Sustainable

Energy

Service providers

Sustainable Energy Service Providers

Netværket for dig der arbejder med grøn omstilling

Sustainable Energy Service providers (SES) er et netværkstilbud til alle virksomheder, der er, eller ønsker at blive, leverandører til den grønne energisektor i Østdanmark.

Det er f.eks. vindmølleindustrien (til vands og på land), PTX, biogas og solcelleindustrien.

SES er også et tilbud til alle der ønsker at få stor glæde og udnyttelse af et fællesskab som har til formål at styrke medlemsvirksomhederne og knytte dem endnu tættere sammen med denne voksende sektor omkring ”Grøn Energi”

Formålet med

Sustainable Energy Service providers er:

  At styrke og udvikle kendskabet til den grønne sektors hovedaktører

   At styrke og udvikle den grønne sektors kendskab til netværkets medlemmer, deres kompetencer og eksistens

   At tilbyde kontinuerlig faglig indlæring og kompetenceudvikling på attraktivt niveau

   At sikre optimalt branchekendskab

Vindmølle ikon

Det får du ud af at deltage

Du får styrket og udviklet kendskabet til den grønne sektors hovedaktører. Vi arbejder samtidigt på at styrke og udvikle den grønne sektors kendskab til SES netværkets eksistens.

Dette vil bl.a. ske ved at netværket afholder en række netværksmøder hos aktørerne i den grønne sektor, som f.eks. Ørsted, Vestas, Vattenfall, Dansk Vindservice Group, Dansk Biogas, Power To X virksomheder og andre relevante virksomheder.

Gennem deltagelsen i netværket opnår du et tæt samarbejde med den grønne energi sektors mange virksomheder. Det er en sektor i kraftig vækst.

Solkraft

Det vil netværket betyde

Ved at deltage i netværket opnår du en profilering og markedsføring overfor netværkets øvrige medlemmer.

Medlemsliste med alle relevante informationer vil være let tilgængelige for sektorens aktører.

Det skal blive en ”naturlig og enkel vej” først at søge i vores netværk efter en leverandør og netværket vil arbejde for et øget samarbejdet i på tværs af netværket for at sikre at de nødvendige serviceudbud til industrien finder sted.

Der kommer tilbud om udvalgte kurser og kompetenceudviklings tilbud samt faglig viden og optimering af branchekendskab.

grøn energi

Netværksmødernes forløb

Netværket har 4-5 årlige møder.  Møderne varer typisk 2-3 timer. Der vil være halv/heldagsarrangement når det er relevant for eksempel virksomhedsbesøg.

Alle netværksgrupper styres af en netværksleder, som faciliterer møderne. Denne netværksleder vil være en medarbejder fra Business Vordingborg.

På hvert møde i netærket vil der være oplæg med relevant indhold, evt. med udvalgte personer fra den grønne industri.

Erhvervsudviklingschef med ansvar (Business Vordingborg) for Klintholm Havn Thorsten Gregersen

Kontakt Business Vordingborg

Hvis du har spørgsmål om Sustainable Energy Service providers skal du kontakte en medarbejder på:

T: +45 55 34 03 93
E: info@businessvordingborg.dk

Netværk SES vilkår og betingelser

 • Netværksåret løber fra d. 1. januar til efterfølgende 31. december (følger kalenderåret).
 • Opkrævning af medlemskontingent bliver fremsendt i måneden op til det nye netværksår.
 • Medlemskab af dette netværk er fortløbende uden særskilt tilkendegivelse herom.
 • Udmelding skal foregå skriftligt senest 3 måneder før udgangen af et netværksår.
 • Manglende betaling medfører IKKE automatisk en udmelding af netværket.
 • Det forventes at medlemmernes deltagelsesprocent ligger på 75 beregnet ud fra virksomheden, ikke personrelateret. Derved opnår netværket maximal effektivitet og drivkraft.
 • Alle virksomheds- og personoplysninger bliver naturligvis behandlet ud fra de til enhver tid gældende regler for databeskyttelse.
 • Alle virksomheder kan til enhver tid kræve oplyst hvilke informationer netværket ligger inde med om ”sin egen virksomhed”.
 • Hvis situationen kræver det, kan et møde (eller en del heraf) blive kategoriseret som ”Et lukket rum”. Dvs. hvis f.eks. et emne er meget personligt eller ”virksomhedfølsomt” vil det fremgå af agendaen og mødet bliver tilpasset dertil.

Kontingentfastsættelse for medlemmer

Årskontingent pr. virksomhed:

 • Op til 5 ansatte kr. 5.000,- eks. moms.
 • 6+ ansatte kr. 7.000,- eks. moms.

Netværksmøder er inkluderet i kontingentet for deltagelse af én person.

Tillæg for deltagelse af ekstra personer ved møder og arrangementer.

Tillægspris kan forekomme ved arrangementer med større omkostninger.

Kursustilbud og lignende vil typisk altid være med deltagerbetaling.

Logo