VÆKSTPROGRAM
Lolland-Guldborgsund-
Vordingborg

Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg

Vil du være med til at sætte skub i væksten i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner?

Der er lige nu et kæmpe potentiale for virksomheder, der gerne vil skabe vækst og udvikling. Der investeres massivt i vores nærområde med blandt andet Femern Bælt-forbindelsen og havvindmølleparken Kriegers Flak, men generelt oplever vi, at virksomheder står endnu stærkere end nogensinde før. Vækstprogrammet handler både om at nedbryde virksomhedernes udpegede barrierer for vækst, men det handler også i stor grad om at indfri virksomhedernes ambitioner.

Det er nu, mulighederne skal gribes. Og væksprogrammet skal være med til at skabe og sikre en varig vækst for lokale virksomheder.

Se alle initiativerne under Vækstprogrammet her

Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg

Vil du være med til at sætte skub i væksten i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner?

Der er lige nu et kæmpe potentiale for virksomheder, der gerne vil skabe vækst og udvikling. Der investeres massivt i vores nærområde med blandt andet Femern Bælt-forbindelsen og havvindmølleparken Kriegers Flak, men generelt oplever vi, at virksomheder står endnu stærkere end nogensinde før. Vækstprogrammet handler både om at nedbryde virksomhedernes udpegede barrierer for vækst, men det handler også i stor grad om at indfri virksomhedernes ambitioner.

Det er nu, mulighederne skal gribes. Og væksprogrammet skal være med til at skabe og sikre en varig vækst for lokale virksomheder.

Se alle initiativerne under Vækstprogrammet her

Samarbejde om ‘Målrettet Erhvervsindsats’

De tre kommuner Lolland, Guldborgsund og Vordingborg samt Business Lolland-Falster og Vordingborg Erhverv er gået sammen om at gøre en særlig indsats om sammenhængende løsninger på tværs af kommunegrænserne.

Det primære mål med vækstprogrammet er at øge de private virksomheders jobskabelse og konkurrenceevne.

Vækstprogrammet har særlig fokus på at fjerne de væsentligste barrierer for virksomhedernes vækst og udvikling: Manglen på kvalificeret arbejdskraft og mangel på kapitalfremskaffelse. Vi skal sørge for, at virksomheder med vilje til vækst får et kærligt skub i den rigtige retning.

Den særlige indsats har fået navnet Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg. Erhvervsministeriet og Vækstforum Sjælland støtter indsatsen økonomisk i de kommende 2,5 år.

Kontakt os

De første initiativer

Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg har igangsat og gennemført en række initiativer, som både er med til at gøre virksomheder mere konkurrencedygtige og sikre kvalificeret arbejdskraft.

Partnerskabet bag vækstprogrammet er: Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune, Vordingborg Kommune, Vordingborg Erhverv og Business Lolland-Falster, som sammen arbejder på at øge private virksomheders jobskabelse og konkurrenceevne ved at fjerne vækstbarriere og effektivisere virksomheders arbejdsrutiner.

Læs om alle initiativerne