fbpx

 

RINGSTED-
FEMERN
BANEN

Ringsted-Femern Banen

Banedanmark arbejder pt. på et af de største infrastrukturprojekter nogensinde – en opgradering og elektrificering af strækningen mellem Ringsted og Femern.

Den nye jernbane vil medføre en stor forbedring for både persontogene og godstransporten. Fremover vil togene kunne køre med en hastighed på op til 200 km/t mod de nuværende 160 km/t, og der vil være plads til langt flere afgange.

Fakta om Ringsted-Femern Banen

– Strækningen er 115 km lang
– I 2025 vil der køre 20 persontog hver vej pr. døgn
– Vil give en besparelse i rejsetid mellem København og Hamborg på 1 time og 40 min.
– Har et budget på 9,5 mia.kr.

Få del i opgaverne

Storstrøm Service Group, STSG, er et samarbejde, hvis formål det er at sikre, at så mange lokale virksomheder som muligt får andel i de opgaver, der følger med de mange anlægsprojekter i vores område, herunder etableringen af en ny jernbane mellem Ringsted og Femern.

Det fungerer på den måde, at Storstrøm Service Group er et “one-point-of-contact”, hvor konsortiet og entreprenører hurtigt og effektivt kan skaffe de leverandører og underentreprenører, de har brug for. De skal blot henvende sig ét sted, hvor de kan få kontakt til de lokale virksomheder. For de lokale virksomheder, der tilmelder sig Storstrøm Service Group, er det en fordel, at de via samarbejdet bliver synlige og ikke selv behøver være opsøgende i forhold til konsortierne og entreprenørerne. Bag Storstrøm Service Group står Vordingborg Erhverv, Vordingborg Havn, Business Lolland-Falster, Vordingborg Shipping og Guldborgsund Havne. Du kan læse mere om Storstrøm Service Group på hjemmesiden stsg.dk, og her kan du også tilmelde din virksomhed.

Kontakt os


Elektrificering er en del af projektet (Foto: Aarsleff-Siemens)

Vil du have del i opgaverne?

Vil du orienteres om nye relevante opgaver for din håndværksvirksomhed og øge din virksomheds chance for at vinde opgaverne? Så meld dig ind i Storstrøm Service Group!

Læs mere om Storstrøm Service Group

Jordentrepriser på plads

Banedanmark har i juni måned 2016 skrevet kontrakt med M.J. Eriksson A/S om det jord- og afvandingsarbejde, som udbygningen af Ringsted-Femern Banen medfører.

Ved Glumsø skal der gøres klar til en ny dobbeltsporet jernbane, og der skal rettes kurver ud på sporene. Mellem Vordingborg og Nykøbing Falster er det også nødvendigt med en klargøring til nye spor.

Kontrakten, som er på mere end 500 mio. kr., indbefatter desuden arbejdet med:

  • Vandløbsbroer og faunapassager
  • Etablering af støjskærme og erstatningsvandhuller
  • Træfældning og opsætning af vildt- og banehegn
  • Forberedelse til nyt signalsystem og elektrificering

M.J. Eriksson forventer, at de er færdige med arbejdet i slutningen af 2021.

Ombygning af stationer

Opgraderingen af jernbanen i forbindelse med Ringsted-Femern Banen medfører, at der er stationer, som skal bygges om. Det drejer sig om stationerne Glumsø, Vordingborg, Lundby, Nr. Aslev, Nykøbing Falster og Eskilstrup.

Banedanmark har valgt Barslund A/S til at løfte opgaven, som går ud på at udføre perron- og konstruktionsarbejde på fodgængerbroer og elevatorer. Der skal også etableres afskærmning mod kørestrøm, og på nogle af stationerne skal desuden laves støttevægge og støjskærme.

Entreprisen mellem Banedanmark og Barslund A/S indeholder også en option på en ny forplads på Glumsø Station og et nyt parkeringsareal på Vordingborg Station.

Det er forventningen, at den samlede ombygning på alle stationer er færdigt i slutningen af 2021. Arbejdet begynder på Eskilstrup Station i efteråret 2017.


Vordingborg Station efter ombygningen (Illustration: Banedanmark)


Den kommende Eskilstrup Station (illustration: Banedanmark)

Baggrunden for projekt Ringsted-Femern Banen

Ringsted-Femern Banen er en del af Banedanmarks generelle udbygning og udvidelse af jernbanenettet i Danmark. Kombineret med en ny bane mellem Køge og Ringsted bliver strækningen Ringsted-Femern central, idet den kommer til at binde Skandinavien og Europa sammen på en hidtil uset måde. Når hele Femern-forbindelsen er på plads, betyder det:

  • Reducerede rejsetider og flere afgange – fx vil en togtur mellem Nykøbing Falster og København i fremtiden vare en time, hvor rejsetiden i dag er på 1 time og 34 minutter
  • Miljømæssige fordele (reduktion af CO2-udslip og andre forurenende stoffer)
  • Vordingborg kommunes centrale position som knudepunkt mellem Skandinavien og Europa bliver styrket

Erhvervslivet vil få stor gavn af den forbedrede infrastruktur, da adgangen til store markeder mod både nord og syd bliver lettere.

Det nye erhvervsområde ved afkørsel 41 bliver dermed et dynamisk vækstcenter for fremsynede virksomheder – læs mere om Business Park Vordingborg.

Kontakt os

Vil du gerne vide mere om Ringsted-Femern projektet? Så er du velkommen til at kontakte erhvervsudvikler Monica Jensen.

T: +45 25 77 90 73
E: mj@vordingborgerhverv.dk