Din VIRKSOMHED
kan udvikle sig og
skabe vækst

Rapport om kompetencebehov i Nordsø-regionen

De deltagende parters geografiske områder (Vordingborg, Hamborg – Tyskland, Skåne – Sverige, Antwerpen – Belgien, Fife – Skotland, Hordaland – Norge og Groningen – Holland) i Nordsø-regionen har mange ligheder. Eksempelvis så er der tilsvarende niveauer af økonomisk udvikling og velfærd. Dette ses f.eks. ved offentlig støtte til grundskoler, en norm for privat finansieret efteruddannelse af ansatte samt et basalt socialt sikkerhedsnet for ledige.

Lighederne mellem de geografiske områder i projektet gør det lettere at sammenligne og finde punkter, hvor de hver især er bagud. Infrastrukturen på tværs af regionen er som udgangspunkt sammenlignelig, da basale elementer så som jernbanenet, motorveje, osv. er tilgængelige. Lighederne stopper dog der, hvor nogle af partner-områderne har investeret i specielle infrastrukturelle aktiviteter. Et eksempel på dette er havnen i Hamborg, der er distinktivt anderledes og større end Vordingborg Havn. Dette betyder, at hvor ens infrastrukturen end måtte være, så er kapaciteten i Hamborg anderledes større, hvilket kommer det lokale erhvervsliv og sociale landskab til gode. Vordingborg Kommune (både erhvervslivet og på politisk plan) bør til gengæld udnytte kommunens fremtid som knudepunkt for bæredygtig energi og investere i forberedelsen af den kommende energiomstilling.

Det lader dog til, at der blandt de adspurgte lokale virksomheder i Nordsø-regionen er særlige udfordringer med at skabe innovation for en ny socioøkonomisk fremtid. Dette er ydermere besværliggjort af de nuværende økonomiske ændringer, der resulterer i ledighed og mangel på kvalificeret arbejdskraft på en og samme tid. Dette ses bl.a. ved manglen på teknikere på flere niveauer i alle de deltagende parters geografiske områder. Denne mangel på kvalificeret arbejdskraft forventes at blive større og dermed også begrænse innovation.

Med dette in mente er Vordingborg Erhverv dedikeret til at sikre, at ansatte inden for kommunens grænser vil have de nødvendige kvalifikationer og den nødvendige tekniske træning, særligt i forhold til offshore vindmølleparker.

Rapport om kompetencebehov i Nordsø-regionen

Du kan læse hele rapporten her (engelsk)

Der kommer snart en opsummerende tekst på dansk.

Kontakt os i dag

Vil du gerne vide mere om projektet RIGHT skills for the RIGHT future, eller vil du gerne høre mere om mulighederne for offshore træning? Kontakt Projektleder Benjamin Ajida. 

T: 22 11 68 58
E: bj@vordingborgerhverv.dk