Grøn bio brændstof fabrik i Vordingborg

af | 8. jun 2021 | Erhvervsnyheder, Grøn omstilling

Plan om grønt bio brændstof anlæg vækker jubel – Vordingborg Havn kan om få år blive centrum for produktion af grønt bio brændstof i en skala, der for alvor melder Vordingborg ind i kampen for et bedre klima gennem reduktion af CO2 udledning.

Det er planerne om at etablere et af verdens største produktionsanlæg af biobrændstoffet metanol baseret på halm, der vækker jubel hos Bolette Christensen, direktør for Vordingborg Erhverv.

”I kampen for at vi globalt går i nul på CO2 udledningen er Vordingborg godt på vej mod plus i udviklingen af erhvervslivet og skabelse af nye arbejdspladser. Planerne fra Vordingborg Biofuel giver os en gylden mulighed for at skabe et større antal lokale arbejdspladser, øge bosætningen og udvikle et bæredygtigt lokalsamfund i økonomisk fremgang,” siger Bolette Christensen, direktør Vordingborg Erhverv.

Vordingborg Biofuel biometanol produktionsanlæg

Det er den innovative virksomhed Vordingborg Biofuel, der mandag meldte de ambitiøse planer ud om at bygge det store produktionsanlæg på havnen. Det er en samlet investering på 2 milliarder kroner – der i anlægsperioden forventes at give arbejde til 1200 årsværk.
Når anlægget sættes i drift, forventes der 25 faste stillinger på anlægget.

Centrum for grøn omstilling

Grøn omstilling er afgørende for reduktionen af CO2 og for at nå de ambitiøse klimamål. Samtidigt er den grønne omstilling også en stærk driver, der kan skabe vækst og bosætning i områder udenfor de store byer og de traditionelle erhvervscentre. Her kommer Vordingborg Kommune til at spille en central rolle i den globale grønne omstilling og det job- og vækstboom, der venter forude.

”Vordingborg Biofuel sætter for alvor handling bag ambitionerne om, at Vordingborg Kommune skal være Danmarks kommende centrum for grøn omstilling med planen om at etablere en af verdens største biometanol fabrikker på Vordingborg Havn. Vi er i fuld gang med at udvikle Baltic Sea Offshore Hub på Klintholm Havn som centrum for vindenergi, og nu kommer Vordingborg Havn som centrum for grønne brændstoffer. Det er et stort skridt i den rigtige retning” siger Bolette Christensen, direktør Vordingborg Erhverv.

Fakta om bio-metanol:
Metanol er den mest simple form for alkohol med kun ét kulstofatom og det brænder med en meget ren, usynlig flamme og uden røg. Biometanol anvendes som brændstof på skibe og lastbiler. Det bliver fremstillet af halm fra hvedekornmarkerne, der presses til briketter og derefter ved en biofermenteringsproces bliver det omdannet til dels biogas og dels biogødning, som landbruget kan anvende. Biogassen bliver omdannet til flydende biometanol ved hjælp af overskudsstrøm fra vedvarende energikilder som sol og vind.

Grafik, der viser produktionsflowet:

Bio methanol anlægget

Yderligere information om projektet kan læses her

Hent pressemeddelelse her som PDF 

Kontakt for yderligere oplysninger:
Bolette Christensen
Direktør Vordingborg Erhverv
+45 40648923
bc@vordingborgerhverv.dk

Denne artikel er skrevet af Søren Knudsen

Presse- og kommunikationsrådgiver

T: +45 20 40 95 92
E: sk@businessvordingborg.dk

Søren Knudsen

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Business Vordingborg

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev