Udvid dine
kompetencer inden for
BYGGE OG ANLÆG

Dansk Byggeri afholder jævnligt kurser og arrangementer med relevans for alle inden for bygge- og anlægsbranchen.

Vordingborg Erhverv holder øje med, hvad vores virksomheder i kommunen har mulighed for at deltage i. På siden her kan du derfor finde information om relevante kurser og arrangementer, og du får et link til flere oplysninger.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer

København S., startdato den 1. februar 2021

Bliv klædt på til at arbejde som bygherrens arbejdsmiljørådgiver i både projekterings- og udførelsesfasen og lær, hvordan koordinatoren kan arbejde med arbejdsmiljøet på byggepladsen.

Kurset tilbydes også på andre datoer og lokationer:

Sorø, startdato den 22. marts 2021 

For mere information, se: Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for AMO

København S., startdato den 8. februar 2021

Hvis du skal til at arbejde med arbejdsmiljøforhold i din virksomhed, skal du gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO). Dansk Byggeris arbejdsmiljøkurser er efterspurgte og klæder dig på til at løfte opgaven.

For mere information, se: Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for AMO

Kurset tilbydes også på andre datoer og lokationer:

København S., startdato den 9. marts 2021 
Roskilde, startdato den 19. april 2021 

Hvordan håndterer du byggeaffald korrekt?

Online, startdato den 11. februar 2021 kl. 13:00 – 16:00

Kurset tager udgangspunkt i vejledningen for entreprenører, som Videncenter for cirkulær økonomi i byggeriet (VCØB) har udarbejdet, og retter sig primært mod udførende entreprenører og håndværkere, der arbejder med nedrivning, ombygning og renovering af ældre bygninger.

For mere information, se: Hvordan håndterer du byggeaffald korrekt?

Afstivning af tagkonstruktioner

Online, startdato den 2. marts 2021 kl. 14:00 – 17:00 

Bliv klogere på byggeri med træskelet og træelementer. Både rene trækonstruktioner og udfyldende elementer til bærende betonkonstruktioner gennemgås.Desuden omtales brug af massivtræ og montering af udvendige træbeklædninger.

Kurset tilbydes også på andre datoer og lokationer:

Online, startdato den 24. marts 2021. kl. 14:00 – 17:00  

Ringsted, startdato den 21. april 2021. kl. 14:00 – 17:00 

For mere information, se: Afstivning af tagkonstruktioner

Reklamationshåndtering

Online, startdato den 3. marts 2021 kl. 13:30 – 15:30

Reklamationer kan koste tid, penge og ærgrelser, og mange gange bliver kunderne alligevel ikke tilfredse, selv om man gør sit bedste. Problemet er,
at reklamationer ofte sætter gang i nogle psykologiske mekanismer hos kunden, som kan være svære at stoppe, og som kan virke helt ulogiske.
 

For mere information, se: Reklamationshåndtering – online møde

Entrepriseret 1 – AB 18 (Internat)


Sorø, startdato den 16. marts 2021 til og med den 17. marts 2021

Kurset er for dig, der gerne vil have indblik i de regler, der gælder for både store og små byggesager efter AB 18. På kurset får du et overblik over AB 18, herunder de ændringer, tilføjelser og nye bestemmelser, der knytter sig til AB 18. Derudover vil vi fremhæve de væsentligste steder, hvor ABT 18 og Forenklet AB afviger fra AB 18.

For mere information, se: Entrepriseret 1 – AB 18 (Internat)

Montage af CLT-konstruktioner (online)

Online, startdato den 16. marts 2021 kl. 14:00 – 16:30

Hvad er potentialet ved at bygge i træ i forhold til klimadagsordenen. Der bruges nu mere energi på opførelse af nybyggerier end på drift og vedligeholdelse af bygningerne. Så nu er det endnu mere aktuelt at se på principper for opførelsen af nybyggeri, så vores nybyggeri opføres med mindst mulig miljøpåvirkning.

Kurset tilbydes også på andre datoer og lokationer:

Ringsted, startdato den 4. maj 2021 kl. 14:00 – 16:30 

Silkeborg, startdato den27. oktober 2021 kl. 14:00 – 16:30 

For mere information, se: Montage af CLT-konstruktioner (online)

Entrepriseret 2 – AB 18 i praksis (internat)

Sorø, startdato den 27. april 2021 til og med den 28. april 2021

Øvelse gør mester. Dette kursus har særligt fokus på at lære dig, hvordan du håndterer praktiske juridiske risici i forbindelse med tilbudsfasen og under byggeriets udførelse i henhold til AB 18.

For mere information, se: Entrepriseret 2 – AB 18 i praksis (internat)

Værd at vide om isolering og fugtforhold – online

Online, startdato den 15. juni 2021 kl. 14:00 – 17:00  

Fugt er årsag til mange byggeskader. Fugten kan stamme fra vores byggeprocesser, fra vores brug af bygningerne og fra konstruktive forhold.På dette kursus bliver du opdateret på viden om materialer og udførelse, så du undgår at medvirke til fugtskader.

Kurset tilbydes også på andre datoer og lokationer:

Online, startdato den 14. september kl. 14:00 – 17:00 

For mere information, se: Værd at vide om isolering og fugtforhold – online

 

Kontakt os

Er din virksomhed inden for bygge- og anlægsbranchen, og har du spørgsmål til Vordingborg Erhverv? Så kontakt erhvervsudvikler Monica Jensen.

+45 25 77 90 73
mj@vordingborgerhverv.dk