Lokal VÆKST
og UDVIKLING

Lokale projekter

Vordingborg Erhverv har stort fokus på erhvervsudvikling – og vores lokale projekter har stor betydning for at forfølge de vækstmuligheder, som opstår. Muligheder, der opstår blandt andet med Femern Bælt-forbindelsen, som giver mulighed for at positionere Vordingborg Kommune som et knudepunkt for handel og erhvervssamarbejder mellem Skandinavien og resten af Europa. Og den kommende havvindmøllepark Kriegers Flak, som bidrager både til udviklingen af Klintholm Havn som servicehavn og skaber mange nye arbejdspladser og opgaver blandt lokale virksomheder nu og i fremtiden.

Vi har en stærk tradition for at opsøge nye muligheder, følge tendenserne og skabe erhvervsudviklingen – vi gør virksomhederne klar til fremtiden.

Kontakt os 

Storstrømsbroen

Den nye Storstrømsbro vil forbedre forbindelsen mellem Sjælland og Falster via Masnedø. Broen bliver ca. 4 km lang og er Danmarks tredjestørste bro efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen.

Storstrømsbroen får ikke kun stor regional betydning, men også lokal. Elementerne til broen produceres på Masnedø. Nærhed til både produktion og byggeriet af broen øger virksomheders chancer for at få andel i de store anlægsprojekter, og Storstrøm Service Group kan hjælpe dig med at gribe mulighederne.

Læs mere om Storstrømsbroen

Business Park Vordingborg

På motorvej E47 ved afkørsel 41 er vi ved at klargøre et stort erhvervsområ-de med købeklare grunde. Erhvervsområdet adskiller sig fra andre på Sjælland med den fortsat forbedrende infrastruktur. Fra Business Park Vordingborg er din virksomhed placeret lige ved motorvej, tæt på Vordingborg Erhvervshavn og den forbedrede jernbane. Dertil kan virksomheder snart få gavn af Femern Bælt-forbindelsen, som åbner op for det tyske og europæiske marked. Og med kun en time til Malmø kan din virk-somhed også hurtigt nå markedet i Skandinavien.

Læs mere om Business Park Vordingborg

Kriegers Flak

Kriegers Flak Havmøllepark bliver Danmarks største med ca. 100 vindmøller, og havmølleparken kan få meget stor betydning for erhvervslivet i Vording-borg kommune.

Vattenfall har valgt Klintholm Havn på Møn som servicehavn, som vil medføre en lang række praktiske opgaver både til etablering af servicebygningen og til at vedligeholde og føre tilsyn med møllerne, når de er i drift.

Byggeriet åbner op for en række opgaver, som lokale virksomheder kan byde ind på.

Læs mere om Kriegers Flak

Klintholm Havn

Klintholm Havn er udvalgt som service- og vedligeholdelseshavn for havvindmølleparken Kriegers Flak, og derfor er havnen i fuld gang med udviklingen, som gør havnen klar til de nye fremtidige opgaver.

Der er blandt andet skabt et erhvervsnetværk, som skal sikre, at flest mulige opgaver løses af lokaler virksomheder, og der er udarbejdet en hvidbog, der afdækker de opgaver og aktiviteter, der vil ske på Klintholm Havn. 

Læs mere om Klintholm Havn

Femern Bælt-tunnellen

Femern Bælt-tunnelen er et projekt med stor betydning for Vordingborg kommune. Med en beliggenhed tæt på motorvej, jernbane og erhvervshavn får kommunen en central position som knudepunkt mellem Skandinavien og Europa.

Forbindelsen gør det nemmere for virksomheder at eksportere og indgå i internationalt samarbejde, og kunder, medarbejdere og leverandører får kortere rejsetid.

Læs mere om Femern Bælt

Vordingborg Havn

Industrihavnen er i stor udvikling. Vordingborg Havn er halvvejs mod at ud-vide deres havneområde til dobbelt størrelse – samlet 2.000 kvm med belig-genhed tæt på vand, jernbane og motorvej.

De mange kvadratmeter åbner også op for lejemål, hvor virksomheder kan få mulighed for opbevaring direkte fra havnen, som byder på gode muligheder for transport.

Læs mere om Vordingborg Havn

Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg

Vækstprogrammet er skabt for at gøre en særlig indsats for vækst for erhverv i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner. Målet er at øge private virksomheders jobskabelse og konkurrenceevne med særlig fokus på at fjerne de væsentligste barriere for virksomhedernes vækst og udvikling. Det gælder blandt andet mangel på kvalificeret arbejdskraft og mange på kapitalfremskaffelse. 

Under Vækstprogrammet er der igangsat forskellige initiativer, som skal hjælpe med at løfte virksomheders potentialer. Læs om initiativerne her

Læs mere om Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig? Udfyld kontaktformularen til højre – så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Du er også altid velkommen til at kontakte os på:

T: +45 55 34 03 93
E: info@vordingborgerhverv.dk