INITIATIVER
under
Vækstprogrammet

Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg skal være med til at skabe, motiverer og støtte vækst hos lokale virksomheder i kommunerne. Det er en særlig målrettet indsats om sammenhængende løsninger på tværs af kommunegrænserne med det primære formål at øge private virksomheders jobskabelse og konkurrenceevne.

Derfor er der under Vækstprogrammet igang flere forskellige initiativer, som skal hjælpe med at opnå målet. Nogle af initiativerne sætter særlig fokus på at fjerne de væsentligste barriere for virksomheders vækst og udvikling såsom mangel på arbejdskraft. Mens andre initiativer handler om udvikling og om at følge tendenserne inden for teknologi, så virksomheder står stærkere på markedet.

Kontakt os

Manufacturing the Future

Giv robotterne en chance

Kompetencer til virksomhederne

Arbejdskraftanalyse

Kapitalanalyse

Pop-up-kursus for plastmagere