andet spor er de nuværende linjer på ZBC i Vordingborg. Her skal Business Vordingborg blandt andet være med til at udbrede kendskabet til skolen gennem forskellige arrangementer rettet mod niende klasser. Derudover skal HHX innovationslinjen i tættere kontakt med virksomhederne.

“Samarbejdsaftalen giver rigtig god mening for ZBC. Vi har et ønske om at få flere elever til at melde sig på innovationslinjen på vores HHX-gymnasium i Vordingborg. Med aftalen kommer innovationslinjen tættere på erhvervslivet, og det gør linjen mere attraktivt for eleverne,” siger Jan Bagge, der er vicedirektør for ZBC.

“Det er vigtigt for ZBC, at erhvervslivet kan få den arbejdskraft, de efterspørger.”

Vicedirektør Jan Bagge | ZBC

Projektudvikling

Det sidste spor omhandler det strategiske samarbejde.

“Business Vordingborg har gode erfaringer gennem tidligere samarbejde, og med aftalen vil samarbejdet blive styrket yderligere i fremtiden,” siger Thorsten Gregersen.

ZBC og Business Vordingborg har tidligere arbejdet sammen om et projekt, der skulle opkvalificere unge på Møn. Det er blandt andet den slags projekter, der skal være flere af fremover.

“Det er vigtigt for ZBC, at erhvervslivet kan få den arbejdskraft, de efterspørger,” forklarer Jan Bagge.

Kasper Buur - Presse- og kommunikationskonsulent

Skrevet af Kasper Buur

Presse- og kommunikationskonsulent

T: +45 51 93 58 29

E: kb@businessvordingborg.dk

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Business Vordingborg

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev