fbpx

North Sea Connect

North Sea CONNECT

Business Vordingborg er projektpartner i EU-Interreg projektet North Sea CONNECT, som løber frem til og med marts 2023.

Nordsøregionen er et logistisk knudepunkt med en af de største erhvervshavne og intermodale trafikknudepunkter. De intermodale knudepunkter er perfekte for transportering af varer til og fra leverandører og markeder. For i fremtiden at øge effektiviteten med markedspotentialet in mente, er det vigtigt at fokusere på smarte og bæredygtige transportnetværk. Intermodalitet skal muliggøre en koncentration af tværnational trafik og langdistance-transport for dermed at sørge for en effektiv infrastruktur, som optimerer brugen af ressourcer.

Den Trans-European Network-Transport (TEN-T) politik sætter stærkt fokus på udvikling af kernenetværket; de største transportpunkter i Europa. Men verdenshandlen og forretningsnetværk afhænger ikke kun af de største trafikknudepunkter men også på dets bagland. For at øge effektiviteten af transportstrømme i sin helhed vil North Sea CONNECT både inkludere store og mindre transportknudepunkter for at etablere mulighed for videndeling.

Projektets formål er, at:

  • Implementere nye og smarte processer samt værktøjer til intermodalitet.
  • Udvikle strategier, der kan forbedre effektiviteten.

North SEA Connect er et tværnational projekt med fokus på at optimere transport i Nordsøregionen. Deltagelse i dette projekt vil åbne for nye netværks- og markedsføringsmuligheder uden for landets grænser, særligt i Tyskland. Det vil samtidig også sætte Business Park Vordingborg og Vordingborg Havn på landkortet som attraktivt udviklingsområde, nationalt og internationalt på Femern Bælt-korridoren.

Business Park Vordingborg

Business Park Vordingborg

Mangler du en erhvervsgrund tæt på dine markeder med lettilgængelige transportmuligheder via motorvej, jernbane og til havs? Så kan Business Park Vordingborg være det helt rette sted for dig!

På motorvej E47 ved afkørsel 41 er der etableret 300.000 kvm købeklar erhvervsgrunde. Erhvervsområdet adskiller sig fra andre på Sjælland med den fortsat forbedrende infrastruktur. Fra Business Park Vordingborg er din virksomhed placeret lige ved motorvej, tæt på Vordingborg Erhvervshavn og den forbedrede jernbane. Dertil kan virksomheder snart få gavn af Femern Bælt-forbindelsen, som åbner op for det tyske og europæiske marked. Og med kun en time til Malmø kan din virksomhed også hurtigt nå markedet i Skandinavien.

Femern Bælt-tunnelen

Femern Bælt-korridoren har stor betydning for virksomheder både i Vordingborg Kommune og uden for kommune- og landegrænserne. Med Femern Bælt-tunnelen bliver det nemmere for virksomheder at importere og eksportere samt indgå i internationalt samarbejde. Og netop Femern Bælt danner grundlag for vores samarbejde i EU Interreg-projektet North Sea CONNECT.

Den nye faste, hurtige og stærke forbindelse mellem Danmark og Tyskland er fundamentet for udvikling i en hel region. Den kortere rejsetid sparer tid og omkostninger og øger dermed produktivitet og konkurrenceevne. Nye kunder, leverandører og muligheder er langt tættere på – både i resten af Skandinavien og Europa. Effektiv infrastruktur er en af de vigtigste konkurrenceparametre for mange virksomheder, og derfor har Femern Bælt-korridoren enormt stor betydning for vores lokale virksomheders fremtidspotentialer.

Kriegers Flak havvindmøllepark

Fokus i North Sea CONNECT er ikke alene på effektivitet af transport gennem Europa. Projektet skal endvidere undersøge de bedste muligheder for bæredygtig transport, som skal understøtte trafikstrømmene. Derfor er Kriegers Flak havvindmøllepark også med som emne i Interreg-projektet.

Kriegers Flak fremstiller med sine 72 vindmøller bæredygtig energi til forbrug. Den grønne energi fra havvindmøllernes produktion kan blandt andet bruges til opladning af el-biler, men hydrogen som brændstof er emne for stor interesse og mange undersøgelser, som skal påvise, om hydrogen er et godt alternativ til almindelig brændstof som benzin. Kriegers Flak havvindmøllepark også kunne spille en meget vigtig rolle, da hydrogen kan fremstilles af den grønne energi fra vindmøllerne.

 

Vordingborg Havn

Vordingborg Havn har og er stadig under en gennemgribende udvikling, som har ført havnen frem til dens position i dag; en attraktiv erhvervshavn, som blandt andet kan servicere store transportskibe. North Sea CONNECT fokuserer ikke kun på trafik på veje, men i høj grad også på vand. Derfor er Vordingborg Havn en del af North Sea CONNECT.

Transport af gods til større og mindre havne vil mindske trafikpresset på land i Nordsøregionen. Dertil er et andet EU Interreg-projekt DUAL Ports ved at undersøge de flere muligheder for bæredygtigt havnedrift, blandt andet hydrogen og LNG.

North Sea Connect logo

Kontakt Business Vordingborg

Vil du vide mere om EU Interreg-projektet North Sea CONNECT?

Kontakt projektleder Khady Tauber Koné.

T: +45 40 25 88 96
E: kk@businessvordingborg.dk

Khady Kristensen Business Vordingborg